2014 Presentations

Anthoni, M.
Elintarvikkeiden aitoustutkimuksista - globaali näkökulma.
Ruoan aitoutta metsästämässä - elintarvikeanalytiikan haasteet, 22.9.2014 Turku.
Esitelmä.

Brockmann, A.
Nautadiagnostiikkapalvelut Evirassa.
Nauta pintaa syvemmältä -valinnainen kurssi / HY ELTDK, 19.3.2014 Mäntsälä.
Luento.

González, M., Mikkelä, A.
Kampylobakteeririskit elintarvikeketjussa ja ympäristossä.
Ajankohtaista riskinarvioinnista, 16.5.2014 Helsinki.
Esitelmä.

González, M., Mikkelä, A.
Kampylobakteeririskit elintarvikeketjussa.
Eviran tiedepäivä 9.10.2014, Helsinki.
Esitelmä.

Hakala, K.
Impact of neonicotinoid insecticides use to honey bees in spring oilseed cultivation in Finland.
13th IUPAC International Congress of Pesticde Chemistry, 13.8.2014 San Francisco, USA.
Lecture

Hakola, S.
Elatusaineet / Substraatit / Reagenssit.
Pohjoismainen kurssi mikrobiologian laboratorion henkilöstölle, 24.11.2014 Helsinki.
Luento.

Hallanvuo, S.
Yersinia pseudotuberculosis -epidemia raakamaidosta.
Eviran tiedepäivä 9.10.2014, Helsinki.
Esitelmä.

Hallanvuo, S.
Menetelmäluento -Validointi, verifiointi, testikittien sertifikaatin tulkinta.
Pohjoimainen kurssi mikrobiologian laboratorion henkilöstölle, 24.11.2014 Helsinki.
Luento.

Hallanvuo, S.
ISO 10273 Horizontal method for the detection of pathogenic Yersinia enterocolitica – Progress of the Yersinia work.
21th meeting of CEN/TC 275/WG6, 25 . - 27.6.2014 Washington, USA.
Lecture.

Hallanvuo, S.
Muunneltujen ja pikamenetelmien soveltuvuus mikrobikriteeriasetuksen (EY 2073/2005) mukaisiin tutkimuksiin.
Finas arvioijaseminaari, 2.9.2014 Espoo.
Esitelmä.

Hallanvuo, S.
Progress of work in TAG 20 Yersinia.
3rd meeting of CEN/TC 275/WG 6/TAG 20 Yersinia, 11. - 12.9.2014, Helsinki.
Lectures.

Hallanvuo, S.
Molekyylibiologisten menetelmien käyttö epidemioiden selvittämisessä – ja EHEC –analytiikka elintarvikkeista.
Täydennyskoulutuskurssi elintarvike- ja vesivälitteisen epidemian selvittämisessä, 4.6.2014 Tuusula.
Luento.

Hallanvuo, S.
Raakamaidosta tehtävät STEC tutkimukset.
Raakamaidon tuotanto ja myynti, Koulutuspäivä viranomais- ja alan ohjeista, 9.5.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Hallikainen, A.
Hormonihäiriköt elintarvikkeissa ja niiden sääntely elintarvikelainsäädännössä.
ETS:n vuosikokous 2.4.2014, Helsinki.
Esitelmä.

Hallikainen, A.
Silakka ravintona projektin status: hyöty-haitta-analyysi.
Ajankohtaista riskinarvioinista-seminaari, 16.5.2014 Helsinki.
Luento.

Hannunen, S.
Kasvintuhoojien leviämisväylät ja niiden merkitys.
Maataloustieteen päivät,  9.1.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Hannunen, S.
Kasvintuhoojien leviämisväylät ja niiden merkitys.
Ajankohtaista riskinarvioinnista -seminaari, 16.5.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Hannunen, S.
Kasvintuhoojien leviämisväylät ja kasvintuhoojien uhkaaman tuotannon arvo -selvityksen tausta ja tavoitteet.
Kasvintuhoojien leviämisväylät ja kasvintuhoojien uhkaaman tuotannon arvo -seminaari, 21.10.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Hannunen, S.
Kasvintuhoojien leviämisväylien volyymi.
Kasvintuhoojien leviämisväylät ja kasvintuhoojien uhkaaman tuotannon arvo -seminaari, 21.10.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Hannunen, S.
Kasvilajien ja tuotannonalojen haavoittuvuus.
Kasvintuhoojien leviämisväylät ja kasvintuhoojien uhkaaman tuotannon arvo -seminaari, 21.10.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Hannunen, S.
Pathways for introduction of invasive pests and the value of porduction at risk.
Seminar on Forest Pathology, 4.12.2014 Vantaa.
Presentation.

Hannunen, S.
Kasvintuhoojien leviämisväylät ja kasvintuhoojien uhkaamien kasvintuotannon alojen taloudellinen arvo, Kasvintuhoojien priorisointi ja Suomen ilmaston sopivuus tulipoltteelle -hankkeet.
Kasvinsuojelun neuvottelukunnan ja Kasvinsuojeluaineiden neuvottelukunnan kokous, 16.12.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Heinikainen, S.
EU-alueen mehiläistauti- ja loistutkimus 2012 - 2013.
Mehiläishoitajain talvipäivät, 26.1.2014 Lahti.
Esitelmä .

Heinikainen, S.
Mehiläistaudit.
Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä, 14.5.2014 Helsinki.
Luento.

Heinikainen, S.
Mehiläistaudit Suomessa vuosina 2012 - 2014.
Mehiläishoitajain talvipäivät, 25.1.2015 Jyväskylä.
Luento.

Hirvelä-Koski, V.
Poroterveys ja lihantarkastus.
Poronlihan tarkastuseläinlääkäreiden koulutus, 16. - 17.9.2014 Sodankylä.
Luento.

Hokkanen, M.
PAH-yhdisteet.
Elintarvikkeiden kemiallinen turvallisuus, 23. - 24.9.2014 Helsinki.
Luento.

Holopainen, R.
Genetic analysis of infectious pancreatic necrosis viruses isolated in Finland during 2000 - 2013.
9th International symposium on viruses of lower vertebrates, 2.10.2014 Malaga, Spain.
Lecture.

Jaakkonen, A.
shigatoksinen E. coli O157 suomalaisissa naudoissa.
Eviran Tiedepäivä, 9.10.2014, Helsinki.
Esitelmä.

Jaakkonen, A.
Raakamaidon pitkäkestoinen kampylobakteerikontaminaatio.
Maidontuotanto pellolta pöytään -kurssi, 9.1.2014 Helsinki.
Luento.

Johansson, T.
Tulkintoja mittausepävarmuuden suhteuttamisesta raja-arvoihin - Listeria monocytogenes.
Ajankohtaista laboratoriorintamalla, 2.10.2014 Helsinki.
Luento.

Kartio, M.
Finnish Food Safety Authority Evira and Activities related to Oats.
Oat Millers' Committee kokous MMM:ssä, 6.2.2014 Helsinki.
Lecture.

Kartio, M.
Leipäviljasadon laatu 2014.
Kauppamyllyjen Yhdistys r.y:n hallituksen kokous, 7.10.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Kartio, M.
Kasvianalytiikka Evirassa.
Puutarhanaiset ry:n vierailu Evirassa, 10.4.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Kokkonen, T.
Eviran rooli ja palvelut.
Eläinlääkintöhuolto I -kurssi, 28.3.2014 Helsinki.
Luento.

Koski, P.
Prevention and control of fish diseases: Main official measures in Finland and some remarks on the Vietnamese striped catfish breeding programme.
Workshop on the current challenges towards development of Pangasius selective breeding program in Vietnam, 17.3.2014 Can Tho, Vietnam.
Lecture.

Koski, P.
Fish health and disease in Finland.
BarentsVet 2014, 9.-12.9.2014 Murmansk, Russia.
Presentation.

Koski, P.
Fish health days.
Workshop on the treatment, prevention and control of the diseases of cold water fish farming, 27.-28.11.2014 Lao Cai, Vietnam.
Totally 7 lectures of various sides of the topic

Kosonen, T.
Iodine in Food.
Nordic Food Analysis Network, 1.4.2014 Helsinki.
Presentation.

Kukkonen, L.
Nanotutkimukset.
Ajankohtaista Laboratoriorintamalla, 2.10.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Kyyrö, J.
Ajankohtaista afrikkalaisen sikaruton riskistä.
ASF-tiedotustilaisuus, 7.3.2014 Kouvola.
Luento.

Kyyrö, J.
Ajankohtaista afrikkalaisen sikaruton riskistä.
ETU-sikatautiasiantuntijatyöryhmän kokous, 17.6.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Kyyrö, J.
Alustavia tuloksia afrikkalaisen sikaruton maahantuloriskistä nopealla riskinarviointityökalulla.
Alustavia tuloksia riskinarvioinnista, 16.5. 2014 Helsinki.
Esitelmä.

Laine, T.
Mitä Evira sikapraktikolle tarjoaa?
Sikojen lisääntyminen ja terveydenhuolto – valinnainen kurssi / HY ELTDK, 26.2.2014 Mäntsälä.
Luento.

Laine, T.
Kenttäobduktio.
Sikojen lisääntyminen ja terveydenhuolto - valinnainen kurssi /HY ELTDK, 26.2.2014 Mäntsälä.
Luento.

Laine, T.
Näytteet apuna tilaongelmien selvittelyssä ja lyhyesti afrikkalaisesta sikarutosta.
Sikojen lisääntyminen ja terveydenhuolto - valinnainen kurssi/ HY ELTDK, 26.2.2014 Mäntsälä.
Luento.

Lilleberg, L.
Aistinvarainen aanalytiikka Evirassa.
Omnian aikuisopiston opintovierailu, 8.4.2014 Helsinki.
Luento.

Lilleberg, L.
Aistinvarainen analytikkaa Evirassa.
Ominian opintovierailu Evirassa, 23.5.2014 Helsinki.
Luento.

Lillleberg, L.
Maitovalmisteiden aistinvarainen laadunarviointi -koulutustilaisuus, 2. - 3.9.2014 Hämeenlinna.
Luentoja.

Lilleberg, L.
Veden aistinvarainen arviointi NMKL-menetelmällä.
Ajankohtaista laboratoriorintamalla, 2.10.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Lilleberg, L.
Talousveden aistinvarainen laadunarviointi.
Koulutustilaisuus Stora Ensolla, 29.10.2014 Kemi.
Esitelmä ja arviointidemonstraatio.

Lilleberg, L.
Maitovalmisteiden aistinvarainen laadunarviointi.
Koulutustilaisuus, 20.11.2014 Helsinki.
Luentoja ja käytännön arviointiharjoituksia.

Lilleberg, L.
Aistinvaraisen arvioinnin perusteita.
Koulutustilaisuus, 27.11.2014 Helsinki.
Luento ja käytännnön arviointiharjoituksia.

Lilleberg, L.
Aistinvarainen analytiikka Evirassa.
Omnian opintovierailu Evirassa, 9.12.2014 Helsinki.
Luento.

Lyytikäinen, T.
Eläintautien leviäminen tulevaisuudessa.
Kotieläintuotannon rakennekehitys ja eläintautiriskit tulevaisuudessa, 20.3. 2014 Helsinki.
Esitelmä.

Malinen, E.
Outbreaks of interdigital phlegmon in Finnish dairy farms / bacteriology.
Nordic claw health meeting in Finland, 15.5.2014 Helsinki.
Lecture.

Marinova-Todorova, M.
The suitability of the Finnish climate for fire blight epidemics - based on 20 years weather data.
Ajankohtaista riskinarvioinnista 16.5.2014 Helsinki.
Lecture.

Mikkelä, A.
Kampylobakteeririskit elintarvikeketjussa ja ympäristössä.
Ajankohtaista riskinarvioinnista, 16.5.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Nathanail, A. V.
Development and validation of an LC-MS/MS method for detection of Fusarium mycotoxins and their masked forms in cereals: Application on Finnish grains.
Nordic Baltic Fusarium Seminar – Challenges and Recent updates, 18. - 19.11.2014 Helsinki.
Presentation.

Nykäsenoja, S.
Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA – Uudet ilmoitettavat eläintaudit.
Ajankohtaista Laboratoriorintamalla, 2.10.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Nykäsenoja, S.
EURL-AR EQAS 2013 - Staphylococcus spp. and MRSA.
EURL-AR Workshop 2014, 7. - 8.4.2014 Lyngby, Denmark.
Lecture.

Oksanen, A.
One Health in Eastern And Northern Fennoscandia - mainly from a parasitic point of view.
Nordic One Health Conference - Interdisciplinary meeting on infectious diseases and antibiotic resistance, 19.-20.3.2014 Friibergh Herrgård, Örsundsbro, Sweden.
Lecture.

Oksanen, A.
Lampaiden sisäloiset.
Lisää lampaista ja vähän vuohistakin 2014, 18.2.2014 Mäntsälä/HY, Saaren klinikka.
Luento.

Oksanen, A.
Poron loiset.
Parasitologian kurssi/ HY eltdk, 25.3.2014 Helsinki.
Luento.

Oksanen, A.
Emerging parasitic infections in carnivores.
BarentsVet 2014, 9.-12.09. 2014 Murmansk, Russia
Lecture.

Oksanen, A., Laaksonen, S., Nygren, K., Heikkinen, P., Näreaho, A.
Climate change promotes the emergence of disease outbreaks of filarioid nematodes.
Parasitological Conference - Pulawy 2014, 9. - 10.10.2014 Pulawy, Poland.
Lecture.

Oksanen, A.
Wildlife Health and Disease Ecology -mostly from a parasitic point of view.
Game Ecology -kurssi, Oulun yliopisto, 7.11.2014 Oulu.
Lecture.

Oksanen, A.
Pathogen diversity, food security and food safety in the Arctic.
Pathogen diversity in the Arctic area: implications for ecosystem sustainability and human health under accelerating change; Arctic Biodiversity Congress, 2. - 4.12.2014 Trondheim, Norway.
Lecture.

Pelkola, K.
Maldi tof MS experiences at Evira.
Maldi tof workshop, 12. - 13.6.2014 Uppsala (SVA), Sweden.
Presentation.

Pelkonen, S.
Harvinaista herkkua - epätavallisia zoonooseja.
Itä-Suomen Lääketiede 2014, 24.9.2014 Kuopio.
Luento.

Pohjanvirta, T.
EHEC ja eläinriskit.
Tartuntatautipäivät, 10.11.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Pohjanvirta, T.
Mycoplasma bovis diagnostiikka Suomessa.
Mycoplasma bovis -koulutus, 28.11.2014 Iisalmi.
Luento.

Pärn, T., Huusko, S., Ollgren, J., Salmenlinna, S., Hallanvuo, S., Pihlajasaari, A., Heikkinen, S., Rimhanen-Finne, R.
Outbreak of Yersinia pseudotuberculosis O1 infection in Southern Finland associated with raw milk consumption, February- April, 2014.
ESCAIDE, European Scientific Conference on Applied Infectious Diseases Epidemiology, 5. - 7.11.2014 Stockholm Sweden.
Oral presentation.

Rikula, U.
Polttiaisten levittämät märehtijävirukset - Bluetongue ja Schmallenberg.
Eviran tiedepäivä, 9.10.2014 Helsinki.
Luento.

Rikula, U.
Pienten märehtijöiden lentivirukset (Maedi-visna ja CAE) sekä Orf-tartunnat.
Proagrian Lampaiden terveyspäivä, 1.12.2014 Tampere.
Luento.

Rintakoski, S.
Eläintautien leviäminen sika-ja nautatuotannossa.
Kotieläintuotannon rakennekehitys ja eläintautiriskit tulevaisuudessa, 20.3. 2014 Helsinki.
Esitelmä.

Rossow, L.
Siipikarjan virustaudit.
HY ELTD Siipikarjan bakteeritaudit, 8.5.2014 Helsinki.
Luentoja.

Rossow, L.
Siipikarjan loistaudit.
HY ELTD Siipikarjan tuotantorakenne ja terveydenhuolto, 8.5.2014 Helsinki.
luentoja.

Rossow, L.
HY ELTD Siipikarjan lääkitys, 9.5.2014 Helsinki.
Luentoja.

Rossow, L.
HY ELTD Siipikarjan rokottaminen, 9.5.2014 Helsinki.
Luentoja.

Rossow, L.
HY ELTD Broilerin tuotanto-olosuhteet, 30.4.2014 Helsinki.
Luento.

Rossow, L.
HY ELTD Munintakanojen tuotanto-olosuhteet, 30.4.2014 Helsinki.
Luento.

Rossow, L.
Siipikarjan taudit ja niiden tutkiminen.
Munintakanojen terveys –koulutus- ja keskustelupäivä, 17.11.2014 Tampere.
Luento.

Rönnqvist, M.
Norovirus Transmissions between Hands, Gloves, Utensils, and Fresh Produce during Simulated Food Handling.
4th Food and Environmental Virology conference (FEV), 2.-5.9.2014 Corfu, Greece.
Oral presentation.

Rönnqvist, M.
Rehujen ja tuotantoeläinten salmonellavalvonnan riskinarviointi ja kustannus-hyöty-analyysi-Rehunvalmistajille tehtyjen kyselyiden tuloksia.
Eviran tiedepäivä 2014, 9.10.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Sahlström, L.
Biosecurity attitudes and beliefs of Finnish farmens.
Nordic-Baltic Seminar on Biosecurity; Experiences, Training, Motivation and Economic Aspects, 6. - 8.5.2014 Rimbo, Sweden.
Esitelmä.

Sahlström, L.
Rakennemuutoksen vaikutus eläintautien leviämiseen.
Ajankohtaista riskinarvioinnista, 16.5.2014, Helsinki.
Esitelmä.

Sahlström, L.
Tilojejn suojautuminen tarttuvilta eläintaudeilta.
Kotieläintuotannon rakennekehitys ja eläintautiriskit tulevaisuudessa, 20.3. 2014 Helsinki.
Esitelmä.

Schulman, K.
Laiduntavien kalkkunoiden tautisuojaus.
Onnistuuko luomukalkkunatuotanto Suomessa? 11.2.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Schulman, K.
Tautisuojaus luomukalkkunatuotannossa.
Maataloustieteen päivät 2014, 8. - 9.1.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Schulman, K.
Riittääkö Suomen klassisen scrapien seuranta osoittamaan mitätöntä riskiä?
Ajankohtaista riskinarvioinnista, 16.5.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Schulman, K.
Riittääkö Suomen klassisen scrapien seuranta osoittamaan mitätöntä riskiä?
VIRT yksikkökokous, 26.5.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Schulman, K.
Is the control program for classical scrapie in Finland (2006 - 2012) sufficient to show negligible risk?
9th Meeting of the ESA Scientific Network on BSE-TSE, 7. - 8.10.2014 Parma, Italia.
Lecture.

Sieviläinen, E.
Viljan laatu 2013.
Viljelijäseminaari, 5.2.2014 Loviisa.
Esitelmä.

Sieviläinen, E.
Viljan laatu 2013.
Viljelijäseminaari, 6.2.2014 Siuntio.
Esitelmä.

Sieviläinen, E.
Viljasadon laatu 2014.
Viljateknikkojen seuran syyskokous, 27.11.2014 Järvenpää.
Esitelmä.

Sieviläinen, E.
Viljasadon laatu 2014.
VYR viljamarkkinatyöryhmän kokous, 28.11.2014 Helsinki.
Esitelmä

Sieviläinen, E.
Hometoksiiniseurannan tulokset 2014 - pikamenetelmä.
VYR turvallisuusryhmän kokous, 16.12.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Suomi, J.
Riskinarviointi lasten kumulatiivisesta altistumisesta ravinnon raskasmetalleille.
Riskinarvioinnin tutkimusseminaari, 16.5.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Suomi, J.
Nitraatti ja nitriitti. Riskinarviointi.
Elintarvikkeiden kemiallinen turvallisuus -seminaari, AEL, 24.9.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Syrjälä, P.
Karitsoiden kuolinsyistä.
Syventävä kurssi lampaista ja vuohista Saaren klinikalla, 18.2.2014 Mäntsälä.
Luento.

Syrjälä, P.
Lammas patologille -miten toimia.
Syventävä kurssi lampaista ja vuohista, 18.2.2014 Mäntsälä.
Luento.

Tomminen, J.
Puutavaran mukana tulevat vieraslajit.
Vieraslajit, tunnistaminen ja torjunta, 11.3.2014 Mikkeli.
Esitelmä.

Toppari, I.
Evira tutkii näytteitä sioista - tuloksia tiloille ja yleistä tilanneseurantaa.
Sikatalouden tulosseminaari 4.11.2014, Tampere.
Esitelmä.

Toppari, I.
Ajankohtaista Evirasta.
LSSAVIn työkokous alueen eläinlääkäreille, 13.11.2014 Seinäjoki.
Esitelmä.

Tuomola, J.
Avomaavihannesten kasvitaudit.
Helsingin yliopiston kurssi - KTT121 Kasvipatologian perusteet, 25.4.2014 Helsinki.
Luento.

Tuomola, J.
Maa-, metsä- ja puutarhatalouden kasvintuhoojien priorisointimalli Finn-PRIO.
Maataloustieteen päivät 2014, 9.1.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Tuomola, J.
Vaarallisten kasvintuhoojien priorisointimalli.
Ajankohtaista riskinarvionnista seminaari, 16.5.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Tuomola, J.
FinnPRIO - A Finnish model for ranking invasive plant pests and diseases.
Nordic-Baltic Plant Health meeting, 27.8.2014 Roskilde, Denmark.
Esitelmä.

Tuomola, J.
Kasvintuhoojien arviointi FinnPRIO-mallilla.
Kasvintuhoojien priorisointi -hankkeen loppuseminaari, 9.9.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Tuomola, J.
Maa-, metsä- ja puutarhatalouden kasvintuhoojien priorisointimalli FinnPRIO.
Kasvintuhoojien priorisointi -hankkeen loppuseminaari, 9.9.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Uusitalo, L.
Intake of selected bioactive compounds from fennel-containing plant food supplements among Finnish consumers.
Saudi-Arabian Food and Drug Authorityn vierailu, 9.5.2014 Helsinki.
Lecture.

Uusitalo, L.
Bioaktiivisten aineiden saanti kasviperäisistä ravintolisistä - esimerkkikasvina fenkoli.
Ajankohtaista riskinarvioinnista, 16.5.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Vennerström, P.
Kalatautikatsaus ja lääkintäasioita.
Kalaterveyspäivä, 25.3.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Vennerström, P.
Kalojen erityispirteet eläinlääkinnässä ja kalaeläinlääkärintyö Suomessa.
Eläinfysiologia, 14.4.2014 Helsinki.
Luento.

Vennerström, P.
Aktuellt om Sjukdomar i vildfisk.
Nylands Fiskarförbunds Årsmöte, 22.3.2014 Helsinki.
Esitelmä.

Vennerström, P.
Kalataudit.
Kalataudit, 6.5.2014 Helsinki.
Luento.

Vennerström, P.
Förebyggande Fiskhälsovård.
Fiskhälsa och betydelsen av en förebyggande fiskhälsovård, 4.9.2014 Kristinestad.
Luento.

Vennerström, P.
Kalatautien vastustus Suomessa.
Infektioepidemiologia, 25.9.2014 Helsinki.
Luento.

Viljamaa-Dirks, S.
Kalojen yliruokinnan vaikutuksia elimistöön.
Kalaterveyspäivä 25.3.2014, Helsinki.
Esitelmä.

Viljamaa-Dirks, S.
Crayfish plague update.
6th Annual Meeting of the National Reference Laboratories for Crustacean Diseases, 2. - 3.10.2014, Weymouth, United Kingdom.
Lecture.

Viljamaa-Dirks, S.
Kalatautiriskien huomioiminen istutuksissa.
Kalatalouden keskusliiton koulutuspäivä, 12.12.2014 Kuopio.
Luento.

Virtanen, T.
Lammastuotannon merkitys tautien leviämisessä.
Kotieläintuotannon rakennekehitys ja eläintautiriskit tulevaisuudessa, 20.3. 2014 Helsinki.
Esitelmä.

Vänninen, I., Hannunen, S., Heikkilä, J., Kaila, L., Kangas, N., Koikkalainen, K., Lemmetty, A., Lindqvist, I., Parkkima, T., Tuomola, J., Vuorinen, K.
New approaches to risk management of quarantine pests in Finnish horticulture.
Canadian GreenHouse Conference, 8.10.2014 Niagara Falls, Canada.
Lecture.

Page last updated 2/19/2019