Tietopyynnöt

Voit pyytää Ruokaviraston hallussa olevia viranomaiskirjoja ja Ruokaviraston ylläpitämiin tietojärjestelmiin tallennettuja tietoja sähköisellä lomakkeellamme tai vapaamuotoisesti sähköpostitse. 

Mikäli tahdot tarkastaa, korjata tai poistaa henkilötietosi tai kieltää niiden käsittelyn, käytä yhteydenotossasi lomakkeita, jotka löytyvät tietosuoja-sivuiltamme kohdasta Rekisteröidyn oikeudet.

Julkisuuslain (621/1999) mukaan jokaisella on oikeus saada tieto julkisista viranomaisasiakirjoista. Sen sijaan oikeutta saada tietoa esimerkiksi viranomaisen sisäiseen käyttöön tarkoitetuista asiakirjoista tai viranomaisen yksityiseltä saamaan toimeksiantoon liittyvistä asiakirjoista ei ole.

Julkisuuslaissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä.

Ruokaviraston viranomaisasiakirjat

Viranomaisasiakirjoja ovat esimerkiksi toimijoiden Ruokavirastolle jättämät ilmoitukset ja hakemukset. Viranomaisasiakirjoja ovat myös Ruokaviraston laatimat lausunnot, pöytäkirjat ja päätökset. Asiakirja voi olla kirjallinen tai kuvallinen, paperinen tai sähköinen tallenne. 

Asiakirjat voivat toisinaan sisältää salassa pidettävää tietoa. Tällöin salassa pidettävät tiedot peitetään asiakirjasta ennen asiakirjan antamista. Salassa pidettävät tiedot jätetään peittämättä vain, jos tietopyytäjällä on laissa säädetty oikeus salassa pidettävään tietoon. Ruokavirasto voi myös yksittäistapauksessa antaa määräaikaisen luvan salassa pidettäviin tietoihin tieteellistä tutkimusta, tilastointia taikka viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten.

Keskeneräisten viranomaisasiakirjojen antaminen on Ruokaviraston harkinnassa.

Tietopyytäjän on annettava selvitystä muun muassa tietojen käyttötarkoituksesta, jos pyydetään tietoja viranomaisen henkilörekisteristä tai salassa pidettäviä tietoja sisältävistä asiakirjoista.

Julkiset viranomaisasiakirjat annetaan pääsääntöisesti veloituksetta. Mikäli alkuperäisestä asiakirjasta annetaan kopio, Ruokavirasto voi veloittaa kopiointikustannuksia vastaavan tiedonluovutusmaksun.

Tiedot Ruokaviraston julkista tietoa sisältävistä viranomaisasiakirjoista on koottu Asiakirjajulkisuuskuvaukseemme.

Tiedustelut

puh. 029 530 0400 (vaihde)

Jätäthän soittopyynnön, mikäli emme heti pysty vastaamaan puheluusi.

 

Lue lisää ja jätä tietopyyntö

Lintuinfluenssa
Lintuinfluenssa
Korkeapatogeenisia lintuinfluenssaviruskantoja on esiintynyt laajasti Euroopassa sekä luonnonvaraisissa linnuissa että siipikarjatiloilla. Lisätietoa lintuinfluenssasta ja Suomessa todetuista lintuinfluenssatapauksista..
Lisää aiheesta
Lintuinfluenssa
Lintuinfluenssa
Influenssa A -virukset ovat monimuotoinen, erityisesti vesilinnuille ominainen virusryhmä. Valtaosa niiden alatyypeistä on taudinaiheuttamiskyvyltään heikkoja, mutta kahteen alatyyppiin (H5 ja H7)…
Lisää aiheesta
Yksittäiset asiakirjat
Yksittäiset asiakirjat
Voit pyytää Ruokaviraston hallussa olevia yksittäisiä viranomaiskirjoja alla olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostitse. Pyyntö saada tieto Ruokaviraston hallussa olevan asiakirjan…
Lisää aiheesta
Aineistot pyynnöstä
Aineistot pyynnöstä
Vastaanotamme myös toimeksiantopyyntöjä laatia tietoaineistoja tietopyytäjien käyttötarkoituksiin. Käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi tieteellinen tutkimus tai tilastointi. Jos pyydetty…
Lisää aiheesta
Avoin tieto
Avoin tieto
Avoimen tiedon aineistot ja palvelut
Lisää aiheesta
Sivu on viimeksi päivitetty 20.3.2023