Ruokavirasto jatkaa elintarvikkeiden pakkausmerkintähelpotuksia vuoden 2022 loppuun

14. syyskuuta 2022

Ukrainan sodan aiheuttama poikkeuksellinen tilanne jatkuu ja elintarvikkeiden raaka-aineiden saatavuus vaihtelee edelleen. Saatavuusongelmien vuoksi elintarvikealan toimijat voivat joutua tekemään äkillisiä muutoksia raaka-aineisiin, jolloin elintarvikkeen koostumus ei välttämättä täysin vastaa suomen- ja ruotsinkielisissä pakkausmerkinnöissä annettuja tietoja.

Ruokavirasto jatkaa 22.3.2022 annetun pakkausmerkintähelpotuksia koskevan päätöksen voimassaoloaikaa 31.12.2022 saakka. Keväällä 2022 annettu päätös on voimassa 30.9.2022 saakka. Elintarvikealan toimijoita kehotetaan korjaamaan syksyn 2022 aikana elintarvikkeiden pakkausmerkinnät elintarvikelainsäädännön mukaisiksi.

Ruokaviraston päätös 22.3.2022 tehdyn päätöksen 1752/04.02.20.10/2022 voimassaolon jatkamisesta (pdf)

Ruokaviraston uutinen 24.3.2022: Ruokavirasto myöntää helpotuksia elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin Ukrainan sodan aikana