Saavutettavuusseloste

Ruokavirasto.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Ruokavirasto.fi-sivusto on julkaistu 1.1.2019. Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 20.9.2019 ja sitä on päivitetty 18.1.2024. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Ruokavirasto..

Ruokavirasto.fi-sivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset

Ruokavirasto.fi-sivusto täyttää suurelta osin lain edellyttämät vaatimukset eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolla on ei-saavutettavaa sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin tai jota ei ole vielä ehditty muuttaa saavutettavaksi kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

1. Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piirin:

  • toimisto-ohjelmien tiedostot (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 ja joita ei tarvita asiointiin
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

2. Sisällöt, joiden osalta vetoamme kohtuuttomaan rasitteeseen:

  • Niiltä osin kuin ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja tarvitaan asiointiin, muutamme nämä keskeiset asiointiin tarvittavat liitetiedostot saavutettaviksi. Tiedostojen suuresta määrästä johtuen teemme saavutettavuuskorjauksia sitä mukaa kuin tiedostoja päivitetään. Koulutamme henkilöstöä tuottamaan sisältöä saavutettavasti ja seuraamme sivuston saavutettavuuden tilaa jatkuvasti.
  • Sivustolla on joitakin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sovittuja eläinterveystodistusmalleja ja viennin ehtoja, jotka eivät muotonsa vuoksi ole saavutettavia. Jos haluat tiedot saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä vienti@ruokavirasto.fi.
  • Sivustolla on joitain laboratorioiden henkilöstölle tarkoitettuja koulutusmateriaaleja, jotka eivät ole saavutettavia. Jos haluat tiedot saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä laboratoriot@ruokavirasto.fi.
  • Sivustolla on joitain kasvilajikkeisiin liittyviä lomakkeita, jotka eivät ole saavutettavia. Jos haluat tiedot saavutettavassa muodossa ota yhteyttä pvr@ruokavirasto.fi.
  • Osassa oppaista on kahdella tai useammalla sivun elementillä on sama otsikko, johtuen asian käsittelystä eri näkökulmista.
  • Osassa taulukoiden otsikkosolusta puuttuu otsikkorooli tai konteksti.

 

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastaamme palautteeseesi 14 päivän sisällä.

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön alla olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostin alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vastaamme pyyntöösi 14 päivän sisällä. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla. Ilmoitamme sinulle, jos vastausaikaa jatketaan. Jos emme toimita tietoja saavutettavassa muodossa, laadimme sinulle siitä kirjallisen perustellun todistuksen.

Palautelomake

Sähköposti: kirjaamo@ruokavirasto.fi

Saavutettavuuskantelun ja -selvityspyynnön tekeminen

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä selvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Sinulla on oikeus tehdä saavutettavuuskantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, jos emme noudata digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia ja velvollisuuksia. Ohjeet kantelun tekemiseksi

Sivu on viimeksi päivitetty 18.1.2024