Luonnonmukaisen tuotannon korvaus

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksella edistetään luonnonmukaista kasvintuotantoa ja kotieläintuotantoa sekä luonnonmukaiseen tuotantotapaan siirtymistä kansallisen luomuohjelman mukaisesti, joka tavoittelee 25 % luonnonmukaisesti viljeltyä alaa vuonna 2030.

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus perustuu viisivuotiseen sitoumukseen. Sitoumuksen voi tehdä sekä kasvintuotannosta että kotieläintuotannosta. Sitoumuksen voi tehdä myös luonnonmukaisesta avomaan vihannesten viljelyssä olevasta alasta.

Kuka voi saada tukea

Voit tehdä luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen ja saada siitä korvausta, jos

 • olet vähintään 18-vuotias aktiiviviljelijä
 • sinulla on viljelyssä korvauskelpoista peltoalaa vähintään viisi hehtaaria tai puutarhakasvien viljelyssä vähintään yksi hehtaari
 • olet suorittanut luonnonmukaisen tuotannon korvauksen edellyttämän viiden päivän luomukoulutuksen
 • kuulut luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään koko sitoumuskauden ajan.

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvausta voit saada, jos edellisten vaatimuksien lisäksi

 • sinulla keskimäärin vähintään viisi eläinyksikköä luonnonmukaisesti kasvatettuja tuotantoeläimiä
 • olet suorittanut luonnonmukaisen tuotannon korvauksen edellyttämän viiden päivän luomukoulutuksen lisäksi kahden päivän koulutuksen kotieläintuotannosta
 • kuulut hakemasi eläinlajin osalta luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään koko sitoumuskauden ajan.

Lisäksi voit saada luonnonmukaisen tuotannon korvausta vain osalle tilan lohkoista, jos

 • sinulla on luonnonmukaisen tuotannon sitoumus vain osasta tilan lohkoja ja sinulla on osittaisen sitoumuksen sitoumusalasta viljelyssä vuosittain vähintään yksi hehtaari avomaan vihanneksia ja
 • olet järjestänyt muun tuotannon tuotantoyksiköihin luomuasetuksen mukaisesti.

Tuen määrä

Tuen määrä perustuu sitoumusalaan, joka koostuu korvauskelpoisesta peltopinta-alasta. Sitoumusalan hyväksyy ELY-keskus.

Kotieläintuotannon korvausta maksetaan niistä sitoumukseen sisältyvistä hehtaareista, joilla maksuperuste (0,5 eläinyksikköä/hehtaari) täyttyy.

Korvaustasot

 • kasvintuotanto 160 €/ha
 • kotieläintuotanto 160 €/ha + 130 €/0,5 ey/ha
 • Avomaan vihannekset 590 €/ha, joka maksetaan ilmoitetun kasvin mukaan

Ruokavirasto maksaa tuen kahdessa osassa.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot ja ohjeet

Näin haet tukea

Voit hakea viisivuotista luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta Vipu-palvelussa peltotukien haussa.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Hae sitoumuksen teon jälkeen luonnonmukaisen tuotannon korvauksen maksua vuosittain peltotukien haussa.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Tukihakemuksella ilmoittamiesi peltolohkojen viljelytoimintaa arvioidaan satelliittiseurannalla ilman tilakäyntejä. Jos jonkin lohkon hakemustiedot eivät vastaa satelliittikuvan tuottamaa tietoa, hallinto lähettää sinulle tiedon asiasta mobiilisovelluksen (Vipu-mobiili) kautta.

Jos huomaat ilmoittaneesi jonkin tiedon väärin tukihakemuksessasi tai jokin toimenpide jää tekemättä, voit korjata hakemustasi vastaamaan tilannetta lohkolla. Tarvittaessa voit vaihtaa väärin ilmoittamasi kasvin tai toimenpiteen oikeaksi syksyyn asti.

Tuen valvonta

Ennen tuen maksamista viranomainen tarkastaa kaikki tukihakemukset ja varmistaa, että tuen ehdot täyttyvät. Tämän lisäksi vuosittain noin kahdelle prosentille maatiloista tehdään tarkastuskäynti.

Säädökset ja määräykset

Peltotukien säädökset ja määräykset

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. Hae yhteystiedot

Lomakkeet

Sivu on viimeksi päivitetty 3.6.2024