Kaupallinen tuonti ja vienti – elintarvikkeet, eläimet, eläinperäiset tuotteet ja kasvituotteet

Tuontia ja vientiä koskevat vaatimukset jakaantuvat pääosin kahden tekijän mukaan.

EU-jäsenmaa vai EU:n ulkopuolinen maa?

  • Sisämarkkinakauppa on toisen EU-maan (tietyillä tuotteilla myös Norjan tai Sveitsin) välillä tapahtuvaa tuontia tai vientiä. Sisämarkkinakaupassa tuotteet liikkuvat maiden välillä vapaasti – mutta poikkeuksiakin on!
  • Varsinainen tuonti- ja vientikauppa käydään EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Viennin kohdemaa määrittää aina vaatimukset maahantuotavalle tuotteelle.

Mitä ollaan tuomassa tai viemässä?

  • Tuontia ja vientiä koskevat vaatimukset vaihtelevat maittain ja tuotteittain. Eläimille, elintarvikkeille ja kasvituotteille voi olla kohdemaasta riippuen hyvinkin erilaisia tuonti/vientivaatimuksia. 
  • Vaatimuksilla kohdemaa haluaa varmistaa tuotteen turvallisuuden ja estää eläin- ja kasvitautien leviämisen. Vaatimukset voivat muuttua nopeasti, jos jokin eläin- tai kasvitauti puhkeaa.
  • Ruokavirasto valvoo kasvien, eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden tuontia. Tulli valvoo ei-eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia (esim. juomat, makeiset, keksit).

Lisätietoa sisämarkkinakaupan, tuonnin ja viennin vaatimuksista saat näiltä sivuilta, kohdemaan lähetystöistä tai valvontaviranomaisilta.

Uutisia viennistä

Uutisia tuonnista

Sivu on viimeksi päivitetty 27.2.2023