Kanalanäytteen saastuminen laboratoriossa varmistui kokogenomisekvensointi-tutkimuksella

8. heinäkuuta 2024

Lappeenrantalaisen kanalan näyte on saastunut salmonella-bakteerilla Eurofins Scientific Finland Oy:n Helsingin laboratoriossa. Näyte saastui kanalanäytteen kanssa samaan aikaan laboratoriossa käsitellystä vertailumittausnäytteestä. Asia varmistui Ruokaviraston kokogenomisekvensointitutkimuksessa, jossa kanalanäytteestä ja vertailumittausnäytteestä eristettyjen salmonellabakteerien perimät vertailtiin.

Eurofins Scientific Finland Oy:n Helsingin laboratorion salmonellanäytteiden käsittelyssä ei ole todettu lainsäädännön tai Ruokaviraston ohjeistuksen vastaisuuksia. Ruokavirasto on kuitenkin tunnistanut laboratorion toiminnassa kanala- ja vertailumittausnäytteen käsittelyssä joitain vaiheita, jotka lisäävät ristisaastumisen riskiä. Laboratorio on toteuttanut ja suunnitellut korjaavia toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi. Ruokavirasto kehotti laboratoriota korjaamaan toimintatapoja salmonellatutkimuksessa ristisaastumisen riskin vähentämiseksi. Ruokavirasto auditoi salmonellatutkimuksen Eurofins Scientific Finland Oy:n Helsingin laboratoriossa alkusyksyllä 2024 ja tarkastaa korjaavien toimenpiteiden toteutumisen.

Ruokavirasto nimeää laboratoriot, jotka saavat tutkia salmonellavalvontaan liittyviä viranomais- ja omavalvontanäytteitä. Ruokavirasto valvoo, ohjaa ja kouluttaa nimettyjä laboratorioita. Toimija voi käyttää omavalvontatutkimuksiin mitä tahansa nimettyä laboratoriota.

Lisätietoa

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Taija Rissanen, p. 050 574 6308
jaostopäällikkö Annukka Markkula, p. 050 564 6175