Lannoitetutkimukset

Palvelut ja asiointi

Lannoitetutkimukset Ruokavirastossa

pelto.png

Lannoitevalmisteita ovat epäorgaaniset ja orgaaniset lannoitteet, kalkitusaineet,  maanparannusaineet, lannoitetut kasvualustat sekä mikrobivalmisteet.

Lannoitevalmisteiden tutkimukset keskittyvät kemiallisiin analyyseihin sekä eliöiden ja epäpuhtauksien analyyseihin.

Analytiikka

Lannoitevalmisteiden analyyseillä varmistetaan, että tuotteet ovat määräysten mukaisia. Koostumusta tutkitaan kemiallisin ja mikrobiologisin menetelmin kotimaassa valmistetuista sekä muista markkinoilla olevista lannoitevalmisteista.

Kansallinen valvontasuunnitelma

Analyysejä tehdään kansallisena asiakaspalveluna Ruokaviraston lannoitevalvonnalle, lannoitealan toimijoille  ja muille yksityisille asiakkaille omavalvonnan toteuttamiseksi.