Ruokavirasto selvittää virheellisen salmonellatuloksen syitä

3. heinäkuuta 2024

Toukokuussa lappeenrantalaisen kanalan omavalvontanäytteestä todettiin salmonella Eurofins Scientific Finland Oy:n Helsingin laboratoriossa. Myöhemmin salmonellatulos todettiin virheelliseksi.

Ruokavirastossa tehdään parhaillaan laboratoriotutkimuksia sen varmistamiseksi, onko kanalan näytteessä todettu positiivinen salmonellatulos johtunut Eurofinsin Helsingin laboratoriossa samaan aikaan tutkitusta vertailumittausnäytteestä. Lisäksi Ruokavirasto on pyytänyt kyseiseltä laboratoriolta selvitystä tapahtumien kulusta ja laboratorion suorittamista ja suunnittelemista korjaavista toimenpiteistä.

Laboratorion antaman selvityksen perusteella Ruokavirasto arvioi, onko laboratorio noudattanut salmonellatutkimuksessa lainsäädäntöä ja Ruokaviraston ohjeistusta. Lisäksi Ruokavirasto arvioi laboratorion suunnittelemien korjaavien toimenpiteiden riittävyyden.

Ruokavirasto nimeää laboratoriot, jotka saavat tutkia salmonellavalvontaan liittyviä viranomais- ja omavalvontanäytteitä. Toimija voi käyttää omavalvontatutkimuksiin mitä tahansa Ruokaviraston nimeämää laboratoriota. Tällä hetkellä nimettyjä laboratorioita, jotka saavat tutkia omavalvontanäytteitä, on 16. Ruokavirasto valvoo nimettyjä laboratorioita. Jos laboratorio tai siellä harjoitettava toiminta rikkoo nimetylle laboratoriolle asetettuja vaatimuksia, Ruokavirasto ryhtyy lain mahdollistamiin toimiin. Näitä ovat mm. määräyksen antaminen korjaavista toimenpiteistä tai salmonellatutkimusten keskeyttämisestä tai nimeämisen peruuttaminen kokonaan tai määräajaksi.

Ruokaviraston laboratorio varmentaa ja tyypittää nimettyjen laboratorioiden lähettämät alustavat salmonellakannat. 

Lisätietoa

Eläintautilain nojalla nimetyt laboratoriot

 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Taija Rissanen, p. 050 574 6308
jaostopäällikkö Annukka Markkula, p. 050 564 6175