Eläinlääkärirekisterin julkinen tietopalvelu

Ruokaviraston ylläpitämän eläinlääkärirekisterin julkisesta tietopalvelusta saa tiedon, onko henkilöllä oikeus harjoittaa eläinlääkärinammattia Suomessa.

Suomessa eläinlääkärinammattia saa harjoittaa henkilö,

  • joka on laillistettu Suomessa eläinlääkäriksi (3 - 5 §),
  • jolla on väliaikainen oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen (7 ja 7a §) tai
  • jolla on oikeus väliaikaisesti ja satunnaisesti tarjota eläinlääkäripalveluja Suomessa (8 §).
     

Julkisesta tietopalvelusta saa henkilön nimen, tunnusnumeron ja joko laillistumispäivämäärän tai tiedon väliaikaisesta ammatinharjoittamisoikeudesta. Väliaikaisessa ammatinharjoittamisoikeudessa on useimmiten kysymys eläinlääketieteen opiskelijoista. Myös ammatinharjoittamisoikeuden rajoitukset ilmenevät tietopalvelusta.

Tiedot päivittyvät tietopalveluun reaaliajassa, ja tietojen päivittämisessä käytetään suojattua tietoliikenneyhteyttä.

Eläinlääkärirekisteri ja tietopalvelu perustuvat lakiin eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000, muutos1087/2010).

Hakuohjeita

Voit hakea hakupalvelusta tietoja vain yhdestä henkilöstä kerrallaan.

Hakusanana toimii joko haettavan henkilön nimi tai hänen tunnusnumeronsa.
Hakukentissä ei käytetä niin kutsuttuja jokerimerkkejä (esimerkiksi *).

Tunnusnumero

Tunnusnumero on Ruokaviraston eläinlääkärinammatin harjoittajalle antama nelinumeroinen numerosarja.

Nimi

Pelkkä sukunimi ei riitä hakusanaksi, vaan hakuun on kirjoitettava ainakin yhden etunimen kolme peräkkäistä kirjainta, mutta etunimen ei tarvitse olla ensimmäinen etunimi.
Nimen oikeinkirjoitus vaikuttaa siihen, onnistuuko haku.
Ulkomaiset nimet on kirjoitettava täsmällisessä muodossa, esimerkiksi heittomerkillä (´) tai erikoismerkillä (õ).
Etuliitteelliset nimet kirjoitetaan muodossa (Sukunimi von).
Jos sukunimi on kaksiosainen ilman välimerkkiä, molemmat osat on kirjoitettava hakukenttään.

Hakutulokset

Tunnusnumero

Nelinumeroinen Ruokaviraston eläinlääkärinammatin harjoittajalle antama tunnusnumero.

Tiedot ammatinharjoittamisoikeuksista

Jos kyseessä on henkilö, joka on Suomessa laillistettu eläinlääkäriksi, hakutiedoista ilmenee laillistamispäivä.

Jos henkilöllä on väliaikainen oikeus harjoittaa eläinlääkärinammattia tai hän tarjoaa väliaikaisesti ja satunnaisesti eläinlääkäripalveluja Suomessa, hakutuloksesta ilmenee tämän oikeuden voimassaoloaika. Voimassaoloajan päätyttyä henkilön tietoja ei enää löydy hakupalvelusta.

Tiedot ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta

Hakutulos kertoo, jos henkilön eläinlääkärinammatin harjoittamisoikeutta on rajoitettu. Rajoituksen kestosta ja sisällöstä saa lisätietoja Ruokavirastosta (yhteystiedot alla).

Jos henkilön oikeus harjoittaa eläinlääkärinammattia on poistettu kokonaan, tietopalvelussa ei ole häntä koskevia tietoja.

Lisätietoa julkisesta tietopalvelusta ja sen käytöstä

Lisätietoa julkisesta tietopalvelusta saa sähköpostilla osoitteesta elainlaakarirekisteri@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 8.7.2024