Salmonellanäytteiden käsittelyssä korjattavaa – laboratorio noudatti lainsäädäntöä

5. heinäkuuta 2024

Eurofins Scientific Finland Oy:n Helsingin laboratoriossa käsitelty salmonella-vertailumittausnäyte on todennäköisesti saastuttanut lappeenrantalaisen kanalan omavalvontanäytteen. Asia varmistetaan vielä Ruokaviraston laboratoriotutkimuksilla. Tuloksia odotetaan viikon 28 aikana.

Eurofins Scientific Finland Oy on toimittanut Ruokavirastoon selvityksen tapahtumien kulusta ja korjaavista toimenpiteistä. Selvityksen ja muiden käytössä olleiden tietojen perusteella Ruokavirasto on todennut, että laboratorio on noudattanut lainsäädännön vaatimuksia ja Ruokaviraston ohjeistusta salmonellanäytteiden käsittelystä. Laboratorion jo toteuttamat ja suunnittelemat korjaavat toimenpiteet ovat asianmukaisia. Näytteiden käsittelyssä on kuitenkin tunnistettu joitain vaiheita, jotka lisäävät ristisaastumisen riskiä. Ruokavirasto antoi laboratoriolle kehotuksen korjata toimintatapoja salmonellatutkimuksessa ristisaastumisen riskin vähentämiseksi.

Ruokavirasto nimeää laboratoriot, jotka saavat tutkia salmonellavalvontaan liittyviä viranomais- ja omavalvontanäytteitä. Ruokavirasto ohjaa ja kouluttaa nimettyjä laboratorioita. Toimija voi käyttää omavalvontatutkimuksiin mitä tahansa nimettyä laboratoriota.

Lisätietoa

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Taija Rissanen, p. 050 574 6308
jaostopäällikkö Annukka Markkula, p. 050 564 6175