2014 Other publications

Anttila, M.
Koirien maahantuontiin voi liittyä odottamattomia riskejä.
Suomen eläinlääkärilehti 2014: nro 6, s. 400 - 401.

Berardinelli, P., Ianniciello, R., Russo, V., Ninios, T.
Post-Mortem Inspection and Related Anatomy, pp. 73 - 155.
Ninios, T., Lunden, J., Korkeala, H., Fredriksson-Ahomaa, M. (eds.)
Meat Inspection and Control in the Slaughterhouse.
ISBN 978-1-118-52586-9
(peer-reviewed)

Chenais, E., Frössling, J., Rikula, U., Laamanen, I., Kaartinen, L., de Verdier, K., Blomqvist, G., Valarcher, J.-F., Ståhl, K.  
Introduktion, spridning och framtid: Schmallenbergvirus så ända in i Norden. 
Svensk Veterinärtidning 2014: no. 4, s. 15 - 20.

Chenais, E., Frössling, J., Rikula, U., Laamanen, I., Kaartinen, L., de Verdier, K., Blomqvist, G., Valarcher, J.-F., Ståhl, K.
Kulkeutuminen, leviäminen ja tulevaisuus: Schmallenberg-virus jo Pohjoismaissa.
Suomen Eläinlääkärilehti 2014: vol. 120, nro 4, s. 244 - 249.

Fredriksson-Ahomaa, M., Pelkonen, S.
Salmonella pp., pp. 293 - 296.
Ninios, T., Lunden, J., Korkeala, H., Fredriksson-Ahomaa, M. (eds.)
Meat Inspection and Control in the Slaughterhouse.
ISBN 978-1-118-52586-9
(peer-reviewed)

Hellström, S.
Listeria monocytogenes, pp. 287 - 289.
Ninios, T., Lunden, J., Korkeala, H., Fredriksson-Ahomaa, M. (eds.)
Meat Inspection and Control in the Slaughterhouse.
ISBN 978-1-118-52586-9
(peer-reviewed)

Holopainen, N., Peräniemi, S., Venäläinen, E.-R., Pasanen, P., Naarala, J.
Lyijyluodit ja hirven lihan lyijypitoisuus.
Metsästäjä 2014: 5, s. 26-28.

Jansson, E., Vennerström, P.
Infectious Disease of Coldwater Fish in Marine and Brackish Waters, pp. 15 - 59.
Woo, P.T.K., Bruno, D. (eds.)
Diseases and Disorders of Finfish in Cage Culture, 2nd ed.
CABI
ISBN 9781780642079

Keinänen, M., Iivari, J., Juntunen, E.-P., Kannel, R., Heinimaa, P., Nikonen, S., Pakarinen, T., Romakkaniemi, A., Vuorinen, P.
Lohen tiamiinin puutos M74 on estettävissä.
ISBN 978-952-303-182-1
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
Tutkimuksia ja selvityksiä 14/2014, ISSN 1799-4764

Ketola, J., Hakala, K.
Impact of use of neonicotinoid insecticides on honey bees in the cultivation on spring oilseed crops in Finland, Interim report.
ISBN 978-952-487-558-5
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos.
MTT Report 157/2014, ISSN 1798-6419 

Kokkonen, T., Rossow, L., Syrjälä, P., Oksanen, A.
Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta, Diagnostiikan kuulumisia.
Suomen Eläinlääkärilehti 2014: vol. 120, nro 8, s. 558 - 559.

Korpenfelt, S.-L.
Orf-tarttuva suutauti.
Suomen Eläinlääkärilehti 2014: vol. 120, nro 5, s. 348 - 349.

Kortemaa H., Ranta H.
Siemenperunan tarkastustulokset.
Tuottava peruna 2014: 1, s. 22 - 25.

Koski, P.
Merikalasta ihmisiin tarttuvia sukkulamatoja vähän Suomen rannikon kalastusvesillä, "Turskamatoprojektin" tuloksia - Få nematoder längs Finlands kuster infekterar människan via havsfisk, Resultat från "torskmaskprojektet".
Kalaterveyspäivä 25.3.2014, luentokokoelma, s. 26 - 29.

Koski, P.
Disease and treatment in freshwater recirculation aquaculture. 
 Web page of the European Association of Fish Pathologists.

Kukkonen, H.
Toimijavastuu kasvinterveyden säilyttämisessä.
Kasvinsuojelulehti 2014: 1, s. 3.

Kyyrö, J.
Afrikkalainen sikaruttto uhkaa Euroopan unionia.
Suomen Eläinlääkärilehti 2014: 3, s.162 - 165.

Köylijärvi, S.
Satovuoden 2013 itävyystuloksia Evirasta.
Kylvösiemen 2014: vol. 53, nro 1, s. 16 - 17.

Laine T., London L.
Keskushermostoperäiset oireet vieroitetuilla sioilla - erotusdiagnooseja Suomessa.
Suomen Eläinlääkärilehti 2014: vol. 120, nro 6, 414 - 415.

Laukkanen-Ninios, R.
Sampling and Laboratory Tests, pp. 199 - 217.
Ninios, T., Lunden, J., Korkeala, H., Fredriksson-Ahomaa, M. (eds.)
Meat Inspection and Control in the Slaughterhouse.
ISBN 978-1-118-52586-9
(peer-reviewed)

Lindén, J., Pohjola, L., Rossow, L., Tognetti, D.
Meat Inspection Lesions, pp. 163 - 198.
Ninios, T., Lunden, J., Korkeala, H., Fredriksson-Ahomaa, M. (eds.)
Meat Inspection and Control in the Slaughterhouse.
ISBN: 978-1-118-52586-9

London, L. , Laine, T.
Tavanomaista sikainfluessaa todettiin sikojen näytteistä loppuvuonna 2013.
Suomen Eläinlääkärilehti 2014: vol. 120, nro 2, s. 106 - 107.

Läikkö-Roto, T.
Control Plan, pp. 568 - 574.
Ninios, T., Lunden, J., Korkeala, H., Fredriksson-Ahomaa, M. (eds.)
Meat Inspection and Control in the Slaughterhouse.
ISBN 978-1-118-52586-9
(peer-reviewed)

Marinova-Todorova, M., Tuomola, J., Vuorinen, K., Hannunen, S.
Suomen ilmasto soveltuu hyvin tulipoltteelle.
Puutarha & kauppa 2014: 11, s. 26.

Marttinen, S., Suominen, K., Lehto, M., Jalava, T., Tampio, E. 
Haitallisten orgaanisten yhdisteiden ja lääkeaineiden esiintyminen biokaasulaitosten käsittelyjäännöksissä sekä niiden elintarvikeketjuun aiheuttaman vaaran arviointi.
BIOSAFE-hankkeen loppuraportti.
ISBN: 978-952-487-519-6
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos.
MTT Raportti 135/2014, ISSN 1798-6419  

Myllyniemi, A.-.L, Nykäsenoja, S., Kaartinen, L., Raulo, S.
Bakteerien vastustuskyky mikrobilääkkeille lisääntyy.
Maaseudun Tiede 2014: nro 3, s. 9.

Niemi, J., Lyytikäinen, T., Sahlström, L.
Kotieläintuottaja on tautisuohjauksen ratkaiseva lenkki.
Maaseudun tulevaisuus, Maaseudun tiede -liite 15.12. 2014, s. 7.

Niemi, J., Lyytikäinen, T.
Helposti leviävä eläintauti sekoittaisi markkinat.
Maaseudun tulevaisuus 15.12.2014, s. 6.

Ninios, T.
Judgment of Meat, pp. 219 - 224.
Ninios, T., Lunden, J., Korkeala, H., Fredriksson-Ahomaa, M. (eds.)
Meat Inspection and Control in the Slaughterhouse.
ISBN 978-1-118-52586-9
(peer-reviewed)

Ninios, T., Haapanen, J.
Example of an Own-Check System, pp. 534 - 539.
Ninios, T., Lunden, J., Korkeala, H., Fredriksson-Ahomaa, M. (eds.)
Meat Inspection and Control in the Slaughterhouse.
ISBN 978-1-118-52586-9
(peer-reviewed)

Nokireki, T.
Lepakkorabieksen seroprevalenssi on alhainen Suomessa.
Suomen Eläinlääkärilehti 2014: 1, s. 120.

Nokireki, T.
Rabies uhkaa edelleen.
Suomen Eläinlääkärilehti 2014: 3, s. 172 - 175.

Nokireki, T.
Rabies fortfarande ett hot.
Dansk Veterinær tidsskrift 2014: 4, s. 19 - 21.

Nokireki, T.
Rabies fortfarande ett hot.
Svensk veterinär tidning 2014: 4: s. 11 - 14.

Nokireki, T.
Rabies fortfarande ett hot.
Norsk veterinærtidsskrift 2014: 3.

Nylund, M., Toppari, I., Autio, T.
Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta. Diagnostiikan kuulumisia.
Suomen Eläinlääkärilehti 2014: vol. 120, nro 10, s. 666 - 667.

Palohuhta, J.-P., Ranta, H., Kosamo, J., Hiltunen, L., Pisilä, E., Sohlo, J., Ala-Poikela, M., Valkonen, J.
Siemenperunan tuotanto on käynnistynyt Tansaniassa.
Tuottava Peruna 2014: 1, s. 12 - 17.

Pursiainen, M., Viljamaa-Dirks, S. 
Rapuruton vaikutukset Suomen raputalouteen.
ISBN 978-952-303-137-1
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
Tutkimuksia ja selvityksiä 5/2014, ISSN 1799 - 4764.

Rossow, L.
Patologin pöydältä.
Tulehdukset ja punkit lintujen riesana.
Suomen Siipikarja 2014: 1, s. 27.

Rossow, L. Nauholz, H. 
Gumborotautia munantuotantoketjussa.
Suomen Siipikarja 2014: 2, s. 26 - 27.

Rossow, L.
Patologin pöydältä.
Gumborotautia ei ole vielä saatu kuriin.
Suomen Siipikarja 2014: 3, s. 25.

Rossow, L.
Patologin pöydältä. Kahdenlaisia jalkavaivoja.
Suomen Siipikarja 2014: 4, s. 25.

Rossow, L., Kokkonen, T., Collin, K., Porola, H.
Ajankohtaista Evirasta, Poimintoja diagnostiikan tuloksista.
Suomen Eläinlääkärilehti 2014: vol. 120, nro 4, s. 266 - 268.

Sahlström, L.
Suomalaisilla tiloilla kohtalainen tautisuojaus.
KMVET Kotieläinten Terveydenhoitolehti 2014: 4, s. 34 - 35.

Sihvonen, L.
Prions, pp. 323 - 329.
Ninios, T., Lunden, J., Korkeala, H., Fredriksson-Ahomaa, M. (eds.)
Meat Inspection and Control in the Slaughterhouse.
ISBN: 978-1-118-52586-9
(peer-reviewed)

Siponen, K.
Traceabilty, pp. 511 - 519.
Ninios, T., Lunden, J., Korkeala, H., Fredriksson-Ahomaa, M. (eds.)
Meat Inspection and Control in the Slaughterhouse.
ISBN: 978-1-118-52586-9
(peer-reviewed)

Suomi, J.
Lasten nitriitin saantia suitsitaan.
Kemia-Kemi 2014: 1, s. 48 - 49.

Suomi, J.
Elintarvikkeista voi satunnaisesti saada liikaa nitriittiä.
Bolus 2014: 1, s. 10 - 12.

Suomi, J.
Raskasmetallikuorma lasten ruoassa.
Elintarvike ja Terveys 2014: 6, s. 26 - 29.

Tuomola, J., Haikola, S.
Kasvien vaaralliset sienituhoojat.
Sienilehti 2014: vol. 66, nro 1, s. 11 - 14.

Tuomola, J., Haikola, S.
Kasvien vaaralliset sienituhoojat.
Sienilehti 2014: vol. 66, nro 1, s. 11-14.

Uusitalo, L., Salmenhaara, M.
Energiaa ja vastustuskykyä tavoittelemassa -haastattelututkimus kasviperäisten ravintolisien käytöstä.
Bolus -ravitsemuksen asiantuntija 2014: 2, s. 26-27.

Vennerström, P.
Fiskkrämpor och objudna gäster i fisk.
Fiskeritidskrift för Finland 2014: 3,s. 8 - 11.

Wirta, E.-R.
On-Site Risk-Based Control, pp. 562 - 567.
Ninios, T., Lunden, J., Korkeala, H., Fredriksson-Ahomaa, M. (eds.)
Meat Inspection and Control in the Slaughterhouse.
ISBN: 978-1-118-52586-9
(peer-reviewed)

Åsbakk, K., Kumpula, J., Oksanen, A., Laaksonen, S.
Kurmut kiusaavat eniten Ylä-Lapin poroja.
Poromies 2014: vol. 81, nro 4, s. 38 - 42.

Page last updated 2/19/2019