ilppa -Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

ilppa-logo.

ilpassa voit ilmoittaa elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan

 • aloittamisesta
 • olennaisesta muuttamisesta
 • lopettamisesta

ilpasta tiedot menevät viranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti.

ilpassa ei voi tällä hetkellä ilmoittaa hyväksyntää vaativaa elintarvikealan toimintaa (laitostoimintaa) eikä elintarvikkeiden alkutuotannon toimintaa. Myöskään talousvettä toimittavaa laitosta, talousveden käyttöä osana julkista tai kaupallista toimintaa, tai yhteisessä käytössä olevaa vedenottamoa tai vesisäiliötä (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh. 10 m3/vrk) ei voi ilmoittaa ilpan kautta. Näiden osalta pitää ottaa yhteyttä oman alueen valvontayksikköön.

Lisätietoja: 

Valvira: ilmoituksenvarainen toiminta

Elintarvikealan toiminnan aloittaminen

Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitset

 1. Suomi.fi-valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen.
 2. Tiedot toimintasi sijainnista, luonteesta ja laajuudesta.
 3. Terveydensuojelulain mukaisessa toiminnassa ainakin seuraavat liitteet: pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta sekä mahdollisesti muut vireillä olevat luvat/ilmoitukset. Lisäksi paikallinen valvontaviranomainen voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia.
 4. Elintarvikelain mukaisessa toiminnassa pohjapiirustus on pakollinen liite. Valvonnan kannalta myös seuraavat liitteet voivat olla tarpeen: suunnitelma omavalvonnasta, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta, tieto mahdollisista muista vireillä olevista luvista/ilmoituksista ja selvitys ilmanvaihdosta. Lisäksi paikallinen valvontaviranomainen voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia.

Asian käsittelyn eteneminen

 1. Ilmoitus saapuu oman alueesi valvontayksikköön, jossa valvoja käy ilmoituksen läpi. Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.
 2. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja valvontayksikkö lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Käsittelyn jälkeen näet ilpassa ilmoittamasi toimipaikan tiedot tai siihen tehdyt muutokset. Näet myös aiemmin ilmoittamiesi toimintojen tiedot. Käsittelyaika on valvontayksikkökohtainen.
 3. Useimmiten valvoja tarkastaa toimipaikan toiminnan alkaessa tai viimeistään 12 kk kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Yleensä valvoja sopii sinun kanssasi ennakkoon ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan.
 4. Ilmoituskäsittely, ensimmäinen tarkastus sekä jatkossa muut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia. Maksutaksat ovat valvontayksikkökohtaisia.

Lisätietoja antaa oman alueesi valvontayksikkö. 

Ohje Suomi.fi-tunnistautumiseen sekä valtuuksien antamiseen

Ennen kuin voit kirjautua ilppa-sovellukseen, on sinulla oltava yrityksen virallisen edustajan Suomi.fi-palvelussa antama valtuutus. Yrityksen virallinen edustaja on henkilö, jolla on kaupparekisterissä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) merkitty jokin toimielinrooli kyseessä olevaan yritykseen tai organisaatioon.

Valtuuksia annetaan ja haetaan Suomi.fi-palvelussa.  

Lisätietoa siitä, kuka voi antaa tarvittavan valtuutuksen ja miten se tapahtuu, löydät Suomi.fi-palvelusta.    

Valtuuksien antajan on huomioitava, että hän antaa valtuudet yrityksen edustajan roolissa, ei yksityishenkilönä (Valitse: Vaihda käyttäjäroolia > Asioi yrityksen puolesta). Henkilö, joka haluaa käyttää palvelua, voi myös tehdä Suomi.fi-palvelussa valtuuspyynnön yritykselle. Jos yrityksen toimitusjohtaja tai muu henkilö, jolla on oikeus asioida yrityksen puolesta, haluaa käyttää ilppaa, hänen tulee antaa itse itselleen valtuudet Suomi.fi:ssä.

Valittava valtuus on nimeltään ”Ympäristöterveydenhuollon ilmoitukset”.

Suomi.fi-sivuille ja ilppaan tunnistaudutaan aina henkilökohtaisella tunnistusvälineellä. Tähän tarvitaan esimerkiksi pankkitunniste, varmennekortti tai mobiilivarmenne.

Kirjautuessa yrityksen puolesta valitaan aina vaihtoehto Yritys, silloin kun yrityksellä on y-tunnus. Muutoin valitaan Yksityinen. Mikäli y-tunnus on vasta haettu, odotathan että saat y-tunnuksen käyttöösi ennen ilmoituspalvelun käyttöä.

Vinkkejä valtuuksien antamiseen Suomi.fi:ssä

 1. Kirjaudu valtuutuspalveluun
 2. Klikkaa "Vaihda käyttäjäroolia" -> "Asioi yrityksen puolesta" (TÄMÄ ON KRIITTINEN VAIHE)
 3. Valitse yritys

A) Jos henkilö löytyy listalta

 1. Valitse henkilö
 2. Klikkaa "Lisää uusi valtuus" -> "Anna valtuus tälle henkilölle"
 3. Valtuuden tyyppi tulee olla "Asiointivaltuus"
 4. Hae valtuus ”Ympäristöterveydenhuollon ilmoitukset”
 5. Siirry vahvistamaan
 6. Jos kaikki ok, klikkaa "Vahvista valtuus"

B) Jos henkilö ei löydy listalta

 1. Klikkaa "Lisää uusi valtuus"
 2. Valtuuden tyyppi tulee olla "Valtuus"
 3. Kohdassa "Valtuuttaa seuraavat osapuolet (valtuutetut)" klikkaa "Lisää henkilö"
 4. Anna nimi, henkilötunnus ja klikkaa "Lisää henkilö"
 5. Loppu kuten kohdassa A

Virkailijavaltuuttamispalvelu

Valtuus voidaan rekisteröidä hakemuksen perusteella, jos sinä, yrityksesi tai yhteisösi ei voi itse valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa (esim. julkiset viranomaiset, kunnat, seurakunnat).

Valtuuksia haetaan Suomi.fi-palvelusta.

Suomi.fi-valtuuksien loppukäyttäjien käytön tuki- ja neuvontapalveluiden yhteystiedot:

Sivu on viimeksi päivitetty 1.11.2023