Luomun lomakkeet ja ohjeet

Luomutuotannon ohjeet

Luomuasetuksen ja täytäntöönpanoasetusten säädökset toimijan toiminnan vähimmäisvaatimuksista sovelletaan sellaisinaan. Ruokavirasto antaa ohjeiden eri kappaleissa näkemyksensä siitä, miten säädöksiä tulisi soveltaa. Ohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä luomusäädösten soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

 

Yhteiset ehdot 

Valvonta

Kasvintuotannon ehdot (7.3.2024 päivitetty versio)

Keruutuotannon ehdot 

Eläintuotannon ehdot 

Elintarvikevalmistuksen ehdot 

Mehiläishoidon ehdot 

Tuonti 

Rehut 

Lisäysaineiston pakkaustoiminta

 

Luomusuunnitelmaohje - elintarvikkeet

Maksuasetusohje 2024 (pdf) 

Luomutuotannon lomakkeet

Päivitämme lomakkeitamme

Oikopolut:

Luomuvalvontaan ilmoittautuminen

Ilmoittautuessa luomuvalvontaan täytetään aina sekä ilmoittautumislomake että tuotantosuuntakohtainen liitelomake. Täytetyt lomakkeet palautetaan alkutuotannon osalta ELY-keskukseen ja muiden osalta Ruokaviraston kirjaamoon. Tarkemmat palautusohjeet ja -osoitteet löytyvät lomakkeista.

Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan luomuvalvontaan tuotantosuunnasta riippumatta. Lomakkeen lisäksi on aina täytettävä myös tuotantosuuntakohtainen liitelomake, jonka löydät alta. 

Liitelomakkeet

Rehualan lomakkeet

 

Tällä lomakkeella haetaan ns. aurinkomerkin käyttöoikeutta. Lomake palautetaan Ruokavirastoon. Eurolehtimerkille ei tarvitse hakea käyttöoikeutta

Luomun lupahakemukset

Tällä lomakkeella haetaan siirtymävaiheen lyhennystä tai rinnakkaisviljelylupaa. Lomake palautetaan ELY-keskukseen. 

 

Tällä lomakkeella haetaan lupaa käyttää tavanomaisesti tuotettua lisäysaineistoa. Lomake palautetaan ELY-keskukseen. Kevätkylvöisten lajien kohdalla viimeinen palautuspäivä on 1.5.

Tai käytä sähköistä palvelua

Touko-asiointipalvelu/sähköinen asiointi

Asiointipalvelua voivat käyttää luomuvalvontaan kuuluvat henkilöasiakkaat, jolla on maatilatunnus sekä maatilayritykset, jolla on Y-tunnus. Asiointipalvelussa voi asioida yrityksen puolesta nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

Palvelu toimii parhaiten Chrome- Firefox- ja Safari -selainten uusimmilla versioilla.

Kirjaudu Touko-asiointipalveluun osoitteessa https://touko.ruokavirasto.fi

 

Eläintuotanto

Tällä lomakkeella haetaan luonnonmukaisen eläintuotannon poikkeuslupia.  

Vientitodistus

Tietohaut

Tietopyynnön toimittaminen

Muut ilmoitukset luomuvalvonnalle

Ilmoitus toimipaikasta

Tällä lomakkeella ilmoitat luomuelintarviketoimijana luonnonmukaisessa tuotannossa, valmistuksessa, varastoinnissa ja tuonnissa käyttämäsi toimipaikat. Tiedot tallennetaan Ruokaviraston ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin (maa- ja metsätalousministeriön asetus 846/2008 26 §).

Muutokset toiminnassa ja eroaminen valvonnasta

Tällä lomakkeella ilmoitat luomutoiminnassa tai olosuhteissa tapahtuneista muutoksista, kuten esimerkiksi omistajavaihdoksesta tai eroamisesta luomuvalvonnasta. Alkutuotannon valvontaan kuuluvat toimijat palauttavat lomakkeen omaan ELY-keskukseensa. Elintarvike-, rehu- ja -lisäysaineistovalvontaan kuuluvat toimijat palauttavat lomakkeen Ruokaviraston kirjaamoon.

Muutokset aurinkomerkin käyttöön

Tällä lomakkeella ilmoitat aurinkomerkin käytössä tapahtuneista muutoksista esim. uusista tai poistuneista tuotteista.

Lisäysaineisto

Tältä sivulta ilmoitat luonnonmukaisesti tuotetut lisäysaineistoerät lisäysaineistorekisteriin.   

 

Keruutuotanto

Tällä lomakkeella luomukeruualueen omistajat  ilmoittavat vuosisuunnitelmastaan ELY-keskukselle.

Selvittäjät ilmoittavat vuosisuunnitelmastaan Ruokavirastolle.

Lomake on jätettävä lomake viimeistään 15.6. 

Keruutuotteiden ostotoiminta

Keruutuotteiden ostajien tulee toimittaa ilmoitus viimeistään kahta viikkoa ennen keruutuotteiden ostotoiminnan aloittamista Ruokavirastoon, PL 100 00027 Ruokavirasto.

Ilmoitus luomulannoitevalmisteluetteloon

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus

Korvauksesta löydät lisätietoa Luomukorvaus-sivuilta.

Luomutarkastus

Mallipohjat luomutoimijoille

Tälle sivulle on koottu mallipohjia toimijoiden käyttöön. Pohjat ovat ohjeellisia eli toimija voi vapaasti käyttää omaan toimintaansa parhaiten soveltuvia pohjia, kunhan niissä on tuotantovaatimusten mukaiset tiedot.

Alihankinta

 • Vuokrasopimus (rtf)
  • Käytettäessä tuotantotiloja, kuten esimerkiksi kuivuria, myllyä tai varastotilaa, jotka eivät kuulu luomuvalvontaan.
 • Alihankintasopimus (rtf)
  • Tuotteiden valmistus ja varastointi. Sisältää esimerkin tavasta, jolla sitoumuksen voi antaa kun alihankintaa sovelletaan tuotteiden varastointiin tai valmistustoimintaan ilman tilojen vuokrausta.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

(päivitetty 31.10.2022)

GMO - todistus

Luomusuunnitelma

 • Kasvintuotanto (doc) (uudistettu 10.3.2023)
  • Tätä mallipohjaa voi käyttää laadittaessa luomutoimijoilta vaadittavia toiminnan kuvauksia eli luomusuunnitelmia

 

Kirjanpito

Näitä mallipohjia voi käyttää luomutuottajilta vaadittujen kirjanpitovelvoitteiden täyttämiseen. Mallit on suunniteltu alkutuotannon tarpeita silmällä pitäen.

Varastokirjanpito

Mallipohja varastoitujen tuotteiden määrissä ja taseessa tapahtuvien muutos kirjaamiseen. 

Kuivuripäiväkirja

 • Kuivuripäiväkirja (rtf)
  • Mallipohja kirjanpitoon kuivurissa varastoiduista eristä. Soveltuu käytettäväksi myös tilanteissa, joissa kuivurissa varastoidaan muiden toimijoiden tuotteita. Sisältää sarakkeet myös viljakaupan GMP-standardin vaatimille tiedoille.
 • Suppea kuivuripäiväkirja (rtf)
  • Kuten edellinen, mutta ilman GMP-standardin vaatimia tietoja.
 • Viljelykiertosuunnitelma (rtf)
  • Mallipohja viljelykiertosuunnitelman laatimiseksi viidelle vuodelle. Kasvilajien lisäksi paikka kylvö- ja lannoitemäärille.

Keruu

Riskienarviointi ja toimintaohjeiden laatiminen

Muut sopimusmallit

 

Sivu on viimeksi päivitetty 26.6.2024