Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Tälle sivulle on koottu kaikkien eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin liittyvät lomakkeet sekä käyttöohjeet. 

Lomakkeissa on saavutettavuuspuutteita.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin rekisteröidään eläinten pitopaikat sekä eläintenpitoilmoitukset. Voit tehdä rekisteröimisen alla olevilla lomakkeilla oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle (tai sähköisesti osoitteessa https://epr.ruokavirasto.fi).
Huomaathan täyttää ja palauttaa sekä pitopaikka- että eläintenpitoilmoituksen, jos teet uutta ilmoitusta. Lomakkeilla voi myös ilmoittaa eläintenpidon tai pitopaikan muutoksista tai lopettamisesta.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asioinnin kautta voit ilmoittaa myös haaskaruokintapaikoista ja eläinten hyvinvointilain mukaisesta ilmoituksenvaraisesta toiminnasta. Jos teet nämä ilmoitukset lomakkeilla, toimita ne kunnaneläinlääkärille (haaskaruokintapaikka) ja aluehallintovirastoon (ilmoituksenvarainen toiminta).

 

Huom! Postitse tai sähköpostitse lähetettävät lomakkeet tulee olla allekirjoitettu.

Em. lomakkeita voi käyttää myös lainsäädännön tarkoittamana tunnistustodistuksena

 

Lammas- ja vuohirekisterit käyttävät samoja lomakkeita. Yleisimmin käytetyt lomakkeet löytyvät linkkeinä alla.

Muut lomakkeet ja ohjeet

 

Yleisimmin käytetyt lomakkeet löytyvät linkkeinä alla (lomakkeet päivitetty 24.5.2023)

Muut lomakkeet ja ohjeet

 

Yleisimmin käytetyt lomakkeet löytyvät linkkeinä alla.

Muut lomakkeet ja ohjeet

 

 

Vesiviljelyrekisteriin ilmoitetaan kalojen, vesiäyriäisten ja  vesinilviäisten pito. Rekisteriin ei ilmoiteta koristetarkoituksessa tapahtuvaa pitoa sellaisessa altaassa, jonka vesi puhdistetaan ennen sen pääsyä luontoon.

 
Sivu on viimeksi päivitetty 5.10.2023