Uutisia

 • 4. marraskuuta 2019

  Siilit tavallisimpia salmonellan kantajia luonnossa

  Salmonellabakteerin aiheuttamat sairaudet ovat melko tavallisia Ruokavirastoon tutkittavaksi saaduilla siileillä. Kesän 2019 aikana tutkituissa siileissä salmonellaa esiintyi tavallista runsaammin.…

  Siilit tavallisimpia salmonellan kantajia luonnossa
 • 31. lokakuuta 2019

  Elintarvikkeiden virustutkimukset yleistyvät

  Ruokamyrkytystapauksissa taudinaiheuttajia levittäneet välittäjäelintarvikkeet pystytään jäljittämään entistä tarkemmin uusimmilla, taudinaiheuttajien geneettisiä ominaisuuksia analysoivilla…

  Elintarvikkeiden virustutkimukset yleistyvät
 • 7. lokakuuta 2019

  Vahingolliset kasvintuhoojat kuriin tutkimuksen ja valvonnan yhteistyöllä

  Ruokaviraston kasvintuhoojalaboratorion tutkimus kohdistuu kotimaan tuotantopaikoille, EU:n sisämarkkinoilla liikkuvaan ja EU:n ulkopuolelta maahan tuotavaan kasvimateriaaliin. Viralliset…

  Vahingolliset kasvintuhoojat kuriin tutkimuksen ja valvonnan yhteistyöllä
 • 4. lokakuuta 2019

  Vilja laadultaan hyvää ja satotasot nousivat viime vuodesta

  Vilja on laadultaan hyvää ja satotasot nousivat vuodesta 2018. Hehtopainot ovat korkeita ja pieniä jyviä on vähän kaikilla viljalajeilla. DON hometoksiinipitoisuuden ovat alhaisia kauralla. Lue lisää…

  Vilja laadultaan hyvää ja satotasot nousivat viime vuodesta
 • 1. lokakuuta 2019

  Kokogenomisekvensointi selvittää ruokamyrkytykset tehokkaasti

  Ruokavirastossa on otettu taudinaiheuttajabakteerien epidemiaselvityksissä käyttöön kokogenomisekvensointi (WGS), joka on lisännyt tarkkuutta ja erottelukykyä bakteerikantojen vertailussa. Se…

  Kokogenomisekvensointi selvittää ruokamyrkytykset tehokkaasti
 • 25. syyskuuta 2019

  Ruokavirasto peruu koirien tuontia Norjasta koskevan suosituksensa

  Suomessa vastaavaa, tietylle paikkakunnalle tai alueelle keskittyvää koirien sairastapausten keskittymistä ei ole todettu.

  Ruokavirasto peruu koirien tuontia Norjasta koskevan suosituksensa
 • 19. syyskuuta 2019

  Ruokaviraston kemian laboratoriossa tehdään monipuolista analytiikkaa

  Ruokaviraston kemian laboratorio tutkii paitsi ihmisten elintarvikkeita, myös eläinten rehuja ja kasvien lannoitteita. Elintarvikkeista analysoidaan vierasaineita, kuten lääke- ja…

  Ruokaviraston kemian laboratoriossa tehdään monipuolista analytiikkaa
 • 10. syyskuuta 2019

  Suomi Arktisen neuvoston puheenjohtajana pyrki parantamaan arktista yhteistä terveyttä

  Yhteisen terveyden One Health -käsite perustuu ajatukselle, että ihmisten, eläinten, kasvien, ekosysteemien ja ympäristön terveydellä on voimakas keskinäinen riippuvuus. Sen vuoksi sairaassa…

  Suomi Arktisen neuvoston puheenjohtajana pyrki parantamaan arktista yhteistä terveyttä
 • 9. syyskuuta 2019

  Suomessa ei toistaiseksi koirien veriripuliepidemiaa

  Norjassa on uutisoitu koirilla jopa kuolemaan johtanutta veriripulia. Suomessa ei ole toistaiseksi havaittu vastaavaa, tietylle paikkakunnalle tai alueelle keskittyvää ryvästymistä.

  Suomessa ei toistaiseksi koirien veriripuliepidemiaa
 • 9. syyskuuta 2019

  Vuotuiset raivotaudin syöttirokotteiden lentolevitykset kaakkoisrajalla alkavat

  Ruokavirasto aloittaa raivotaudin syöttirokotteiden lentolevityksen kaakkoisrajalle 13. syyskuuta 2019. Lentolevitykset jatkuvat aloituspäivästä noin kuukauden ajan. Levitysten tavoitteena on estää…

  Vuotuiset raivotaudin syöttirokotteiden lentolevitykset kaakkoisrajalla alkavat