Maksullisten laboratoriotutkimusten tilaamisen yhteydessä vaaditaan henkilöasiakkaan sähköinen tunnistautuminen 1.1.2023 alkaen

1. joulukuuta 2022

Ruokaviraston henkilöasiakkailta vaaditaan sähköinen tunnistautuminen maksullisten laboratoriotutkimusten tilaamisen yhteydessä vuoden 2023 alusta alkaen. Muutoksen taustalla on Valtionkonttorin vaatimus (VK/1275/00.00.01.06.00/2019) henkilötunnuksen tallentamisesta asiakasrekisteriin, mikäli henkilöasiakkaalle kohdistuu myyntilaskutusta.

Ruokaviraston laboratorio lähettää maksullisen tutkimuksen tilanneelle henkilöasiakkaalle tekstiviestin siihen puhelinnumeroon, jonka hän on tutkimuslähetteellä ilmoittanut. Tekstiviesti sisältää linkin, jonka kautta asiakas pääsee tunnistautumaan Suomi.fi-palvelussa esimerkiksi pankkitunnuksiaan käyttäen. Tunnistautumisen yhteydessä asiakkaan tarvittavat tiedot välittyvät Ruokaviraston asiakasrekisteriin. Jos asiakas on käyttänyt muita valtion sähköisiä palveluita, voivat tarvittavat tiedot jo olla rekisterissä, jolloin tunnistautumispyyntöä ei lähetetä.

Mikäli henkilöasiakas ei tunnistaudu ohjeiden mukaisesti, ei hänelle voida toimittaa tilaamiensa tutkimusten tuloksia. Tunnistautuminen pyydetään henkilöasiakkaalta vain kerran vaatimuksen voimaantulon jälkeen. Henkilötunnusta käytetään vain laskutusta varten ja henkilötunnuksen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia (29 §).

Yritysasiakkailta sähköistä tunnistautumista ei vaadita, vaan tunnistautumiseen riittää tutkimuslähetteellä ilmoitettu Y-tunnus.

Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä osoitteeseen: asiointi.laboratorio@ruokavirasto.fi

Lisätietoja:

Eläintautitutkimusten lähetteet: https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/elaintautien-tutkimuslahetteet/

Kemiallisten tutkimusten lähetteet: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/laboratoriotutkimukset/elintarviketutkimukset/kemialliset-tutkimukset/

Kasvianalytiikan tutkimusten lähetteet: https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/kasvitutkimukset/nain-lahetat-naytteet/