Tiedonluovutusmaksut

Oheen on koostettu Ruokaviraston tiedonluovutusten liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden maksut 1.1.2022 alkaen.

1. Tietoaineistot pyynnöstä 

Ruokavirasto koostaa ja luovuttaa tietoaineistoja ylläpitämiinsä tietojärjestelmiin tallennetuista viranomaistiedoista tietopyytäjän toimeksiannosta tämän omaa käyttötarkoitusta varten. Tieaineisto räätälöidään pyynnöstä, jos Ruokavirastolla ei ole hallussaan valmiina viranomaisasiakirjana pyydetynkaltaista aineistoa. Käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi tilastointi ja tieteellinen tutkimus. Tietoaineistot annetaan pääsääntöisesti excel-tiedostoina. 

Maksut veloitetaan täysien tuntien mukaan. Esimerkiksi 1,5 tunnin työmäärä veloitetaan 2-4 tunnin aineistomaksun mukaisesti.

Säädösperuste luovutukselle: julkisuuslaki (621/1999) 21 § ja ruokahallinnon tietovarantolaki (560/2021) 6 § 2 mom

1.1 Tietoaineistot, jotka sisältävät salassa pidettävää tietoa tai henkilötietoja

Aineistojen luovuttaminen edellyttää tiedonsaantioikeuden arviointia. Asiassa laaditaan hallintopäätös.  

Esimerkiksi, työmäärä tieteelliseen tutkimukseen tai tilastointiin laadittavissa tietoaineistoissa on tyypillisesti 2-4 tuntia tai 5-7 tuntia.

Aineiston koostaminen, työmäärä:

eur, alv 0 %

eur, alv 24 %

enintään 1 tunti

271,00

336,04

2-4 tuntia

495,00

613,80

5-7 tuntia

831,00

1.030,44

työläs

2.968,00

3.680,32

1.2 Tietoaineistot, jotka eivät sisällä salassa pidettävää tietoa tai henkilötietoja  

Aineistojen luovuttaminen ei edellytä tiedonsaantioikeuden arviointia. Asiassa ei laadita hallintopäätöstä.

Aineiston koostaminen, työmäärä:

eur, alv 0 %

eur, alv 24 %

enintään 1 tunti

158,00

195,92

2-4 tuntia

382,00

473,68

5-7 tuntia

718,00

890,32

työläs

2.855,00

3.540,20

2. Valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen

Suorite

eur, alv 0 %

eur, alv 24 % 

Kopiomaksu, enintään 15 sivua

44

54,56

- jokaisesta seuraavasta alkavasta 10 sivusta lisäksi

32

39,68

Latauspalvelumaksu, kun tiedostomäärä on suuri. Vaihtoehdot latauspalvelulle: nouto veloituksetta Ruokaviraston kirjaamosta tai postitse (maksullinen)

10

12,40

Postitse lähetettävät kopiot ja tallenteet

Veloitus postin voimassa olevan hinnaston mukaisesti

 

Toimitus sähköpostitse tai asiakas noutaa aineiston Ruokaviraston kirjaamosta

maksuton

 

Jos kokonaissivumäärä on esimerkiksi 30 sivua, aineistosta veloitetaan ensimmäisistä 15 sivusta 54,56 eur ja lisäksi jokaiselta alkavalta 10 sivulta 79,36 eur (2 x 39,68 eur), yhteensä 133,92 eur.

Maksua ei peritä silloin, kun kyse on julkisesta sähköisesti tallennetusta asiakirjasta, joka lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse (julkisuuslaki (621/1999) 34.1 § 3 kohta). Maksua ei peritä myöskään silloin, kun sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse (julkisuuslaki (621/1999) 34.1 § 4 kohta). Esimerkiksi Ruokaviraston Virta-asianhallintajärjestelmään tallennetusta julkisesta asiakirjasta ei veloiteta maksua, kun asiakirja lähetetään sähköpostitse liitteenä.

Maksu peritään tapauskohtaisesti, jos useista alkuperäisistä sähköisistä asiakirjoista joudutaan ennen asiakirjojen luovuttamista laatimaan sähköisiä kopiotallenteita. Yksittäisistä asiakirjoista maksua ei peritä, ei myöskään, jos pyyntöön voidaan vastata tuottamalla päätöksistä tietoaineisto sovelluksen raportointityökaluilla. Esimerkiksi, maksu peritään, jos operatiiviseen tietojärjestelmään tallennetuista alkuperäisistä päätöksistä joudutaan tallentamaan luovutusta varten sähköisiä kopiotallenteita, koska alkuperäisiä asiakirjoja ei voida liittää operatiivisesta tietojärjestelmä suoraan sähköpostiin asiakkaalle lähetettäväksi.

3. Asiakirjojen oikeaksi todistaminen

Suorite

eur, alv 0 %

eur, alv 24 %

Perusmaksu

20

24,80

- lisäksi maksu per oikeaksi todistettava sivu

0,85

1,05

Jos oikeaksi todistettavia sivuja on esimerkiksi 2, veloitetaan perusmaksu 24,80 eur ja sivukohtainen maksu 2 x 1,05 eur, yhteensä 26,90 eur.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.10.2022