Yksittäiset asiakirjat

Voit pyytää Ruokaviraston hallussa olevia yksittäisiä viranomaiskirjoja alla olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostitse.

Pyyntö saada tieto Ruokaviraston hallussa olevan asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että pystymme selvittämään, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. 

Toimitamme tiedot julkisista viranomaisasiakirjoistamme viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä, kuten salassa pidettävien tietojen peittämistä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia ratkaistaan ja tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä.  

Asiakirjoja ja tietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain (621/1999) mukaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamissa rajoissa. Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole erikseen säädetty salassa pidettäviksi. Julkisuuslakia sovelletaan myös sähköisiin asiakirjoihin ja rekisteritietoihin. 

Maksullisuus

Julkiset asiakirjat luovutetaan maksutta silloin, kun asiakirja on tallennettu sähköisesti ja se lähetetään tietopyytäjälle sähköpostitse. 

Tiedonluovutuksista peritään Ruokaviraston liiketaloudellisen hinnaston mukainen kopiomaksu, jos alkuperäisestä asiakirjasta joudutaan ennen sen lähettämistä laatimaan kopio salassa pidettävien tietojen peittämisestä johtuen.  

Jätä tietopyyntö

Ruokaviraston viranomaisasiakirjat (docx, päivitetty 10.10.2022)

Lähetä tietopyyntösi sähköpostitse tai postitse Ruokaviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi. Ethän lähetä salassa pidettäviä tai arkaluonteisia tietoja/asiakirjoja Ruokaviraston tavanomaiseen sähköpostiin. Käytä sen sijaan Turvaviesti-palveluamme. Turvaviesti-palvelussa viestintä sinun ja Ruokaviraston välillä tapahtuu suojatussa ympäristössä. Viestisi Ruokavirastolle ei lähde käytössäsi olevasta sähköpostista eikä Ruokavirasto liioin vastaanota viestiäsi tavanomaisena sähköpostiviestinä. Palvelu on ilmainen. 

Huom! Ruokavirasto ei enää luovuta henkilötietoja, kuten yhteystietoja, suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten toimijoiden Ruokavirastolle antamaan suostumukseen perustuen

 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.6.2024