Rehuvalvonnan lomakkeet

Lomakkeet liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 183/2005 rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista

Lääkerehuihin liittyvät lomakkeet

Sivutuoteasetukseen ja TSE-asetukseen liittyvät lomakkeet

 • Lomake E: Hakemus hyväksyntää varten: käsitellyn eläinvalkuaisen käyttö rehun valmistuksessa: docx-tiedosto, täytettävä pdf-tiedosto
 • Lomake I: Hakemus kalajauhon, muista kuin märehtijöistä saatujen verituotteiden tai käsitellyn eläinvalkuaisen tai eläinperäisen di- tai trikalsiumfosfaatin käyttöön eläintarviketuotantoeläinten ruokinnassa: docx-tiedosto, täytettävä pdf-tiedosto
 • Lomake J: Maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja maidon prosessoinnissa syntyviä sivutuotteita elintarviketuontoeläinten ruokinnassa käyttävien maatilojen rekisteröinti: doc
   

Lomakkeet liittyen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään (rehut)

 • Luomuvalvontalomake 1: Hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi: docx, pdf
 • Luomuvalvontalomake 1g: Täydennyslomake (rehujen valmistus, maahantuonti, ensimmäinen vastaanottaja): docxpdf
 • Luomuvalvontalomake 9g: Hakemus luvasta valmistaa luonnonmukaisia rehuja samoilla laitteistoilla kuin tavanomaisia rehuja: docx,  pdf
 • Luomuvalvontalomake 12: Ilmoitus muutoksista valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan tiedoissa: docxpdf
   

Rehualan toimijoiden vuosi-ilmoitukset (Rehulaki 1263/2020, 19 §)

 • Vuoden 2022 vuosi-ilmoitukset - vuosi-ilmoitus annetaan sähköisessä asiointipalvelussa Toukossa. Lue lisää

Rehujen sisämarkkinakauppaan ja tuontiin liittyviä lomakkeita

 • Saapumisilmoitus sisämarkkinakaupassa (riskialttiiksi määriteltyjen rehujen toimitus Suomeen toisesta EU-maasta): doc
 • Ennakkoilmoitus tuonnissa (riskialttiiksi määriteltyjen rehujen tuonti Suomeen): doc
 • Ilmoitus rehun lisäaineiden, lisäaineita sisältävien esiseosten tai rehuseosten tuonnista EU:n ulkopuolelta; docx, pdf
   

Rehuvalvonnan tarkastukset

Muita lomakkeita

 • Lomake REHU 12936/2: Salmonellalöydöksestä ilmoittaminen Ruokavirastoon, ilmoituslomake rehualan toimijoille (doc)
Sivu on viimeksi päivitetty 5.1.2024