Tavoitteellinen maksuaikataulu

Maataloustukien maksaminen | Tukiyhteenveto | Vanhemmat maksuaikataulut 

Viljelijätukien tavoitteelliset maksuajankohdat esitetään maksuaikataulussa kuukausitasolla. Lisäämme maksujen aloituspäivät maksuaikatauluun, kun ne ovat varmistuneet. Tarkat päivämäärät eivät ole tiedossa kovin paljon etukäteen, sillä esimerkiksi valvontojen eteneminen vaikuttaa siihen, milloin voimme aloittaa tukien maksamisen.

Maksamme tuet ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Tiedot maatilallesi maksetuista tuista näet Vipu-palvelusta.

Kevät 2024

Päivitetty 7.6.2024

​Kuukausi

​Tukityypin nimi​ (hakuvuosi)

​Lisätietoa

​Helmikuu

​Ympäristösopimukset (2023)

​- maksuosuus 85 %
- maksaminen alkaa 15.2.2024

Helmikuu

Nautapalkkiot (2023)

Ensimmäisen erän osuus koko vuoden tukisummasta on noin 70 %.

- Emo- ja lypsylehmäpalkkio sekä ulkosaariston nautapalkkio maksetaan 1.2. ja 15.9. väliseltä ajalta.

- Sonnipalkkio maksetaan 1.1. ja 15.9. väliseltä ajalta.
- maksaminen alkaa 8.2.2024 

Maaliskuu

Petovahinkokorvaus eläin- ja irtaimistovahingoista* (2024)

​- maksuosuus 100 %
- maksaminen alkaa 11.3.2024

​Huhtikuu

​Puutarhatuotteiden varastointituki (2023)

​- maksuosuus 100 %
- maksaminen alkaa 25.4.2024

​Huhtikuu

​Kasvihuonetuotannon tuki (2024)

​- maksuosuus 90 %
- maksaminen alkaa 18.4.2024

Huhtikuu

 Kansalliset kotieläintuet (2023 ja 2024)
- pohjoinen nautatuki
- kuttu- ja uuhituki
- sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

​- vuonna 2023 haetun tuen loppumaksun maksuosuus: sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 10 %. Pohjoinen nautatuki ja kuttu- ja uuhituki 20 %

- vuonna 2024 haetun tuen ennakko: sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 90 %. Pohjoinen nautatuki ja kuttu- ja uuhituki 80 %
- maksaminen alkaa 25.4.2024

Huhtikuu

Petovahinkokorvaus porovahingoista (2023)

- maksuosuus 76 %
- maksaminen alkaa 18.4.2024

Huhtikuu

Hirvieläinvahinkokorvaus viljelys- ja kotieläinvahingoista (2023)

​- maksuosuus 100 %
- maksaminen alkaa 25.4.2024

Toukokuu

Petovahinkokorvaus viljelysvahingoista (2023)

- maksuosuus 100 %
- maksaminen alkaa 14.5.2024

Toukokuu

Alkuperäisrotujen kasvattaminen (2023)

​- maksuosuus 100 %
- maksaminen alkaa 30.5.2024

Toukokuu

Ympäristösopimukset (2023)

​- maksuosuus 15 %
- maksaminen alkaa 30.5.2024

​Toukokuu

​Luonnonhaittakorvaus (2023)

​- maksuosuus 5 %
- maksaminen alkaa 30.5.2024

Toukokuu

​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2023)

​- loppumaksu, maksuosuus 15 %
- kotieläinkorotus maksuosuus 100 %
- maksaminen alkaa 30.5.2024

Kesäkuu

​Sokerijuurikkaan kuljetustuki (2023)

​- maksuosuus 100 %
- maksaminen alkaa 7.6.2024

​Kesäkuu

​Ympäristökorvaus (2023)

​- maksuosuus 15 %
- kiertotalouden edistäminen, valumavesien hallinta ja lintupellot maksuosuus 100 %
- maksaminen alkaa 6.6.2024

​Kesäkuu

​Eläinten hyvinvointikorvaus (2023)

- maksuosuus yksilöeläimet 50 %
- maksuosuus sika- ja siipikarja 100 %
- maksaminen alkaa 6.6.2024

​Kesäkuu

​Perustulotuki (2023)

​- maksuosuus 5 %
- maksaminen alkaa 20.6.2024

Kesäkuu

Uudelleenjakotulotuki (2023)

​- maksuosuus 5 %
- maksaminen alkaa 20.6.2024

Kesäkuu

Nuoren viljelijän tuki (EU) (2023)

​- maksuosuus 5 %
- maksaminen alkaa 20.6.2024

Kesäkuu

Tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkio (2023)

​- maksuosuus 5 %
- maksaminen alkaa 20.6.2024

Kesäkuu

Ekojärjestelmätuki (2023)

​- maksuosuus 5 %.
- talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpiteen maksuosuus 100 %
- maksaminen alkaa 20.6.2024

​Kesäkuu

​Nautapalkkiot (2023)

- ​Emo- ja lypsylehmäpalkkion ja ulkosaariston nautapalkkion loppumaksu 1.2. ja 31.12. väliseltä ajalta.

- Sonnipalkkion loppumaksu 1.1. ja 31.12. väliseltä ajalta

- Teurashiehopalkkio 1.1. ja 31.12. väliseltä ajalta, maksuosuus 100 %
- maksaminen alkaa 6.6.2024

​Kesäkuu

​Lammas- ja vuohipalkkio (2023)

​- maksuosuus 100 %
- maksaminen alkaa 6.6.2024

* Petovahinkokorvaus eläin- ja irtaimistovahingoista maksetaan heti, kun kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen on käsitellyt korvaushakemuksen.

Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.6.2024