ilppa -Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

ilppa-logo.

ilppa on ilmoituspalvelu, jossa toiminnanharjoittajat voivat tehdä elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan alaisia ilmoituksia, tiedotuksia ja hakemuksia.

Kuluttajat voivat tehdä palvelussa ilmoituksia sairastumisesta tai muusta reaktiosta, jonka epäilevät aiheutuneen elintarvikkeesta, talousvedestä tai uimavedestä, esimerkiksi ruokamyrkytysepäily-tilanteessa. Kuluttajat voivat myös ilmoittaa haitasta, jonka ovat havainneet elintarvikkeessa, talousvedessä tai uimavedessä.

Ilmoituksien, tiedotusten ja hakemusten käsittelijänä on toiminnan harjoittajan tai kuluttajan oman kunnan ympäristöterveydenhuollon viranomainen

Elintarvike- tai terveydensuojelulain mukaisen toiminnan toiminnanharjoittaja voi ilpassa ilmoittaa:

 • toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta
 • sairastumisesta, jonka epäilee johtuneen toiminnan elintarvikkeesta, talousvedestä tai uimavedestä
 • haitasta, joka on havaittu toiminnan elintarvikkeessa, talousvedessä tai uimavedessä.

Huom. ilpassa ei voi tällä hetkellä ilmoittaa hyväksyntää vaativaa elintarvikealan toimintaa (laitostoimintaa) eikä elintarvikkeiden alkutuotannon toimintaa. Myöskään talousvettä toimittavaa laitosta, talousveden käyttöä osana julkista tai kaupallista toimintaa, tai yhteisessä käytössä olevaa vedenottamoa tai vesisäiliötä (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh. 10 m3/vrk) ei voi ilmoittaa ilpan kautta. Näiden osalta pitää ottaa yhteyttä oman alueen valvontayksikköön.

Ennen ilmoituksen tekemistä huomioithan, että tarvitset

 1. Suomi.fi-valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen (kts. jäljempänä: Ohje Suomi.fi-valtuudet palvelusta).
 2. Tiedot toimintasi sijainnista, luonteesta ja laajuudesta.
 3. Terveydensuojelulain mukaisessa toiminnassa ainakin seuraavat liitteet: pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta sekä mahdollisesti muut vireillä olevat luvat/ilmoitukset. Lisäksi paikallinen valvontaviranomainen voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia.
 4. Elintarvikelain mukaisessa toiminnassa pohjapiirustus on pakollinen liite. Valvonnan kannalta myös seuraavat liitteet voivat olla tarpeen: suunnitelma omavalvonnasta, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta, tieto mahdollisista muista vireillä olevista luvista/ilmoituksista ja selvitys ilmanvaihdosta. Lisäksi paikallinen valvontaviranomainen voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia.
 5. Mikäli y-tunnus on vasta haettu, odotathan että saat y-tunnuksen käyttöösi ennen ilmoituspalvelun käyttöä.

Lisätietoja: 

Ilmoituksen käsittelyn vaiheet

 1. Ilmoitus saapuu oman alueen valvontayksikköön, jossa valvoja käy ilmoituksen läpi. Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.
 2. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja valvontayksikkö lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Käsittelyn jälkeen näet ilpassa ilmoittamasi toimipaikan tiedot tai siihen tehdyt muutokset. Näet myös aiemmin ilmoittamiesi toimintojen tiedot. Käsittelyaika on valvontayksikkökohtainen.
 3. Useimmiten valvoja tarkastaa toimipaikan toiminnan alkaessa tai viimeistään 12 kk kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Yleensä valvoja sopii sinun kanssasi ennakkoon ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan.
 4. Ilmoituskäsittely, ensimmäinen tarkastus sekä jatkossa muut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia. Maksutaksat ovat valvontayksikkökohtaisia.

Lisätietoja antaa oman alueesi valvontayksikkö. 

Ohje Suomi.fi-valtuudet palvelusta

Ennen kuin voit kirjautua toiminnan harjoittajana ilppa ilmoituspalveluun, on sinulla oltava yrityksen virallisen edustajan Suomi.fi-palvelussa antama valtuutus. Suomi.fi-valtuudet palvelussa voit valtuuttaa toisen asioimaan omasta, yrityksesi tai yhteisösi puolesta. Kuluttajana sinun ei tarvitse kirjautua ilppa-ilmoituspalveluun.

Kirjautuessa yrityksen puolesta valitaan aina vaihtoehto ”Yritys”, silloin kun yrityksellä on y-tunnus. Muutoin valitaan ”Yksityinen”. Mikäli y-tunnus on vasta haettu, odotathan että saat y-tunnuksen käyttöösi ennen ilmoituspalvelun käyttöä.

Yrityksen virallinen edustaja on henkilö, jolla on kaupparekisterissä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) merkitty jokin edustamiseen oikeuttava rooli kyseessä olevaan yritykseen tai organisaatioon. Lisätietoa ja ohjeistusta siitä, kuka voi antaa tarvittavan valtuutuksen ja miten se tapahtuu, löydät Suomi.fi-palvelusta.    

 • fi-valtuudet palveluun ja ilppaan tunnistaudutaan aina henkilökohtaisella tunnistusvälineellä. Tähän tarvitaan esimerkiksi pankkitunniste, varmennekortti tai mobiilivarmenne.
 • Valtuus Suomi.fi-Valtuudet palvelussa on nimeltään ’’Valtuusasia’’ ”Ympäristöterveydenhuollon ilmoitukset”.
 • Valtuutta ei kuitenkaan tarvitse hakea, mikäli olet yrityksen
  • toimitusjohtaja
  • toimitusjohtajan sijainen
  • tilintarkastaja
  • päävastuullinen tilintarkastaja
  • lisätilintarkastaja
  • elinkeinonharjoittaja
  • selvitysmies
  • osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja
  • osakeyhtiön hallituksen jäsen
  • henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus yksin
 • yhdistyksen puolesta voivat asioida ilman valtuutta
  • hallituksen puheenjohtaja
  • hallituksen jäsen
  • henkilö, jolla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yksin

Virkailijavaltuuttamispalvelu

Valtuus voidaan rekisteröidä hakemuksen perusteella, jos sinä, yrityksesi tai yhteisösi ei voi itse valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa (esim. julkiset viranomaiset, kunnat, seurakunnat).

Valtuuksia haetaan Suomi.fi-palvelusta (Hakemuksella valtuuttaminen).

Suomi.fi-valtuuksien loppukäyttäjien käytön tuki- ja neuvontapalveluiden yhteystiedot:

Sivu on viimeksi päivitetty 27.6.2024