Luonnonmukaisen tuotannon korvaus

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maataloustukien muutoksista

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksella edistetään luonnonmukaista kasvintuotantoa ja kotieläintuotantoa sekä luonnonmukaiseen tuotantotapaan siirtymistä kansallisen luomuohjelman mukaisesti, joka tavoittelee 25 % luonnonmukaisesti viljeltyä alaa vuonna 2030.

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus perustuu viisivuotiseen sitoumukseen. Sitoumuksen voi tehdä sekä kasvintuotannosta että kotieläintuotannosta. Sitoumuksen voi tehdä myös luonnonmukaisesta avomaan vihannesten viljelyssä olevasta alasta.

Kuka voi saada tukea

Voit tehdä luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen ja saada siitä korvausta, jos

 • olet vähintään 18-vuotias aktiiviviljelijä
 • sinulla on viljelyssä korvauskelpoista peltoalaa vähintään viisi hehtaaria tai puutarhakasvien viljelyssä vähintään yksi hehtaari
 • olet suorittanut luonnonmukaisen tuotannon korvauksen edellyttämän viiden päivän luomukoulutuksen
 • kuulut luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään koko sitoumuskauden ajan.

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvausta voit saada, jos edellisten vaatimuksien lisäksi

 • sinulla keskimäärin vähintään viisi eläinyksikköä luonnonmukaisesti kasvatettuja tuotantoeläimiä
 • olet suorittanut luonnonmukaisen tuotannon korvauksen edellyttämän viiden päivän luomukoulutuksen lisäksi kahden päivän koulutuksen kotieläintuotannosta
 • kuulut hakemasi eläinlajin osalta luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään koko sitoumuskauden ajan.

Lisäksi voit saada luonnonmukaisen tuotannon korvausta vain osalle tilan lohkoista, jos

 • sinulla on luonnonmukaisen tuotannon sitoumus vain osasta tilan lohkoja ja sinulla on osittaisen sitoumuksen sitoumusalasta viljelyssä vuosittain vähintään yksi hehtaari avomaan vihanneksia ja
 • olet järjestänyt muun tuotannon tuotantoyksiköihin luomuasetuksen mukaisesti.

Tuen määrä

Tuen määrä perustuu sitoumusalaan, joka koostuu korvauskelpoisesta peltopinta-alasta. Sitoumusalan hyväksyy ELY-keskus.

Kotieläintuotannon korvausta maksetaan niistä sitoumukseen sisältyvistä hehtaareista, joilla maksuperuste (0,5 eläinyksikköä/hehtaari) täyttyy.

Korvaustasot

 • kasvintuotanto 160 €/ha
 • kotieläintuotanto 160 €/ha + 130 €/0,5 ey/ha
 • Avomaan vihannekset 590 €/ha, joka maksetaan ilmoitetun kasvin mukaan

Ruokavirasto maksaa tuen kahdessa osassa.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

 • Peltotukien opas (Julkaistaan myöhemmin)
 • Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen sitoumusehdot (Julkaistaan myöhemmin)
 • Vipu-palvelun ohjeet (Julkaistaan myöhemmin)

Näin haet tukea

Voit hakea viisivuotista luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta Vipu-palvelussa peltotukien haussa.

Hae sitoumuksen teon jälkeen luonnonmukaisen tuotannon korvauksen maksua vuosittain peltotukien haussa.

Tuen valvonta

Tukihallinto valvoo ehtojen noudattamista tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen perusteella.

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. Hae yhteystiedot

Asioi sähköisesti

Kirjaudu Vipu-palveluun

Sivu on viimeksi päivitetty 20.1.2023