2014 Conference abstracts and posters

González, M., Hakkinen, M., Mikkelä, A., Ranta, J. Tuominen, P.
Cambylobacter in uncooked meat at Finnish retail. 
Food Micro, 1. - 4.9.2014 Nantes, France.
Poster.
Campylobacter in uncooked meat at Finnish retail (abstract book), p. 565. 

Hakala, K., Kukkola, M., Ruottinen, L., Raiskio, S., Pelkonen, S., Peltonen, J., Ketola, J.
Impact of neonicotinoid insectisides use to honey bees in spring oilseed cultivation.
13th IUPAC International Concress of pesticide chemistry, San Francisco, USA.
Abstract of oral presentation.
IUPAC 2014 Concress Abstracts.

Hannunen, S., Heikkilä, J., Parkkima, T., Vuorinen, K., Koikkalainen, K.
Kasvintuhoojien leviämisväylät ja niiden merkitys.
Maataloustieteen päivät, 9.1.2014 Helsinki.
Abstrakti.
Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote no 31, s. 113.

Hannunen, S., Heikkilä, J., Tuomola, J.
A model for ranking plant pests and diseases (FinnPRIO).
EAAE Congress 2014 ‘Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies’, 26. - 29.8.2014 Ljubljana, Slovenia.
Poster paper prepared for presentation at the EAAE 2014 Congress.
2014 International Congress, August 26-29, 2014, Ljubljana, Slovenia. 

Heikkilä, J., Hannunen, S., Tuomola, J., Hyvönen, T., Lilja, A., Lyytikäinen, T., Nissinen, A., Uimari, A., Viiri, H.
Maa-, metsä- ja puutarhatalouden kasvintuhoojien priorisointimalli Finn-PRIO.
Maataloustieteiden päivät 2014, 8. - 9.1.2014 Helsinki.
Tiivistelmä.
Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote no 31, s. 114.

Heikkinen, P., Hietala, H., Isomursu, M., Hirvelä-Koski, V.
Raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) as a reservoir of four Trichinella species.
Conference: German Symposium on Zoonoses Research 2014 and 7th International Conference on Emerging Zoonoses, 16. - 17.10.2014 Berlin, Germany.
Poster.
Proceedings of the conference, p. 173.

Hirvelä-Koski, V., Nylund, M., Skrzypczak, T.
Brucellosis in grey seal-first report in Baltic Sea area.
3rd European EAVLD Congress, 12. - 15.10.2014, Pisa, Italy.
Poster.
Proceedings of the 3rd European EAVLD Congress, p. 101.

Isomursu, M., Venäläinen, E.-R., Stjernberg, T.
Lead poisoning - a continuous threat to white-tailed eagles in Finland.
EWDA 2014 - 11th European Wildlife Disease Association Conference, 25. - 29.8.2014 Edinburgh, UK.
Poster.
Abstract book.

Isoniemi, M., Uusitalo, L., Salmenhaara, M., Garcia-Alvarez, A., Savela, K.
Plant Food Supplement Consumption in Finland - Differences in Usage Patterns Compared to Five Other European Countries.
International PlantLibra Conference 2014, 12. - 14.5.2014 Vienna, Austria.
Poster.
Book of abstracs, p. 44

Jaakkonen, A., Markkula, M., Hallanvuo, S.
Shiga Toxin-Producing Escherichia coli O157 in Finnish cattle.
Food Micro, 1. - 4.9.2014 Nantes, France.
Poster.
Abstract book, p. 426.

Jaakkonen, A., Nummela, M., Rauta, J., Hakkinen, M.
Campylobacter jejuni strain characteristics affecting persistence in raw milk.
Food Micro, 1. - 4.9.2014 Nantes, France.
Poster.
Abstract book, p. 455.

Jaakkonen, A., Markkula, A., Hallanvuo, S.
Shiga toxin-producing Escherichia coli O157 in Finnish cattle.
Food Micro, 1.-4.9.2014 Nantes France.
Poster.

Jaakkonen,A., Markkula, A., Hallanvuo, S.
Shiga toxin-producing Escherichia coli O157 in Finnish cattle.
Eläinlääkäripäivät 3.12.2014 Helsinki.
Poster, abstract.
Luentotiivistelmä.
Eläinlääkäripäivät, luentokokoelma.

Jonsson, M., Koivisto, P., Jestoi, M., Nathanail, A. V., Peltonen, K.
Effects of moniliformin on gene expression of puryvate dehydrogenase, pyruvate carboxylase and a-ketoglutarate in rat primary hepatocytes.
Eurotox, 7. - 10.9.2014, Edinburgh, UK.
Poster.

Junkkari, R., Mykkänen, A., Sankari, S., Kokkonen, U.-M., Pelkonen, S., Heiskanen, M.-L., Tulamo, R.-M.
Incidence and Risk Factors for Respiratory Infections in Young Finnish Horses Kept in Loose Housing Systems.
32nd Annual Meeting of the Veterinary Comparative Respiratory Society. Pulmonary Pharmacology: Better Breathing Through Chemistry, 27. - 29.10.2014 Kenneth Square PA, USA.
Poster and abstact.
Book of abstracts, p. 22.

Kaartinen, L.
Lääkitsemislainsäädännön uudistuminen. Hevossessio.
Eläinlääkäripäivät 2014, 5.12.2014.
Abstrakti.
Luentokokoelma Eläinlääkäripäivät 2014, s. 200 - 202.

Kaartinen, L.
Lääkitsemislainsäädännön uudistuminen. Ajankohtaissessio.
Eläinlääkäripäivät 2014, 3.12.2014 Helsinki.
Abstrakti.
Luentokokoelma Eläinlääkäripäivät 2014, 28 - 31.

Kaila, L., Kangas, N., Mononen, H., Jalkanen, J., Vänninen, I., Hannunen, S., Lemmetty, A., Lindqvist, I.
Kasvihuonetuottajien kasvinterveyden riskinhallintakyvyn kehittäminen.
Maataloustieteen päivät 2014, 8. - 9.1.2014 Helsinki.
Tiivistelmä.
Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote no 31, s. 215.

Kangas, N., Hannunen, S.
Kasvihuonetuottajien kasvinterveyden riskinhallintakyvyn kehittäminen.
Maaseudun tiedetreffit, Puutarhatalouden suunnat, 19.11.2014 Hattula.
Abstrakti.
Maaseudun tiedetreffien satoa - Artikkelikokoelma ja kokemuksia Maaseudun tiedetreffit-hankkeesta (2013 - 2014), s. 92 - 94.

Koski, P.
Kesän 2014 lohikuolemat - uhkaavatko kalataudt Tornionjoen lohikantoja? 
Tornionjoen vesiparlamentti/ Tornedalens vattenparlament, 11. - 12.11.2014 Tornio.
Internet-sivut.

Kukkola, M., Hakala, K.S., Ruottinen, L., Raiskio, S., Ketola, J., Peltonen. K.
Thiacloprid levels in Brassica rapa pollen samples in a Finnish field study.
The Impact of Pesticides on Bee Health, 22. - 24.1.2014 London, United Kingdom.
Poster.

Kyyrö, J., Schulman K., Lyytikäinen T.
Surveillance of classical scrapie in Finland 2011-2012 – an evaluation of the ages of the tested sheep and goats.
2nd International Conference on Animal Health Surveillance, 7. - 9.5.2014 Havanna, Cuba.
Abstract and poster.
Proceedings, p. P50.

Kyyrö, J., Schulman K., Lyytikäinen T.
Surveillance of classical scrapie in Finland 2011 - 2012 – an evaluation of the ages of the tested sheep and goats.
Eläinlääkäripäivät 3. - 5.12.2014, Helsinki.
Abstrakti ja posteri.
Luentokokoelma, s. 378.

Laitila, A., Virkajärvi, V., Holopainen, U., Sarlin, T., Asola, A., Jestoi, M., Rautio, J., Kaukoranta, T., Hietaniemi, V., Parikka, P.
Induction of type- A trichothecene production in barley at field conditions.
NJF Seminar 478: Nordic-Baltic Fusarium Seminar, 18. - 19.11.2014 Helsinki.
Abstract and lecture.
Book of abstracts, p. 11.

Laukkanen-Ninios R., Rahkila, R., Oivanen L., Fredriksson-Ahomaa M.
Implementing visual meat inspection of domestic pigs in Finland.
Eläinlääkäripäivät, 3.12 - 5.12.2014 Helsinki.
Poster.
Tiivistelmä Luentokokoelmassa.

Laukkanen-Ninios, R., Rahkila, R., Oivanen, L., Fredriksson-Ahomaa M.
Implementing visual meat inspection of domestic pigs in Finland.
Annual Scientific Conference and Annual General Meeting of the European College of Veterinary Public Health (ECVPH)
6.10. - 8.10.2014.
Poster. Abstract.

Lindh, E., Huovilainen, A., Manni, T., Väänänen, V.-M., Julkunen, Vaheri, A., Vapalahti, O., Ek-Kommonen, C.
Serological assessment of hunters’ exposure to selected avian influenza virus subtypes.
European Meeting of Viral Zoonoses, 24. - 27.5.2014 St. Raphael, France.
Poster.

Markkula, A.
Bacillus thuringiensis -kiusallinen lisä elintarvikkeissa.
Eläinlääkäripäivät Eläinlääkäripäivät 3. - 5.12.2014 Helsinki.
Luentotiivistelmä.
Eläinlääkäripäivät, luentokokoelma.

Maunuksela, L., Sinervo, R., Kugele, J., Koivisto, P.
Diethyl phthalate bioaccumulation and physiological response in plants.
ORBIT 9th International Conference on Organic Resources, 26. - 28.6.2014 Gödöllö, Hungary.
Poster.

Mikkelä, A., Ranta, J., González, M., Hakkinen, M., Tuominen, P.
Bayesian Estimation of Campylobacter Prevalence and Concentration in Finnish Fresh Meats.
Bayesian Biostatics 2014, 2. - 5.7.2014 Zurich, Switzerland.
Poster.

Mäittälä, A., Sieviläinen, E.
Luomuviljan laatu hyvä, satotaso matala.
Maataloustieteen päivät 8. - 9.1.2014, Helsinki.
Poster.

Nathanail, A. V., Varga, E., Malachova, A., Michlmayr, H., Bueschl, C., Reiterer, J., Krska, R., Jestoi, M., Peltonen, K., Adam, G., Schuhmacher, R., Lemmens, M., Berthiller, F.
Metabolic fate of the Fusarium mycotoxins T-2 and HT-2 in wheat.
World Mycotoxin Forum, 10. - 12.11.2014 Vienna, Austria.
Poster.
Abstract Book, pp. 156 - 157.

Niemi, J., Sahlström, L., Virtanen, T., Kyyrö, J., Lyytikäinen, T., Sinisalo, A., Lehtonen, H.
Miten lisätä tautisuojausta sika- ja nautatiloilla?
Maataloustieteen päivät 2014, 8. - 9.1.2014 Helsinki.
Abstrakti, posteri.
Maataloustieteen päivät 2014. Esitelmä- ja posteritiivistelmät. Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote no 31, s. 307.

Niemi, A., Berg. S.
Monitoring of coccidiostat residues in eggs according to the EU legislation using liquid chromatography tandem mass spectrometry.
20th International Mass Spectrometry Conference, 24. - 29.8.2014 Geneve, Switzerland.
Poster.
Abstract book, p. 468.

Oivanen, L.
Loppuvatko trikiinitutkimukset? Sikojen valvotut pito-olosuhteet tulevat.
Eläinlääkäripäivät 3. - 5.12.2014, 5.12.2014 Helsinki.
Luentolyhennelmä.
Eläinlääkäripäivät 2014, luentokokoelma, s. 289 - 291.

Oksanen, A.
Tropical animal parasites in the Arctic: How did they arrive?
6th ASEAN Congress of Tropical Medicine and Parasitology (ACTMP), 5. - 7.3.2014 Kuala Lumpur, Malaysia.
Abstract.
Abstract book, p. 163.

Oksanen, A., Laaksonen, S., Nygrén, K., Heikkinen, P., Jokelainen, P., Lassen, B., Näreaho, A.
Filarioid nematodes emerge in the Nordic Countries – or is it just better research?
The 38th Annual Meeting and Symposium of the Nordic Society of Veterinary Pathology, 11. - 13.6.2014 Tromsö, Norway.
Abstract.
Abstract book.

Pastell, H., Putkonen, T.
New dietary fibre content results of cereal, vegetable and fruit samples.
INDC, 14th International Nutrition & Diagnostics Conference, 2. - 5.9.2014 Prague, Czech Republic.
Abstract, poster.
Book of proceedings, p. 140.

Pöntinen, A., Markkula, A., Lindström, M., Korkeala, H.
Significance of two-component system histidine kinases in growth of Listeria monocytogenes at various stresses.
Poster.
Food Micro, 1. - 4.9.2014 Nantes, Ranska.

Pöntinen, A., Markkula, A., Lindström M., Korkeala, H.
Significance of two-component system histidine kinases in growth of Listeria monocytogenes at various stresses.
Eläinlääkäripäivät 3. - 5.12.2014, Helsinki.
Poster, abstract.
Eläinlääkäripäivät, luentokokoelma.

Rintakoski, S., Virtanen, T., Sahlström, L., Lyytikäinen, T.
Lammastuotannon merkitys suu- ja sorkkataudin leviämiselle Suomessa.
Eläinlääkäripäivät 3. - 5.12.2014 Helsinki.
Abstrakti ja posteri.
Luentokokoelma, s. 381.

Ritvanen, T., Korvenoja, O., Putkonen, T.
The validation of the qualitative fatty acid method: identification with DMOX derivatives.
12th Euro Fed Lipid Congress, 14. - 17.9.2014 Montpellier, France.
Poster.
Book of abstracts, p. 282.

Sahlström, L., Kyyrö, J., Lyytikäinen, T.
Feasibility of Bluetongue vaccination in case of an outbreak in Finland.
Eläinlääkäripäivät 3. - 5.12.2014 Helsinki.
Abstrakti.
Luentokokoelma, s. 381.

Sanchez, R.J., Marcin, N., Lille-Mæhlum, T., das Neves, C.G., Laaksonen, S., Ågren, E., Oksanen, A., Tryland, M.
Infectious keratoconjunctivitis in reindeer and the role of cervid herpesvirus 2.
11th European Wildlife Disease Association Conference, 25. - 29.8.2014 Edinburgh, Scotland.
Abstract.

Schulman, K., Sahlström, L., Heikkilä, J.
Tautisuojaus luomukalkkunatuotannossa.
Maataloustieteen päivät 2014, 8. - 9.1.2014 Helsinki.
Abstrakti.
Maataloustieteen päivät 2014 Esitelmä- ja posteritiivistelmät, s. 153.

Schulman, K., Kyyrö, J., Lyytikäinen, T.
Is the control program for classical scrapie in Finland (2006 - 2012) sufficient to show negligible risk?
International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance IMED2014, 31.10. - 3.11.2014 Wien, Austria.
Abstract and poster.
IMED 2014 Final Program, p. 115.

Schulman, K., Kyyrö, J., Lyytikäinen, T.
Is the control program for classical scrapie in Finland (2006 - 2012) sufficient to show negligible risk?
Eläinlääkäripäivät 2014, 3. - 5.12.2014 Helsinki.
Abstrakti ja posteri.
Eläinlääkäripäivät 2014 Luentokokoelma, s. 382 - 383.

Simon, G., Larsen, L., Dürwald, R., Foni, E., van Reeth, K., Reid, S., Harder, T., Dan, A., Markowska-Daniel, I., Maldonado, G., Huovilainen, A., Billinis, C., Davidson, I., Agüero Garcia, M., Bublo,t M., Brown, I., Loeffen, W.
Animal flu-ecology and epidemiology of animal influenza European surveillance network for influenza in pigs (ESNIP): Surveillance programs.
diagnostic tools and swine influenza viruses identified in 14 European countries from 2010 to 2013.
The fifth ESWI conference, 14. - 17.9.2014 Riga, Latvia.
Poster.

Skrzypczak, T., Seuna, E.
First outbreak of Brucella canis in a Finnish breeding kennel.
Brucellosis 2014 International Research Conference, including the 67th Annual Brucellosis Research Meeting, 9. - 12.9.2014 Berlin, Germany.
Poster.
Proceeding, p. 99.

Suomi, J., Ranta, J., Tuominen, P., Hallikainen, A., Putkonen, T., Bäckman, C., Ovaskainen, M.-L., Virtanen, S., Savela, K.
Exposure to Nitrate and Nitrite in Finland: Quantitaive Risk Assessment.
IAFP European Symposium on Food Safety, 7. - 9.5.2014 Budapest, Hungry.
Poster.
Programme (abstract book), pp. P2 - 09.

Uusitalo, L., Salmenhaara, M., Isoniemi, M., Garcia-Alvarez, A., Tuominen, P., Savela, K.
Intake of selected bioactive compounds from fennel-containing plant food supplements among Finnish consumers.
PlantLIBRA Final Conference, 12. - 14.5.2014 Wien, Austria.
Poster.
Book of abstracts, p. 53.

Uusitalo, L., Salmenhaara, M., Isoniemi, M., Garcia-Alvarez, A., Tuominen, P., Savela, K.
Intake of estragole and trans-anethole from plant food supplements containing fennel among Finnish consumers.
IAFP 2014, pidettiin 3 . - 6.8.2014 Indianapolis, USA.
Poster.

Venäläinen, E.-R., Saraste, K.-L., Peltonen, K.
Selenium levels in cattle and pig in Finnish Selenium Monitoring Programme.
TEF-2014, Trace Elements in Food, 6. - 9.5.2014 Copenhagen, Denmark.
Poster.

Viljamaa-Dirks, S., Mrugala, A., Kozubikova-Balcarova, E., Heinikainen, S., Svoboda, J., Chucholl, C., Petrusek, A., Pelkonen, S.
Crayfish plague isolates from ornamental crayfish trade show genotypic variation.
International Associaition of Astacology, the 20th Biennial International Symposium, 20. - 26.9.2014 Sapporo, Japan.
Abstract, poster.
Abstract book, p. 99.

Viljamaa-Dirks, S., Heinikainen, S., Pelkonen, S.
Cage experiments as a tool for detecting the presence of crayfish plague Aphanomyces astaci.
International Association of Astacology, the 20th Biennial International Symposium, 20. - 26.9.2014 Sapporo, Japan.
Abstract and lecture
Abstract book, p. 83.

 

Page last updated 2/19/2019