BSE risk associated with the import of cattle and meat and bone meal into Finland

In 2002 to 2004, National Veterinary and Food Research Institute (EELA) assessed the risk of BSE in imported cattle and meat and bone meal at the request of the Ministry of Agriculture and Forestry. The project was conducted as a joint research project of EELA and the Finnish Plant Protection Inspection Centre (KTTK).

Research group

Alem Tesfa (EELA, from 1.5.2006 Evira)
Outi Tyni (EELA)
Heidi Rosengren (EELA)
Riitta Maijala (EELA)

Project publications

Reports

Tesfa, A., Tyni, O., Rosengren, H. & Maijala, R. 2004. BSE risk associated with the import of cattle and meat and bone meal into Finland – a qualitative risk assessment]. EELA publications 08/2004, ISSN 1458-6878
Scientific publications and papers
Rosengren H. Mikkelä A. Ranta J. 2007. Bayesian risk assessment on BSE in imported cattle. SVEPM 2007 conference. 28-30 March 2007. Dipoli, Finland.
Rosengren H., Tyni O., Maijala R. A qualitative assessment of the risk associated with the import of live cattle into Finland 1980-2002. Abstract. Emerging zoonooses New Challenges. 18th NKVet Symposium. October 7-8. 2004, Uppsala, Sweden. p. 49-50.
Other publications and papers
Rosengren, H., Tesfa, A., Tyni, O. & Maijala, R. 2005. BSE -taudinaiheuttaja Suomeen 1980-luvulla. Kehittyvä Elintarvike 1/2005. p. 38-39. (in Finnish).
BSE tänään ja tulevaisuudessa – seminar 16.8.2004. Maa- ja metsätalousministeriö, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos. Helsinki.

BSE –maahantuontiriskinarviointi. Eläintautien- ja elintarviketurvallisuuden riskinarviointiseminaari, Helsinki 16.3.2004.
Rosengren. H. 2004. Ulkomainen lihaluujauho tuontinautoja suurempi BSE-riski. Kaari. Elintarvikevirasto, Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos. p. 4-6. (in Finnish).