Lemmikkieläimet

Kuolleet lemmikkieläimet tulee hävittää ensisijaisesti joko hautaamalla tai tuhkaamalla.

Hautaaminen

Kuolleet lemmikkieläimet voidaan haudata koko Suomen alueella. Hautaaminen ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Lisäksi on otettava huomioon ympäristö- ja terveydensuojelulainsäädäntö.

Eläinten hautausmaita on eri puolilta Suomea ja vastuu niiden valvonnasta on kunnan terveydensuojeluviranomaisella. Monet hautausmaat  ovat paikallisten eläinsuojeluyhdistysten ylläpitämiä ja niistä saa tietoa yhdistysten internetsivulta.

Tuhkaus

Kuolleet lemmikkieläimet voi viedä pieneläinkrematorioihin tuhkattavaksi. Monilla eläinlääkäriasemilla on sopimus tuhkauspalvelusta krematorioiden kanssa. Tuhkauksen jälkeen uurnan voi noutaa krematoriosta tai se toimitetaan asiakkaalle. Tuhkan voi myös jättää laitokseen, joka huolehtii sen hautaamisesta.

Mikäli eläimen kuolinsyy halutaan selvittää, voi eläimen omistaja lähettää itsestään kuolleen tai lopetetun eläimen joko suoraan tai hoitavan eläinlääkärin kautta Ruokavirastoon tutkittavaksi. Tutkittavia eläinlajeja ovat koirat, kissat, jyrsijät, kanit, lemmikkilinnut, liskot, käärmeet, kilpikonnat ja sammakot.

Kuolleena löytynyt lemmikkieläin

Löytäjä voi olla yhteydessä paikalliseen löytöeläinkotiin ja tiedustella mahdollisuutta toimittaa eläin sinne. Eläimen omistaja voidaan mahdollisesti selvittää tunnistemerkintöjen tai katoamisilmoitusten perusteella. Mikäli kuollutta lemmikkiä ei ole mahdollista viedä löytöeläinkotiin, sen voi haudata tai viedä hyväksytylle kaatopaikalle. Jos eläintä ei voi hävittää edellä mainituin tavoin, voi sen laittaa sekajätekeräilyn mukana kaatopaikalle toimitettavaksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018