Torjuntaeliöt ja pölyttäjät

Oikopolut:

Ilmoitukset

Ilmoituslomake täyttöohjeineen (doc)

Biologisisten torjuntaeliöiden tai pölyttäjien käytöstä tulee ilmoittaa Ruokavirastoon. Pelkkä ilmoitus riittää, jos

  • Lajit ovat alkuperäisiä Suomessa
  • Esiintyvät EPPO:n listalla PM 6/3
  • Pölyttäjälajit ovat laajalle levinneitä

Ilmoitus tulee tehdä kaksi (2) viikkoa ennen tuotteen maahantuontia, käyttöä tai markkinointia.  Ilmoitus on maksuton ja se on tuotekohtainen. Pelkän makroeliölajin voi ilmoittaa, jos eliöstä ei ole valmistettu tuotetta. Ilmoitetut tuotteet ja käyttökohteet listataan Ruokaviraston sivuilla olevaan taulukkoon sitä mukaa, kun ilmoitukset on hyväksytty.

Ruokaviraston tulkinnan mukaan alkuperäislajit ovat levinneet Suomeen itsestään ilman ihmisen apua. Vieraslajeja alkoi levitä Suomeen ihmisen mukana vuoden 1850 jälkeen, joten tätä ennen Suomeen vakiintuneet lajit ovat muutamia poikkeuksia lukuunottamatta alkuperäislajeja. 

Pölyttäjistä ei ole olemassa vastaavaa EPPOn standardin PM 6/3 kaltaista listaa kuin torjuntaeliöistä. Tämän vuoksi laajalle levinneet pölyttäjälajit ovat rinnastettavissa alkuperäislajeihin ja niistä tulee tehdä ilmoitus. Levinneisyys on kuvattava ilmoituslomakkeessa. 

Lupahakemukset

Lupahakemuslomake täyttöohjeineen (doc)

Kun uutta torjuntaeliötä, pölyttäjälajia tai tuotetta markkinoidaan, käytetään tai maahantuodaan ensimmäistä kertaa, tulee lajille tai tuotteelle hakea lupa Ruokavirastosta. Lupahakemus vaaditaan jos torjuntaeliö:

  • ei ole alkuperäinen laji Suomessa 
  • ei ole mainittuna EPPO:n listalla
  • pölyttäjälaji ei ole laajalle levinnyt Suomessa

Lupahakemus liitteineen tulee toimittaa Ruokavirastoon kolme (3) kk ennen ensimmäistä maahantuontia, käyttöä tai markkinointia. Ruokavirasto arvioi tuotteen turvallisuuden kasvinterveyden kannalta ja lähettää päätökset tiedoksi ympäristöviranomaisille mahdollisia vieraslajilain edellyttämiä rajoituksia varten.  Lupahakemus tulee tehdä tuotekohtaisesti. Lajikohtainen ilmoitus sallitaan, jos makroeliöstä ei ole valmistettu tuotetta. 

Esimerkiksi pölyttäjistä kontukimalaisesta ( Bombus terrestris) tulee tehdä lupahakemus, koska se ei ole laajalle levinnyt Suomessa. Lupahakemus tulee tehdä tuotekohtaisesti.

Tietyn torjuntaeliö- tai pölyttäjätuotteen käyttökohteen laajennusta tulee hakea, jos:

  • tuotetta ei ole mainittuna listalla
  • eliötä halutaan käyttää muilla kasvilajeilla kuin Ruokaviraston ylläpitämällä listalla on mainittu
  • tai eliön käyttöä halutaan laajentaa kasvihuoneesta avomaalle

Käyttökohteen laajentamisesta muille kasvintuhoojalajeille ei tarvitse hakea lupaa. Luvan voi hakea usealle käyttökohteelle (kasvilajit) ja käyttöympäristöön (avomaa, kasvihuone ja muovitunneli) samalla kertaa. Lupamenettely ja käyttökohteen laajennus ovat maksullisia. Hinnasto löytyy täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.2.2023