Tuliaistuonti

Tuliaistuonnilla ja muulla yksityisellä tuonnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä elintarvikkeiden tai muiden tuotteiden sellaista tuontia, jossa yksityishenkilö tuo tuotteita käytettäväksi hänen omassa yksityistaloudessaan. Vaatimukset ja rajoitukset vaihtelevat eläin- ja kasvilajien ja alkuperämaan mukaan, ja ne perustuvat alkuperämaan tautitilanteeseen. Vaatimukset ja lainsäädäntö ovat myös erilaiset koskien yksityistä tuontia EU-alueelta ja EU-alueen ulkopuolelta.

Elintarvikkeiden tuliaistuonti

Kasvien ja kasvituotteiden tuliaistuonti

Puutuotteiden tuonti omaan käyttöön

Jos tuotteita tuodaan muuta tarkoitusta varten kuin omaan yksityiseen käyttöön, tulee noudattaa kaupallista tuontia koskevia vaatimuksia. Lisätietoja: tuonti ja vienti.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2022