Opiskelijan oikeus toimia eläinlääkärinä

Suomessa eläinlääketieteen lisensiaatiksi opiskelevalla on tietyin edellytyksin oikeus harjoittaa väliaikaisesti eläinlääkärinammattia eläinlääkärin sijaisena. Tällainen oikeus opiskelijalla on suoraan lain nojalla hänen suoritettuaan lainsäädännössä säädetyt opintosuoritukset.

Ruokavirasto voi tietyin edellytyksin myöntää toisessa Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa eläinlääkäriksi opiskelevalle henkilölle oikeuden väliaikaisesti harjoittaa eläinlääkärinammattia. Tällaisen oikeuden saaminen edellyttää aina Ruokavirastolle tehtyä hakemusta ja Ruokaviraston myönteistä päätöstä.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022