Eläintautien luokittelu

Tarttuvalla eläintaudilla voi olla haitallisia vaikutuksia mm. eläinten tai ihmisten terveydelle, maatalous- tai vesiviljelytuotannolle tai ympäristölle. Ne eläintaudit, joiden esiintymistä viranomainen seuraa tai joiden osalta on säädöksissä määrätty toimenpiteitä, on luokiteltu eri ryhmiin mahdollisten vaikutusten vakavuuden ja eräiden muiden kriteerien perusteella. Näihin luokiteltuihin eläintauteihin sovelletaan erilaisia taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjä sen mukaan, mihin ryhmään ne kuuluvat. Osa eläintaudeista voi olla luokiteltu vain esiintyessään tietyssä eläinlajiryhmässä tai eläinlajissa (ns. luetteloitu eläinlaji). Tauti voi olla myös eri eläinlajilla esiintyessään luokiteltu eri ryhmään, jos sen aiheuttamat vaikutukset ovat erilaisia eri eläinlajeissa.  

Eläintautien luokittelusta säädetään eläinterveyssäännöstössä (EU) 2016/429 ja sen nojalla annetussa tautien luettelointia ja lueteltuja eläinlajeja koskevassa täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/1882.  Lisäksi eläintautien luokittelusta on säädetty kansallisessa eläintautilaissa (76/2021) ja sen nojalla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 325/2021. Vesieläinten osalta kansallisesti torjuttaviksi ja valvottaviksi taudeiksi alttiita lajeja on lueteltu myös komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2021/260 (liite III).

Eläinterveyssäännöstön mukaan taudit jaetaan a-e -luokkaan (luetteloidut taudit).

 • A-luokkaan kuuluvat vakavat eläintaudit, joita EU:ssa ei pääsääntöisesti esiinny. Jos tautia havaitaan, ryhdytään sen nopeaan hävittämiseen.
 • B-luokkaan kuuluvat vakavat eläintaudit, jotka on tarkoitus hävittää EU:n alueelta monivuotisilla taudin hävittämisohjelmilla.
 • C-luokan eläintautien hävittämiseksi EU:n jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti laatia hävittämisohjelman tai julistaa alueitaan tautivapaiksi. Euroopan komissio hyväksyy hävittämisohjelmat ja tautivapaudet ja niiden perusteella määritellään eläinten ja sukusolujen siirto- ja tuontiehdot.
 • D-luokan eläintauteja valvotaan eläinten ja sukusolujen tuonneissa ja siirroissa. Kaikki a–c-luokan eläintaudit kuuluvat myös d-luokkaan.
 • E-luokan eläintautien esiintymistä seurataan ja niiden esiintymisestä raportoidaan muille maille. Kaikki a–d-luokan taudit kuuluvat myös e-luokaan.

Kansallisen eläintautilain mukaan muu kuin a–c-luokan tauti voidaan nimetä muuksi torjuttavaksi eläintaudiksi tai valvottavaksi eläintaudiksi. Lisäksi muu kuin e-luokan tauti voidaan nimetä muuksi ilmoitettavaksi eläintaudiksi. Suomi voi itse kansallisesti päättää näiden tautien ehkäisy- ja torjuntatoimista sekä näitä tauteja koskevasta ilmoittamismenettelystä.

 • muu torjuttava eläintauti vaikeuttaa merkittävästi eläintuotannon toimintaedellytyksiä tai vahingoittaa luonnonvaraisia eläinkantoja tai merkittävästi estää tai haittaa eläinten tai tuotteiden vientiä tai kauppaa taikka voi tarttua ihmisestä eläimeen aiheuttaen vakavan sairauden. Tähän luokkaan kuuluva eläintauti voi olla eläinterveyssäännöstön mukaan d- tai e-luokan tauti tai muu eläintauti, jota ei ole luokiteltu eläinterveyssäännöstössä.
 • valvottava eläintauti aiheuttaa sellaista taloudellista vahinkoa eläintenpidolle, vahinkoa luonnonvaraisille eläinkannoille, vaaraa ihmisten terveydelle taikka vahinkoa eläinten tai tavaroiden viennille ja kaupalle, että eläintaudin leviämisen estäminen on näiden suojaamiseksi perusteltua. Myös valvottava eläintauti voi olla eläinterveyssäännöstön mukaan d- tai e-luokan tauti tai muu eläintauti, jota ei ole luokiteltu eläinterveyssäännöstössä.
 • muun ilmoitettavan eläintaudin esiintymisen seuranta on tarpeen ihmisten tai eläinten terveyden suojaamiseksi taikka eläinten tai tuotteiden kaupan tai viennin turvaamiseksi. Muu eläintauti kuin e-luokan tauti voidaan nimetä tähän luokkaan kuuluvaksi. Muihin ilmoitettaviin eläintauteihin kuuluvat myös kaikki e-luokkaan kuulumattomat muut torjuttavat ja valvottavat eläintaudit.

Eläintautien luokat.

Kuva: Eläintautien luokat ja niiden suhde toisiinsa.

Alla luetellut eläintaudit on luokiteltu luokkiin a–e (luetteloidut taudit) komission täytäntöönpanoasetuksessa 2018/1882. Luetteloidut eläinlajit on mainittu suluissa. Katso taudinlevittäjälajit komission täytäntöönpanoasetuksesta 2018/1882.

A

 • Suu- ja sorkkatauti (Artiodactyla, Proboscidea)
 • Karjaruttoviruksen aiheuttama tartunta (Artiodactyla)
 • Rift Valley -kuumeviruksen aiheuttama tartunta (Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea)
 • Lumpy skin -tautiviruksen aiheuttama tartunta (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Mycoplasma mycoides mycoides SC -tartunta (naudan tarttuva keuhkorutto) (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Syncerus cafer)
 • Lammas- ja vuohirokko (Ovis ssp., Capra ssp.)
 • Pikkumärehtijärutto -viruksen aiheuttama tartunta (Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae)
 • Vuohen tarttuva keuhkorutto (Ovis ssp., Capra ssp., Gazella ssp.)
 • Afrikkalainen hevosrutto (Equidae)
 • Burkholderia mallei -tartunta (räkätauti) (Equidae, Capra ssp., Camelidae)
 • Klassinen sikarutto (Suidae, Tayassuidae)
 • Afrikkalainen sikarutto (Suidae)
 • Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa (Aves)
 • Newcastlen tautiviruksen aiheuttama tartunta (Aves)
 • Epitsoottinen vertamuodostavan kudoksen kuolio (EHN) (Ameiurus melas, Bidyanus bidyanus, Esox lucius, Galaxias olidus, Gambusia affinis, Gambusia holbrooki, Macquaria australasica, Melanotaenia fluviatilis, Oncorhynchus mykiss, Perca fluviatilis, Sander lucioperca)
 • Mikrocytos mackini -loisen aiheuttama tartunta (Crassostrea gigas, Crassostrea sikamea, Ostrea edulis)
 • Perkinsus marinus -loisen aiheuttama tartunta (Crassostrea gigas, Crassostrea virginica)
 • Taura-syndrooma -viruksen aiheuttama tartunta (Metapenaeus ensis, Penaeus aztecus, Penaeus monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei)
 • Yellow head -viruksen aiheuttama tartunta (Metapenaeus affinis, Penaeus monodon, Palaemonetes pugio, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei)

B

 • Brucella abortus-, B. melitensis-, B. suis -tartunta (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.)
 • Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) -tartunta (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Raivotautiviruksen aiheuttama tartunta (Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae)

C

 • Echinococcus multilocularis -loisen esiintyminen (myyräekinokokkoosi) (Canidae)
 • Sinikieliviruksen aiheuttama tartunta (serotyypit 1–24) (Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae)
 • Naudan tarttuva rinotrakeiitti / tarttuva pustulaarinen vulvovaginiitti (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Naudan virusripuli (BVD) (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Nautojen tarttuva leukoosi (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttama tartunta (Suidae)
 • Varroa (Varroosis) -punkin esiintyminen (Apis)
 • Virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS) (Alosa immaculata, Ameiurus nebulosus, Ambloplites rupestris, Ammodytes hexapterus, Aplodinotus grunniens, Centrolabrus exoletus, Clupea harengus, Clupea pallasii pallasii, Coregonus artedii, Coregonus clupeaformis, Coregonus lavaretus, Ctenolabrus rupestris, Cyclopterus lumpus, Cymatogaster aggregata, Dorosoma cepedianum, Danio rerio, Engraulis encrasicolus, Esox lucius, Esox masquinongy, Fundulus heteroclitus, Gadus macrocephalus, Gadus morhua, Gaidropsarus vulgaris,Gasterosteus aculeatus, Labrus bergylta, Labrus mixtus, Lampetra fluviatilis, Lepomis gibbosus, Lepomis macrochirus, Limanda limanda, Merlangius merlangus, Micropterus dolomieu, Micropterus salmoides, Micromesistius poutassou, Morone americana, Morone chrysops, Morone saxatilis, Mullus barbatus, Neogobius melanostomus, Notropis atherinoides, Notropis hudsonius, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus mykiss X Oncorhynchus kisutch hybrids, Oncorhynchus tshawytscha, Paralichthys olivaceus, Perca flavescens, Pimephales notatus, Pimephales promelas, Platichthys flesus, Pleuronectes platessa, Pomatoschistus minutus, Pomoxis nigromaculatus, Raja clavata, Salmo marmoratus, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus namaycush, Sander vitreus, Sardina pilchardus, Sardinops sagax, Scomber japonicus, Scophthalmus maximus, Solea senegalensis, Sprattus sprattus, Symphodus melops, Thaleichthys pacificus, Trachurus mediterraneus, Trisopterus esmarkii, Thymallus thymallus, Uranoscopus scaber)
 • Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN) (Esox lucius, Onchorynchus clarkii, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus tshawytscha, Salmo marmoratus, Salvelinus namaycush, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis)
 • ISA-viruksen HPRΔ- kannan aiheuttama tartunta (Oncorhynchus mykiss, Salmo salar, Salmo trutta)
 • Bonamia exitiosa -loisen aiheuttama tartunta (Crassostrea ariakensis, Crassostrea virginica, Ostrea puelchana, Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea equestris, Ostrea edulis, Ostrea lurida)
 • Bonamia ostreae -loisen aiheuttama tartunta (Crassostrea ariakensis, Ostrea chilensis, Ostrea edulis)
 • Nilviäisten marteilioosin (Marteilia refringens) aiheuttama tartunta (Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea edulis, Ostrea puelchana)
 • Valkopilkkutautiviruksen aiheuttama tartunta (Kaikki Decapoda-lahkoon kuuluvat äyriäiset)

D

 • a–c-luokan taudit, ja lisäksi seuraavat e-luokan taudit:
 • Brucella abortus-, B. melitensis-, B. suis -tartunta (Artiodactyla ei kuitenkaan Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.)
 • Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) -tartunta (Artiodactyla ei kuitenkaan Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Epitsoottisen verenvuototautiviruksen aiheuttama tartunta (Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae)
 • Pernarutto (Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea)
 • Surra (Trypanosoma evansi) (Equidae, Artiodactyla)
 • Ebolavirustauti (Apinat)
 • Naudan tarttuva rinotrakeiitti / tarttuva pustulaarinen vulvovaginiitti (Camelidae, Cervidae)
 • Naudan genitaalinen kampylobakterioosi (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Naudan trichomoniaasi (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.)
 • Lampaan tarttuva lisäkivestulehdus (Brucella ovis) (Ovis ssp., Capra ssp.)
 • Hevosen arteriittiviruksen aiheuttama tartunta (Equidae)
 • Hevosen näivetystauti (Equidae)
 • Astumatauti (Equidae)
 • Venezuelalainen hevosen virusenkefalomyeliitti (Equidae)
 • Hevosen tarttuva kohtutulehdus (CEM) (Equidae)
 • Sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä -viruksen aiheuttama tartunta (PRRS) (Suidae)
 • Lintujen mykoplasmoosi (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis) (Gallus gallus, Meleagris gallopavo)
 • Salmonella Pullorum, S. Gallinarum tai S. arizonae -bakteerin aiheuttama tartunta (Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.)
 • Matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttama tartunta (Aves)
 • Klamydioosi (Psittaciformes)
 • Pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) esiintyminen (Apis, Bombus ssp.)
 • Esikotelomätä (Apis)
 • Tropilaelaps-punkin (Tropilaelaps spp.) esiintyminen (Apis)
 • Batrachochytrium salamandrivorans -sienen aiheuttama tartunta (Caudata)

E

 • a–d-luokan taudit, ja lisäksi seuraavat taudit:
 • Brucella abortus-, B. melitensis-, B. suis -tartunta (Perissodactyla, Carnivora, Lagomorpha)
 • Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) -tartunta (Mammalia (maanisäkkäät))
 • Raivotautiviruksen aiheuttama tartunta (Chiroptera)
 • Paratuberkuloosi (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae)
 • Japanin enkefaliitti (Equidae)
 • Länsi-Niilin kuume (Equidae, Aves)
 • Q-kuume (Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.)
 • Hevosen enkefalomyeliitti (itäinen ja läntinen) (Equidae)
 • Koikarpin herpesvirustauti (KHV) (Kaikki Cyprinus carpio -lajit ja -alalajit sekä Cyprinus carpio hybrids e.g. Cyprinus carpio × Carassius auratus, Cyprinus carpio × Carassius carassius)

Alla luetellut eläintaudit on luokiteltu muiksi torjuttaviksi eläintaudeiksi, valvottaviksi eläintaudeiksi tai muiksi ilmoitettaviksi eläintaudeiksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 325/2021.

Muut torjuttavat eläintaudit

 • ebola ja muut kädellisillä esiintyvät ihmisille vaaralliset filovirustartunnat
 • Mycobacterium tuberculosis complex (M. ovis, M. caprae, M. tuberculosis) -tartunnat (MTBC-tartunnat) muissa pidettävissä sorkkaeläimissä kuin nautaeläimissä
 • pernarutto
 • raivotautiviruksen aiheuttama tartunta muissa eläimissä kuin sikaeläimissä, hirvieläimissä tai kamelieläimissä taikka eläimissä, jotka kuuluvat Bovidae- tai Equidae-heimoon tai Carnivora-lahkoon
 • muun lyssaviruksen kuin raivotautiviruksen aiheuttama tartunta
 • SARS-CoV-2-tartunta turkistuotantoa varten tarhatuissa minkeissä, supikoirissa ja soopeleissa
 • influenssa A -viruksen H5-alatyypin aiheuttama tartunta turkistuotantoa varten tarhatuissa minkeissä, supikoirissa, soopeleissa, Vulpes vulpes- tai Vulpes lagopus -lajin ketuissa taikka näiden lajiristeymissä
 • Bovine spongiform encephalopathy (BSE-tauti)
 • klassinen scrapie
 • epitsoottisen verenvuototautiviruksen aiheuttama tartunta (EHD-tauti)
 • hirvieläinten näivetystauti (CWD-tauti)
 • Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnat (bruselloosi) pidettävissä sikaeläimissä
 • sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä-viruksen aiheuttama tartunta (PRRS-tauti) pidettävissä sikaeläimissä
 • sikojen tarttuva gastroenteriitti (TGE-tauti) pidettävissä sikaeläimissä
 • hevosen näivetystauti
 • pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) esiintyminen
 • Tropilaelaps-punkin (Tropilaelaps) esiintyminen
 • kalojen Gyrodactylus salaris-tartunta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella
 • lohikalojen alfavirustartunnat (SAV-tauti)
 • karpin kevätviremia (SVC-tauti)
 • koikarpin herpesvirustauti (KHV-tauti)

Valvottavat eläintaudit

 • Brucella abortus-, melitensis- ja B. suis -tartunnat (bruselloosi) muissa pidettävissä sorkkaeläimissä kuin nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläimissä
 • Brucella ovis -tartunta pidettävissä sorkkaeläimissä
 • CAE-tauti (caprine arthritis/encephalitis) pidettävissä lammas- ja vuohieläimissä;
 • maedi-visna pidettävissä lammas- ja vuohieläimissä
 • salmonellatartunnat pidettävissä Bos taurus -lajiin kuuluvissa nautaeläimissä, sioissa, Gallus gallus -lajiin kuuluvissa linnuissa ja kalkkunoissa
 • matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamat tartunnat (LPAIV-tartunnat) pidettävissä linnuissa
 • Salmonella Gallinarum ja Pullorum -tartunnat siipikarjassa
 • Mycoplasma gallisepticum ja meleagridis -tartunnat Gallus gallus -lajiin kuuluvissa linnuissa tai kalkkunoissa pitopaikoissa, joissa on yli 100 mainittuihin lajeihin kuuluvaa lintua
 • siipikarjan metapneumovirustartunta (AMPV-tauti) Gallus gallus -lajiin kuuluvissa linnuissa tai kalkkunoissa pitopaikoissa, joissa on yli 100 mainittuihin lajeihin kuuluvaa lintua
 • hevosen enkefalomyeliitti (itäinen ja läntinen) ja venezuelalainen hevosen virusenkefalomyeliitti (EEE, WEE ja VEE)
 • astumatauti (dourine)
 • surra (Trypanosoma evansi)
 • esikotelomätä
 • genoryhmän 5 IPN-tartunnat (kalojen tarttuva haimakuoliotauti eli IPN-tauti) sisävesialueella

Muut ilmoitettavat eläintaudit

 • muut torjuttavat eläintaudit ja valvottavat eläintaudit
 • apinarokko
 • AMPV-tauti muissa linnuissa kuin yli 100 Gallus gallus -lajiin kuuluvaa lintua tai kalkkunaa pitävien pitopaikkojen mainittuihin lajeihin kuuluvissa linnuissa
 • Aujeszkyn tauti (ADV-tartunta) muissa eläinlajeissa kuin sikaeläimissä
 • Batrachochytrium dendrobatidis -tartunta
 • besnoitioosi (Besnoitia besnoiti)
 • botulismi
 • Brucella-tartunnat, lukuun ottamatta Brucella abortus-, B. melitensis-, B. suis- ja B. ovis -tartuntoja pidettävissä sorkkaeläimissä
 • BVD-tauti muissa eläinlajeissa kuin nautaeläimissä
 • duck virus hepatitis
 • ekinokokkitartunnat, lukuun ottamatta myyräekinokokkoosia
 • entsoottinen abortti (Chlamydia abortus)
 • heartwater-tauti
 • HEV (hemagglutinating encephalomyelitis -virus) sikaeläimissä
 • hevossyyhy (Sarcoptes scabiei var. equi)
 • IPN-tauti eläintautilain 37:n nojalla perustetulla rajoitusalueella ja muut IPN-virustartunnat;
 • ISA-viruksen aiheuttamat tartunnat, lukuun ottamatta viruksen genotyypin HPRΔ (HPR-geenin alueella deleetio) aiheuttamia tartuntoja
 • kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)
 • kamelirokko (Camel pox)
 • kasöösi lymfadeniitti (Corynebacterium pseudotuberculosis)
 • klamydioosi linnuissa
 • Krimin-Kongon verenvuotokuume (Crimean-Congo haemorrhagic fever)
 • kystikerkoosi (Taenia solium eli Cysticercus cellulosae) sikaeläimissä
 • lammassyyhy (Psoroptes ovis)
 • lehmärokko
 • leptospiroosi
 • lintuinfluenssat, lukuun ottamatta linnuissa esiintyviä korkeapatogeenista lintuinfluenssaa (HPAI) ja LPAIV-tartuntoja sekä influenssa A -viruksen H5-alatyypin aiheuttamaa tartuntaa turkistuotantoa varten tarhatuissa minkeissä, supikoirissa, soopeleissa, Vulpes vulpes- tai Vulpes lagopus -lajin ketuissa taikka näiden lajiristeymissä
 • Mycoplasma agalactiae- (tarttuva agalaktia), M. mycoides subsp.capri- ja M. synoviae -tartunnat sekä M. gallisepticum- ja M. meleagridis -tartunnat muissa linnuissa kuin Gallus gallus-lajiin kuuluvissa linnuissa tai kalkkunoissa
 • mykobakteeritartunnat, lukuun ottamatta MTBC-tartuntoja maanisäkkäissä, Mycobacterium avium -tartuntaa sikaeläimissä ja paratuberkuloosia
 • Nairobi sheep disease
 • nautaeläinten anaplasmoosi (Anaplasma marginale ja A. centrale)
 • nautojen hemorraaginen septikemia (Pasteurella multocida)
 • new world screwworm (Cochliomyia hominivorax)
 • Nipah-viruksen aiheuttama aivotulehdus
 • old world screwworm (Chrysomyia bezziana)
 • orf ja muut parapoxvirustartunnat
 • Parafilaria bovicola -tartunta
 • PMV-1 -tartunnat linnuissa
 • PED (porcine epidemic diarrhea)
 • piroplasmoosi hevoseläimissä
 • PRCV (porcine respiratory coronavirus)
 • pulmonaari adenomatoosi
 • ranavirustartunnat
 • rapurutto
 • ritinärutto (Clostridium chauvoei)
 • salmonellatartunnat, lukuun ottamatta Bos taurus -lajin nautaeläimissä, sioissa, Gallus gallus -lajin linnuissa ja kalkkunoissa todettuja salmonellatartuntoja sekä siipikarjassa todettuja Salmonella Gallinarum- ja S. Pullorum -tartuntoja
 • SARS-CoV-2-tartunta, lukuun ottamatta tartuntoja turkistuotantoa varten tarhatuissa minkeissä, supikoirissa ja soopeleissa
 • STEC-tartunnat
 • sian vesikulääritauti (SVD)
 • tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat (TSE-taudit), epätyypillinen scrapie mukaan lukien, lukuun ottamatta BSE-tautia, klassista scrapieta ja CWD-tautia
 • theilerioosi (Theileria parva ja T. annulata)
 • trikinellatartunnat
 • trypanosomoosi (tsetse-kärpäsen levittämä)
 • tularemia eli jänisrutto
 • vesikuläärinen stomatiitti

Muut ilmoitettavat nautaeläinten taudit

 • ESBL-entsyymiä, AmpC-beetalaktamaasia tai karbapenemaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat (laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat)
 • iso maksamato (Fasciola hepatica)
 • kampylobakteeritartunnat, lukuun ottamatta naudan genitaalista kampylobakterioosia
 • keuhkomato
 • listerioosi
 • laidunkuume
 • metisilliiniresistentin Staphylococcus aureus (MRSA) -bakteerin aiheuttamat tartunnat
 • Mycoplasma bovis -tartunta
 • papulaarinen stomatiitti
 • punatauti
 • pälvisilsa
 • valelehmärokko
 • talviripuli (Corona, BCV)

Muut ilmoitettavat sikaeläinten taudit

 • aivastustauti
 • tyyppiä C oleva Clostridium perfringens -tartunta
 • dysenteria
 • kampylobakteeritartunnat
 • kapi (Sarcoptes scabiei var. suis)
 • laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat
 • MRSA-tartunnat
 • Mycobacterium avium -tartunta
 • porsasyskä
 • sikainfluenssa
 • sikaruusu
 • toksoplasmoosi
 • Yersinia enterocolitica- ja Y. pseudotuberculosis -tartunnat
 • ödeematauti

Muut ilmoitettavat hevoseläinten taudit

 • herpesvirustartunnat (EHV-1- ja EHV-4-tartunta)
 • hevosen koronavirus
 • hevosinfluenssa
 • laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat, jotka ovat aiheuttaneet oireita isäntäeläimessä
 • MRSA-tartunnat
 • pääntauti

Muut ilmoitettavat lammas- ja vuohieläinten taudit

 • Borderin tauti
 • enterotoksemia (Clostridium perfringens tyyppi D)
 • iso maksamato (Fasciola hepatica)
 • kampylobakteeritartunnat
 • laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat
 • listerioosi
 • MRSA-tartunnat
 • sorkkamätä
 • toksoplasmoosi
 • Yersinia enterocolitica- ja Y. pseudotuberculosis -tartunnat

Muut ilmoitettavat lintujen taudit

 • AE (avian encephalomyelitis)
 • Gumborotauti
 • IB (avian infectious bronchitis)
 • ILT (avian infectious laryngotracheitis)
 • kampylobakteeritartunnat
 • laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat
 • leukoosi
 • Marekin tauti
 • MRSA-tartunnat
 • Pasteurella multocida -tartunta
 • sikaruusu
 • sinisiipitauti

Muut ilmoitettavat vesieläinten taudit

 • Gyrodactylus salaris -tartunta muualla kuin Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella
 • laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat
 • MRSA-tartunnat
 • lohikalojen paisetauti ja muut Aeromonas salmonicida -tartunnat
 • Yersinia ruckeri -tartunta

Muut ilmoitettavat mehiläisten ja kimalaisten taudit

 • akariaasi (Acarapis woodi)
 • nosemoosi (Nosema apis ja N. ceranae)
 • toukkamätä (Melissococcus pluton)

Muut ilmoitettavat koirien, kissojen ja frettien taudit

 • kettusyyhy (Sarcoptes scabiae var. vulpis)
 • kissarutto
 • koiran parvovirustartunnat
 • laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat, jotka aiheuttavat oireita isäntäeläimessä
 • leishmaniaasi
 • MRSA-tartunnat
 • penikkatauti
 • toksoplasmoosi

Muut ilmoitettavat turkiseläinten taudit

 • kettusyyhy (Sarcoptes scabiae var. vulpis)
 • laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat
 • minkkien virusripuli
 • MRSA-tartunnat
 • penikkatauti
 • plasmasytoosi

Muut ilmoitettavat jänisten ja kaniinien taudit

 • laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat, jotka aiheuttavat oireita isäntäeläimessä
 • MRSA-tartunnat
 • myksomatoosi
 • rabbit haemorrhagic disease (RHD)

Tartuntataudeista vastaavalle lääkärille ilmoitettavat eläintaudit

Ilmoitus on tehtävä seuraavista eläintaudeista viimeistään seuraavana arkipäivänä.

 • apinarokko
 • botulismi
 • Brucella-tartunnat
 • Ebolavirustauti ja muut kädellisillä esiintyvät ihmisille vaaralliset filovirustartunnat
 • entsoottinen abortti (Chlamydia abortus), aktiiviset erittäjät
 • kaikki ekinokokkitartunnat koirassa ja Echinococcus multilocularis -loisen esiintyminen kaikissa eläimissä
 • HPAI ja LPAIV-tartunnat
 • Krimin-Kongon verenvuotokuume
 • lehmärokko
 • leptospiroosi, aktiiviset erittäjät
 • MTBC-tartunnat
 • orf ja muut parapox-virustartunnat
 • klamydioosi linnuissa
 • pernarutto (myös epäily)
 • Q kuume, aktiiviset erittäjät
 • raivotautiviruksen tai muun lyssaviruksen aiheuttama tartunta (myös epäily)
 • salmonellatartunnat pidettävissä nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimissä sekä siipikarjassa
 • SARS-CoV-2-tartunnat
 • STEC-tartunnat
 • trikinellatartunnat pidettävissä sikaeläimissä
 • tularemia eli jänisrutto
 • West Nile -kuume
Sivu on viimeksi päivitetty 12.12.2023