Eläinlääkärirekisteri

Eläinlääkärirekisteri

Ruokavirasto ylläpitää rekisteriä Suomessa laillistetuista eläinlääkäreistä ja henkilöistä, joilla on oikeus harjoittaa eläinlääkärinammattia Suomessa. Eläinlääkärirekisterin pitäminen perustuu lakiin eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000).

Eläinlääkärinä voi toimia henkilö, 

  • joka on laillistettu Suomessa eläinlääkäriksi (3 - 5 §),
  • jolla on väliaikainen oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen (7 ja 7a §) tai
  • jolla on oikeus väliaikaisesti ja satunnaisesti tarjota eläinlääkäripalveluja Suomessa (8 §).

Julkinen tietopalvelu

Eläinlääkärirekisterin julkisesta tietopalvelusta voi kuka tahansa tarkistaa, onko henkilö oikeutettu harjoittamaan eläinlääkärin ammattia Suomessa. Tietopalvelusta  löytyvät eläinlääkärin perustiedot: nimi, tunnusnumero, tiedot laillistamispäivästä tai väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden kestoajasta sekä mahdollisesta ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta.

Tunnusnumero on Ruokaviraston eläinlääkärinammatin harjoittajalle antama nelinumeroinen numerosarja.

Tiedot päivittyvät eläinlääkärirekisteristä reaaliajassa eläinlääkärirekisterin julkiseen tietopalveluun. Tietojen päivittämisessä käytetään suojattua tietoliikenneyhteyttä.

Lue lisää eläinlääkärirekisterin julkisesta tietopalvelusta

Sähköinen asiointipalvelu eläinlääkäreille

Eläinlääkäreillä on eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetussa laissa (29/2000) säädetty velvollisuus pitää ajan tasalla yhteystietojaan eläinlääkärirekisterissä. Nyt voit tallentaa tiedot itse rekisterin sähköistä asiointia käyttäen.

Palvelun käyttäminen edellyttää, että eläinlääkärillä on suomalainen henkilötunnus ja eläinlääkärin ammatinharjoittamisoikeus Suomessa. Palveluun tunnistaudutaan  pankin myöntämillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.Jos palveluun kirjautuminen ei onnistu tai sisällössä on puutteita, voit ilmoittaa siitä Ruokavirastolle osoitteella elainlaakarirekisteri@ruokavirasto.fi

Asiointipalvelussa voit ilmoittaa 

  • henkilökohtaiset yhteystietosi
  • voimassaolevat työpaikan, toimen tai viran tiedot yhteystietoineen ja
  • määrätä tietojen luovutuksesta eri tarkoituksiin

Tiedot rekisteriin tallennetaan tästä

Palvelun toiminta eri selaimilla

Palvelu on testattu toimivaksi Microsoft Internet Explorer 10 ja sitä uudemmilla versioilla sekä Mozilla Firefox ja Google Chrome -selainten uusimmilla versioilla. Sovellus toimii kaikilla käyttöjärjestelmillä, joissa edellä mainitut selaimet toimivat. Safari ei ole tuettujen selaimien joukossa. Palvelua pystyy kuitenkin käyttämään myös Safari-selaimella tietyin edellytyksin. Safaria käytettäessä käyttäjä palautuu Tervetuloa-sivulle sisäänkirjautumisen jälkeen. Käyttäjän tulee tällöin painaa Refresh-painiketta päästäkseen eteenpäin tietojen päivityksessä.

Tietojen luovuttaminen eläinlääkärirekisteristä

Ruokavirasto voi antaa puhelimitse eläinlääkärirekisteristä tietoja eläinlääkärinammatin harjoittajan ammatinharjoittamisoikeudesta tai sen väliaikaisesta tai toistaiseksi voimassa olevasta rajoittamisesta tai poistamisesta.

Ruokavirasto voi luovuttaa eläinlääkärirekisteristä tietoja maksutta

  • aluehallintovirastoille ammatinharjoittamislain mukaisia valvontatehtäviä varten,
  • EU- tai ETA-valtion viranomaisille Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen niin edellyttäessä ja
  • tuomioistuimille ja muille viranomaisille ja yhteisöille, joilla on tiedonsaantiin laissa säädetty oikeus.

Aluehallintovirastoille eläinlääkärirekisteri ja sen sisältämät tiedot voidaan antaa myös sähköisessä muodossa. 

Muutoin tietojen luovutuksessa noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia, jolloin tietojen luovutuksesta peritään maksu. Henkilötietojen luovutuspyyntö tehdään tiedonluovutuspyyntölomakkeella

Lomake on täytettävä huolella. Suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten henkilötietoja saa luovuttaa vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.1.2024