Tiedonluovutusmaksut

Oheen on koostettu Ruokaviraston tiedonluovutusten liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden maksut 1.5.2023 alkaen.

Tiedonluovutuksen liiketaloudellinen hinnaston löydät kohdasta Ruokaviraston muut suoritteet >  Tiedonluovutukset

1. Tietoaineistot pyynnöstä 

Ruokavirasto koostaa ja luovuttaa tietoaineistoja ylläpitämiinsä tietojärjestelmiin tallennetuista viranomaistiedoista tietopyytäjän toimeksiannosta tämän omaa käyttötarkoitusta varten. Tietoaineisto räätälöidään pyynnöstä, jos Ruokavirastolla ei ole hallussaan valmiina viranomaisasiakirjana pyydetynkaltaista aineistoa. Käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi tilastointi ja tieteellinen tutkimus. Tietoaineistot annetaan pääsääntöisesti excel-tiedostoina. 

Säädösperuste luovutukselle: julkisuuslaki (621/1999) 21 § ja ruokahallinnon tietovarantolaki (560/2021) 6 § 2 mom

1.1 Päätös tietoaineiston luovuttamisesta

Ruokaviraston tuottamien tietoaineistojen (kohta 1.2) käyttö edellyttää tietopyytäjän tiedonsaantioikeuden arviointia silloin, kun tietoaineisto sisältää salassa pidettäviä tietoja ja/tai henkilötietoja. Asiassa laaditaan hallintopäätös, josta ilmenee voidaanko pyydetyt tiedot luovuttaa tietopyytäjälle.

Maksu peritään myös silloin, kun tietopyytäjä pyytää lupaa käyttää tälle aiemmin luovutettua tietoaineistoa uuteen käyttötarkoitukseen. 

Tietopyytäjän tiedonsaantioikeuden arvioinnista veloitetaan tiedonluovutusmaksu:

eur, alv 0 %

eur, alv 24 %

196,00

243,04

1.2 Tietoaineiston tuottaminen

Maksu veloitetaan täysien tuntien mukaan. Esimerkiksi 1,5 tunnin työmäärä veloitetaan 2-4 tunnin aineistomaksun mukaisesti. Silloin, kun tietoaineisto sisältää salassa pidettäviä tietoja ja/tai henkilötietoja, Ruokavirasto arvioi tietopyytäjän tiedonsaantioikeuden pyydettyihin tietoihin. Asiassa laaditaan tällöin hallintopäätös, joka veloitetaan kohdan 1.1 mukaisesti. 

Esimerkiksi, työmäärä tieteelliseen tutkimukseen tai tilastointiin laadittavissa tietoaineistoissa on tyypillisesti 2-4 tuntia tai 5-7 tuntia.

Tiedonluovutusmaksu, kun työmäärä:

eur, alv 0 %

eur, alv 24 %

enintään 30 min

98,00

121,52

n. 1 tunti

204,00

252,96

2-4 tuntia

531,00

658,44

5-7 tuntia

1.051,00

1.303,24

työläs

4.348,00

5.391,52

1.3 Lisämaksu seuraavasta samansisältöisestä aineistosta/tilastollisesta aineistosta päivitetyin tiedoin

Aineiston tuottamisesta ja luovuttamisesta päivitetyin tiedoin on täytynyt sopia Ruokaviraston kanssa ensimmäisen aineiston tuottamisen yhteydessä.

eur, alv 0 %

eur, alv 24 %

204,00

252,96

1.4 Koostettavat otteet rekistereistä

Lähtöaineistona käytetään tietojärjestelmän sovellusraporttia, josta muokataan asiakkaan määrittelemien rajausten mukainen aineisto. Lähtöaineistona käytettävän sovellusraportin ajo on asiakkaalle maksuton. Rekistereitä ovat esim. eläintenpitäjä-, eläinten pitopaikka-, maatila- ja luomurekisteri. Yhdistelmä kahden tai useamman rekisterin tiedoista, ks. edellä kohta 1.2. 

eur, alv 0 %

eur, alv 24 %

307,00

380,68

1.5 Kasvilajiketilastot

Tilastollinen aineisto asiakkaan valitsemien kasvilajien kokonaispinta-aloista, tilakoon mukaisella jaottelulla, sekä alueittain (kunta, ELY-keskus, maakunta). 

eur, alv 0 %

eur, alv 24 %

187,00

231,88

2. Valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen

Tiedonluovutusmaksu

eur, alv 0 %

eur, alv 24 % 

Kopiomaksu, ensimmäiset 15 sivua

52,00

64,48

- jokaisesta seuraavasta alkavasta 10 sivusta lisäksi

38,00

47,12

Latauspalvelumaksu, kun tiedostomäärä on suuri. Vaihtoehdot latauspalvelulle: nouto veloituksetta Ruokaviraston kirjaamosta tai postitse (maksullinen)

12,00

14,88

Postitse lähetettävät kopiot ja tallenteet

Veloitus postin voimassa olevan hinnaston mukaisesti

 

Toimitus sähköpostitse tai asiakas noutaa aineiston Ruokaviraston kirjaamosta

maksuton

 

Maksua ei peritä silloin, kun kyse on julkisesta sähköisesti tallennetusta asiakirjasta, joka lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse (julkisuuslaki (621/1999) 34.1 § 3 kohta). Maksua ei peritä myöskään silloin, kun sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse (julkisuuslaki (621/1999) 34.1 § 4 kohta). Esimerkiksi Ruokaviraston Virta-asianhallintajärjestelmään tallennetusta julkisesta asiakirjasta ei veloiteta maksua, kun asiakirja lähetetään sähköpostitse liitteenä.

Maksu peritään tapauskohtaisesti, jos useista alkuperäisistä sähköisistä asiakirjoista joudutaan ennen asiakirjojen luovuttamista laatimaan sähköisiä kopiotallenteita. Yksittäisistä asiakirjoista maksua ei peritä, ei myöskään, jos pyyntöön voidaan vastata tuottamalla päätöksistä tietoaineisto sovelluksen raportointityökaluilla. Esimerkiksi, maksu peritään, jos operatiiviseen tietojärjestelmään tallennetuista alkuperäisistä päätöksistä joudutaan tallentamaan luovutusta varten sähköisiä kopiotallenteita, koska alkuperäisiä asiakirjoja ei voida liittää operatiivisesta tietojärjestelmä suoraan sähköpostiin asiakkaalle lähetettäväksi.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.5.2023