Luomuvalvontaan liittyminen

  • Alkutuotanto: valvontajärjestelmään ilmoittaudutaan ELY-keskukseen.
  • Lisäysaineisto, rehut ja elintarvikkeet: ilmoitus tehdään Ruokavirastoon. Luonnonmukaista eläintuotantoa ei pääsääntöisesti voida harjoittaa ilman luonnonmukaista kasvintuotantoa.

Ilmoituksen voi tehdä mihin vuodenaikaan tahansa, mutta alkutuotannossa se kannattaa kuitenkin jättää hyvissä ajoin keväällä, koska siirtymävaihe voi alkaa aikaisintaan liittymispäivästä. Liittymispäivä on aikaisintaan se päivä, jolloin toimijan ilmoitus saapuu ELY-keskukseen tai Ruokavirastoon.

Ilmoittautuessaan valvontajärjestelmään toimija sitoutuu:

  • noudattamaan luonnonmukaista tuotantoa koskevia sääntöjä
  • ilmoittamaan valvontaviranomaiselle välittömästi epäilyksestä, että hänen tuottamansa, valmistamansa tai toiselta toimijalta saama tuote ei täytä luomutuotantovaatimuksia
  • hyväksymään luonnonmukaista tuotantoa koskevien asetusten mukaiset seuraamukset rikkomuksen tai sääntöjenvastaisuuden tapahduttua
  • ilmoittamaan seuraamustapauksessa (markkinointikielto) asiasta tuotteen ostajille kirjallisesti sen varmistamiseksi, että luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät poistetaan kyseisistä tuotteista
  • päästämään tarkastusviranomaisen tarkastamaan tuotantoyksikön kaikki osat (myös mahdollinen tavanomainen yksikkö), mukaan lukien kirjanpito ja siihen liittyvät asiakirjat
  • antamaan kaikki tarkastuksen tekemisen kannalta tarpeelliset tiedot
  • antamaan pyynnöstä valvontaviranomaisille omien laadunvarmistusohjelmiensa tulokset
  • maksamaan tarkastuksista säädetyt maksut.

 

Usein kysyttyä

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2020