Risk assessment of food safety risks in organic pork production

The aim of this study was to estimate occurrence of certain pathogens (Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis and Listeria monocytogenes) in organic and conventional pig farms, slaughterhouses and meat cutting plants. The factors influencing transmission of contamination along pork production chain were studied. In addition, the differences between organic- and conventional farming, for example in pathogen prevalences and hygienic practices were evaluated. Fundamental methods of this study were microbiological analysis and risk assessment modelling. The results will be used to identify the possible risk management options to minimize the prevalences of these pathogens.

Research group

Riitta Maijala (University of Helsinki)
Kirsi-Maarit Siekkinen (Evira)
Jukka Ranta (EELA/Evira)
Lasse Nuotio (EELA/Evirat )
Hannu Korkeala (University of Helsinki)
Sanna Hellström (University of Helsinki)
Riikka Laukkanen (University of Helsinki)
Pilar Ortiz (University of Helsinki)

Funding

The Ministry of Agriculture and Forestry joint research funding, EELA, University of Helsinki

Project publications

Scientific publications

Siekkinen, K.-M., Nuotio, L., Ranta, J., Laukkanen, R., S. Hellström, Korkeala, H. & Maijala, R. 2006. Assessing hygiene proficiency on organic and conventional pig farms regarding pork safety: A pilot study in Finland. Livestock Science 104: 193–202.

Other publications

Ranta J, Tuominen P, Siekkinen K-M, Mikkelä A.  Bayesian Methods in Food Safety Risk Assessment, Hierarchical Models and Markov Chain Monte Carlo. 2 - 5.6.2011, Greece.
.Laukkanen, R. 2006. Tuotantomenetelmien vaikutus sianlihan yersinioosi- ja listerioosiriskeihin. Eläinlääkäripäivät 1−3.11. 2006, Helsinki. Suomen eläinlääkäriliiton luentokokoelma, Abstracts s 173–177.
Laukkanen, R., Ortiz, P., Hellström, S., Siekkinen, K.-M., Ranta, J., Nuotio, L., Maijala, R. & Korkeala, H. 2005. Pathogenic Yersinia and Listeria monocytogenes in organic pork production. NJF (Nordic Association of Agricultural Scientists) –seminar 369 “Organic Farming for a New Millenium – status and future challenges. 15−17 2005, Alnarp, Ruotsi. NJF Report 1: 43−46.
Nykänen, A., London, L., Maijala, R., Manninen, M., Myllys, V., Rinne, M., Siekkinen, K-M., Sormunen-Cristian, R. & Vanhatalo, A. 2005. Animal husbandry and food safety research under research program for organic food and farming in Finland. Ecological Production, MTT Agrifood Research Finland. Saatavilla www-muodossa: >//orgprints.org/5215<.
Välkkilä, E., Laukkanen, R., Ortiz, P., Hellström, S., Siekkinen, K.-M., Ranta, J., Maijala, R. & Korkeala, H. 2005. Yersinia enterocolitica –kantojen pulssikenttätyyppien erot sikaloiden välillä. Eläinlääkäripäivät 12−14.10. 2005, Helsinki. Suomen eläinlääkäriliiton luentokokoelma, Abstracts, s 351.
Immonen, K. 2005. Mikrobit pelaavat elintarvikkeessa loputonta risti-nollaa. Kehittyvä Elintarvike 1: 22–23. (In Finnish).
Laukkanen, R., Ortiz, P., Hellström, S., Siekkinen, K.-M., Ranta, J., Maijala, R. & Korkeala, H. 2004. Prevalence of Listeria monocytogenes and Yersinia pseudotuberculosis in conventional and organic pig production, preliminary results. 50th International Congress Of Meat Science and Technology. 8–13 2004, Helsinki, Finland. Abstracts, p 145. & Eläinlääkäripäivät 20–22.10 2004, Helsinki. Suomen eläinlääkäriliiton luentokokoelma, Abstracts, s 258-259.
Ortiz, P., Laukkanen, R., Siekkinen, K.-M., Ranta, J., Maijala, R. & Korkeala, H. 2004. Prevalence of Yersinia enterocolitica in conventional and organic pig production. 50th International Congress Of Meat Science and Technology. 8–13 2004, Helsinki, Finland. Abstracts, p 157. & Eläinlääkäripäivät 20-22.10 2004, Helsinki. Suomen eläinlääkäriliiton luentokokoelma, Abstracts, s 267-268.
Ranta, J., Siekkinen, K.-M., Laukkanen, R., Ortiz, P., Korkeala, H. & Maijala, R. 2004. Quantitative risk assessment of pathogenic Yersinia and Listeria monocytogenes contamination process along production stages of organic and traditional pork meat. 50th International Congress Of Meat Science and Technology. 8–13 2004, Helsinki, Finland. Proceedings, p 719–721.
Ranta, J., Siekkinen, K.-M., Laukkanen, R., Ortiz, P., Korkeala, H. & Maijala, R. 2004. Quantitative risk assessment of pathogenic Yersinia and Listeria monocytogenes contamination process along production stages of organic and traditional pork meat. 50th International Congress Of Meat Science and Technology. August 8–13 2004, Helsinki, Finland. Abstracts, p 165. & Eläinlääkäripäivät 20-22.10 2004, Helsinki. Suomen eläinlääkäriliiton luentokokoelma, Abstracts, s 271.
Immonen, K. 2004. Sianlihan mikrobit hallintaan. Lihatalous 7: 29–31. (in Finnish)
Merivirta, E. 2004. Sioista ja niiden teurasruhoista eristettyjen Yersinia enterocolitica –bakteerikantojen tyypittäminen pulssikenttäelektroforeesin avulla. Master Thesis: Helsingin ammattikorkeakoulu, tekniikan ja liikenteen toimiala, laboratorioalan koulutusohjelma, 26 s. (In Finnish)
Summa, M. 2004. Yersinia enterocolitican ja Yersinia pseudotuberculosiksen esiintyminen luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti kasvatetuissa sioissa sekä niiden teurasruhoissa. Syventävät opinnot: Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos, 39 s. (in FInnish)

Page last updated 7/10/2019