Vetportti

Vetportti on Ruokaviraston selainpohjainen asiointipalvelu eläinlääkäreille.

Eläinlääkäri voi Vetportissa

  • tallentaa tiedot käytetyistä, luovutetuista ja varalle luovutetuista mikrobilääkkeistä, jos käytössä ei ole Ruokaviraston järjestelmän kanssa yhteensopivaa potilastietojärjestelmää.
  • tallentaa tiedot lääkerehumääräyksien mikrobilääkkeistä.
  • muokata ja poistaa mikrobilääkekirjauksia 30 päivän ajan kirjauspäivästä.
  • tarkastella omaa mikrobilääkekäyttöään ja verrata sitä maan keskiarvoon.

Ruokaviraston ylläpitämä Vetportti-asiointipalvelu löytyy osoitteesta vetportti.ruokavirasto.fi.

Sisäänkirjautuminen tapahtuu suomi.fi-tunnistuksella. Vetportti-sovellus on testattu toimivaksi Mozilla Firefox ja Google Chrome -selainten uusimmilla versioilla. Sovellus toimii kaikilla käyttöjärjestelmillä, joissa edellä mainitut selaimet toimivat.

Mikrobilääkkeiden eläinlajikohtaisen käyttötiedon kerääminen ja raportointi perustuvat EU:n eläinlääkeasetuksen (EU) 2019/6 57 artiklaan sekä eläinten lääkitsemisestä annetun lain muutokseen 16/2022. Kerättävistä tiedoista on säädetty tarkemmin komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/578 sekä maa- ja metsätalousministeriön antamassa asetuksessa mikrobilääkkeiden käyttöä koskevien tietojen toimittamisesta (104/2022).

Vetportin käyttäminen

Eläinlääkäri ilmoittaa mikrobilääkkeiden käyttötiedot eläinlajikohtaisesti, jos hänen käytössään ei ole Ruokaviraston järjestelmän kanssa yhteensopivaa potilastietojärjestelmää. Oman potilastietojärjestelmän mahdollisen yhteensopivuuden voi tarkistaa potilastietojärjestelmän toimittajalta.

Lisäksi Kapulasta löytyvät videotallenteet Vetportin koulutustilaisuudesta ja muuta lisämateriaalia.

Palvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja mahdollisissa ongelmatilanteissa voi olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen vetportti@ruokavirasto.fi.

Valtuutettu käyttäjä

Eläinlääkäri voi halutessaan valtuuttaa suomi.fi-palvelussa toisen henkilön asioimaan puolestaan Vetportissa. Eläinlääkäri voi valtuuttaa kerralla useamman henkilön toimimaan puolestaan palvelussa. Lisäksi valtuutettu henkilö voi toimia samanaikaisesti usean eläinlääkärin valtuutettuna toimijana. Valtuutetulla henkilöllä on palvelussa samat käyttöoikeudet ja pääsy kaikkiin samoihin tietoihin kuin eläinlääkärillä. Eläinlääkäri on vastuussa valtuutetun henkilön toimittamista tiedoista.

Eläinlääkäri voi antaa valtuuden puolesta asioimiseen http://www.suomi.fi -osoitteessa.
Asiointivaltuus annetaan henkilönä, ei yrityksenä. Valtuutettavasta henkilöstä täytyy
olla tiedossa etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus. Valtuusasiaksi valitaan Eläintaudeista ja mikrobilääkkeiden käytöstä ilmoittaminen, joka antaa oikeudet Vetportissa asioimiseen.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.2.2024