Asiointi

Elintarvikkeisiin liittyvät ilmoitukset

Verkkoasiointi

Elintarvikeilmoitusten sähköinen asiointipalvelu

 • Ilmoitus ravintolisän, täydennetyn elintarvikkeen, äidinmaidonkorvikkeen, kliinisen ravintovalmisteen, painonhallintaan tarkoitetun ruokavalionkorvikkeen ja tietyn vieroitusvalmisteen markkinoille saattamisesta
 • Ilmoitus ravintolisän tai täydennetyn elintarvikkeen koostumuksen muutoksesta
 • Ilmoitus täydennetyn elintarvikkeen markkinoilta poistumisesta

Kuukausi-ilmoitus sisämarkkinoilta tuoduista eläinperäisistä elintarvikkeista

Ilppa – ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

 • Elintarvikehuoneistoilmoitus (ilpassa ei voi ilmoittaa laitostoimintaa eikä elintarvikkeiden alkutuotannon toimintaa)

 Lomakkeet

Ravintolisät ja täydennetyt elintarvikkeet

 • Ravintolisäilmoitus
 • Ilmoitus täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta, koostumuksen muuttamisesta ja markkinoilta poistumisesta

Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet

 • Ilmoitus äidinmaidonkorvikkeen ja tietyn vieroitusvalmisteen markkinoille saattamisesta
 • Ilmoitus kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamisesta
 • Ilmoitus painonhallintaan tarkoitetun ruokavalionkorvikkeen markkinoille saattamisesta

Kontaktimateriaalialan toiminta

 • Ilmoitus kontaktimateriaalialan toiminnasta

Elintarvikealan laitoksen hyväksyminen ja sähköinen asiointi (ilppa)

 • Elintarvikehuoneistoilmoitus

Elintarvikkeiden takaisinvedot

 • Ilmoitus elintarvikkeiden takaisinvedosta

Elintarvikkeiden terveysväitehakemukset

Elintarvikealan laboratoriopalvelut

 

Eläintenpito

Verkkoasiointi

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri

Koirarekisteri

Lammas-, vuohi- ja sikarekisteri

Nautarekisteri

 

Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

 • Ilmoitus eläintenpitotoiminnasta
 • Ilmoitus eläinten pitopaikasta
 • Haaskaruokintapaikan ilmoittaminen
 • Tietojen ilmoittaminen ja päivittäminen vesiviljelyrekisteriin
 • Eläinrekistereiden ilmoituslomakkeet

Eläinten suojelu ja kuljetus

 • Eläinsuojelulainsäädäntöoppaat
 • Eläinsuojelutarkastuslomakkeet ja -ohjeet

Eläinten lääkitseminen

 • Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset
 • Lääkitysoppaita

Eläinten terveys

 • Eläinten terveyteen liittyviä ohjeita ja lomakkeita

Salmonellavalvonta

 • Ohjeita salmonellanäytteenotosta ja -valvonnasta
 • Lähetteitä salmonellanäytteenottoon

Eläintautien laboratoriotutkimukset

Suurpedon aiheuttama viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahinko

 

Eläinten kuljetus ja välitys

Eläinkuljettajalupa

Kuljetusvälineen hyväksymistodistus

Kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus

 

Eläinlääkärin ammatinharjoittaminen

Verkkoasiointi

Eläinlääkärirekisterin sähköinen asiointipalvelu

 • Ilmoita henkilökohtaiset yhteystietosi
 • Ilmoita voimassa olevat työpaikan, toimen tai viran tiedot yhteystietoineen
 • Määrää tietojen luovutuksesta eri tarkoituksiin

Lomakkeet

Eläinlääkärin laillistaminen

EU/ETA-maissa pätevyyden hankkineiden kelpoisuus kunnaneläinlääkärin virkaan

Opiskelijan oikeus toimia eläinlääkärinä

Väliaikainen ja satunnainen eläinlääkäripalvelujen tarjoaminen

 

Kasvien tukku- ja vähittäismyynti

Verkkoasiointi

Touko-asiointipalvelu

 • Rekisteröidy kasvinterveysrekisteriin
 • Hae kasvipassia
 • Hae ISPM15 -merkin käyttöoikeutta

Lomakkeet

Ilmoitus karanteenikasvintuhoojasta

Biologisessa torjunnassa käytettävien makroeliöiden ilmoittaminen ja hyväksyminen

Laboratoriopalvelut

Kasvintuhoojien tunnistuspalvelu (laboratorio)

 

Kasvintuotanto

Verkkoasiointi

Touko-asiointipalvelu

Vipu-asiointipalvelu

 • Viljelijätukien haku

Lomakkeet

Ilmoitus karanteenikasvintuhoojasta

Laboratoriopalvelut

Kasvintuhoojien tunnistuspalvelu (laboratorio)

Oman kylvösiemenen tilaustutkimus (laboratorio)

Viljatutkimukset (laboratorio)

 

Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelut

 

Lajiketestaus- ja rekisteröinti

Lajikkeiden DUS-testaushakemus

Kasvinjalostajaoikeuden rekisteröinti

Alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinti kasvilajikeluetteloon

Hedelmä- ja marjakasvilajikkeen rekisteröinti kasvilajikeluetteloon

Peltokasvilajikkeen rekisteröinti kasvilajikeluetteloon

 

Lannoitevalmisteet

Verkkoasiointi

Touko-asiointipalvelu

 • Ilmoita toiminnan aloittamisesta, muuttamisesta tai lopettamisesta

Lomakkeet

Lannoitevalmistealan toimintaan liittyvät ilmoitukset

 • Laitoshyväksyntähakemus
 • Varastointilaitoksen hyväksyntähakemus
 • Tyyppinimen hakeminen kansalliseen tyyppinimiluetteloon
 • Vuosi-ilmoituslomakkeet

Laboratoriopalvelut

Lannoitetutkimukset

 

Luomu

Luomuvalvontaan ilmoittautuminen

Luomun lupahakemukset

 • Siirtymävaiheen lyhennys ja rinnakkaisviljely
 • Lupa tavanomaisesti tuotetun lisäysaineiston käyttöön
 • Luonnonmukaisen eläintuotannon poikkeusluvat
 • Vientitodistuksen tilauslomake

Tietohaut luonnonmukaisen tuotannon rekisteristä

Muut ilmoitukset luomuvalvonnalle

 • Ilmoitus toimijan luonnonmukaisessa tuotannossa, valmistuksessa, varastoinnissa ja tuonnissa käyttämistä toimipaikoista
 • Muutosilmoitus luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan tiedoissa
 • Ilmoitus muutoksesta luomumerkillä merkittyjen tuotteiden rekisteriin
 • Ilmoitus lisäysaineistoerästä lisäysaineistorekisteriin
 • Ilmoitus luomukeruualueen omistaja tai selvittäjän vuosisuunnitelmasta
 • Ilmoitus ostettavista luonnonmukaisesti tuotetuista keruutuotteista
 • Ilmoitus luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvien lannoitevalmisteiden luetteloon

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Vipu-asiointipalvelussa

 

Metsänviljelyaineisto

Verkkoasiointi

MEVI-tietojärjestelmä

 • Päivitä metsänviljelyaineiston toimittajarekisterin tietoja
 • Siemenkeräysilmoitus
 • Kantatodistus ja OECD-todistus metsänviljelyaineistolle
 • Ilmoita muihin EU-maihin markkinoiduista siemen- ja taimieristä

Lomakkeet

Hakemus metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin

Porovahinkolautakunta

Porovahinkolautakunnan käsittelypyyntö

Rehut

Verkkoasiointi

Touko-asiointipalvelu

 • Rekisteröinti rehualan toimijaksi

Lomakkeet

Rehuvalvonnan lomakkeet

 • Alkutuotannon toimijan rekisteröinti rehualan toimijaksi (mm. maatilat)
 • Lääkerehuihin liittyvät lomakkeet
 • Sivutuoteasetukseen ja TSE-asetukseen liittyvät lomakkeet
 • Rehualan lomakkeet liittyen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään
 • Rehualan toimijoiden vuosi-ilmoitukset
 • Rehujen sisämarkkinakauppaan ja maahantuontiin liittyviä lomakkeita

Laboratoriopalvelut

Rehualan laboratoriopalvelut

 

Siementuotanto

Verkkoasiointi

Touko-asiointipalvelu

 • Ilmoittautuminen siemenalan elinkeinonharjoittajaksi
 • Pakkaamoluvan hakeminen 

Lomakkeet

Siementuotannon luvat ja ilmoitukset

Laboratoriopalvelut

Siementuotannon laboratoriopalvelut

 

Sivutuotteet

Eläimistä saatavien sivutuotteiden lomakkeet

 • Sivutuoteasetuksen mukainen hakemus kunnaneläinlääkärille laitoksen rekisteröintiä ja hyväksyntää varten
 • Sivutuoteasetuksen mukainen rekisteröityminen / hyväksynnän hakeminen
 • Haaskaruokintapaikan rekisteröinti/muutosilmoitus
 • Ilmoitus eläimistä saatavien käsittelemättömien sivutuotteiden käyttämisestä luonnonvaraisten eläinten ruokintaan
 • Gelatiinin tai kollageenin valmistukseen tarkoitetun raaka-aineen mukana kulkevan asiakirjan malli
 • Kaupallinen asiakirja eli commercial document (kaupallisen asiakirjan pohjat löytyvät Traces Classic -järjestelmästä kaikilla EU:n jäsenmaiden kielillä)
 • Artiklan 48 mukainen hakemuspohja (hakemus löydettävissä myös Traces Classic -järjestelmästä)

 

Taimiaineisto

Verkkoasiointi

Touko-asiointipalvelu

 • Rekisteröidy kasvinterveys- ja taimiaineistorekisteriin

 

 

Tietopyynnöt, Tiedonluovutus

Tietopyynnöt

 

Tuet

Verkkoasiointi

Viljelijätukien verkkoasiointipalvelu Vipu

Maaseudun kehittämistukien asiointipalvelu Hyrrä

Koulujakelutukien asiointipalvelu Nekka

Lomakkeet

Viljelijän tukihakulomakkeet

Yrittäjien tukihakulomakkeet

Hankkeiden, EU-ruoka-avun ja koulujakelutukien lomakkeet

 

Tuonti ja vienti

Verkkoasiointi

TRACES-järjestelmä

Tuonti- ja vientitodistusten hakupalvelu (AGRIM ja AGREX)

Kasvinterveystodistukset

Lomakkeet

Tuonti EU:n ulkopuolelta

 • Rekisteröintilomake (tuonti ja vienti)
 • Rekisteritietojen muutoslomake
 • AGRIM-tuontitodistushakemus

Tuonti EU:sta

 • Tuonti-ilmoituslomake (EU:n sisämarkkinoilta eläinperäisiä elintarvikkeita tuovan toimijan kuukausittainen yhteenvetoilmoitus)

Vienti EU:n ulkopuolelle

 • Viejärekisteri-ilmoituslomake (eläviä eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita EU:n ulkopuolelle vievän yrityksen ilmoitus)
 • Hakemuslomake markkinoillepääsyhankkeeksi 
 • Rekisteröintilomake (tuonti ja vienti)
 • Rekisteritietojen muutoslomake
 • AGREX-vientitodistushakemus

Henkilöasiakkaat:

Sivu on viimeksi päivitetty 8.2.2024