Eläintautilain nojalla nimetyt laboratoriot

Eläintautilain nojalla nimetyt laboratoriot voivat tutkia näytteitä eläintautien varalta. Suurin osa nimetyistä laboratorioista tutkii eläintaudiksi luokiteltavaa salmonellaa (salmonellalaboratoriot).

Alla luetellut viralliset laboratoriot voivat tutkia viranomais- ja omavalvontanäytteitä sekä muita, esim. yksityisten henkilöiden näytteitä eläintautien varalta. Omavalvontalaboratoriot voivat tutkia omavalvontaan kuuluvia näytteitä (esim. eläintilojen salmonellavalvonta). Käsittelyluvan saaneet laboratoriot voivat käsitellä luokiteltujen vakavampien (a-c-luokat) eläintautien aiheuttajamikrobeja ja -loisia esim. tieteellisen tutkimuksen yhteydessä, mutta eivät tutkia varsinaisia näytteitä näiden eläintautien varalta.    

Viralliset laboratoriot

Omavalvontalaboratoriot

Käsittelyluvan saaneet laboratoriot

Sivu on viimeksi päivitetty 19.3.2024