Lemmikkien vienti EU:n ulkopuolelle

Suomesta voi viedä EU:n ulkopuolelle vain sellaisia lemmikkejä, joiden alkuperästä voidaan riittävällä tavalla varmistua. Lemmikkien on oltava merkittyjä (tatuointi tai mikrosirutus) eläimen tunnistamisen mahdollistamiseksi.

Koira lentokentällä

Myös eläinten kuljettamista koskevia säädöksiä on noudatettava. Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava kuljetuksen aikana. Säädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kuljetuksessa ja sen yhteydessä vahingoittumiselta ja sairastumiselta sekä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä.

Kohdemaat ja mahdolliset kauttakulkumaat asettavat pääsääntöisesti aina lemmikkien tuonnille/ kauttakululle ehtoja. Henkilö tai taho, joka vie lemmikin Suomesta EU:n ulkopuolelle, on kansallisen Eläintautilakimme 76/2021 52 § mukaan vastuussa kohdemaan ja mahdollisen kauttakulkumaan asettamien ehtojen selvittämisestä ja täyttymisestä.

Kohde- ja kauttakulkumaat pyrkivät pääsääntöisesti estämään haitallisten eläintautien leviämisen alueelleen. Ehdot liittyvätkin useimmiten eläintauteihin. Vastaavasti EU on asettanut eläintautien leviämisen estämiseksi ehtoja, joilla eläviä eläimiä voidaan tuoda EU:n alueelle, kuten Suomeen.

Jotta kohdemaan viranomainen voi tuonnin yhteydessä vakuuttua, että tuotava lemmikki täyttää asetetut vaatimukset, on lemmikin mukana oltava lähes poikkeuksetta eläimen terveyttä koskeva todistus. Todistus voi olla vapaamuotoinen tai tarkkaan kohdemaan määrittelemän mallin mukainen. Todistuksen myöntäjä voi kohdemaan vaatimuksista riippuen olla virkaeläinlääkäri tai yksityinen eläinlääkäri. Virallisen todistuksen myöntää aina kunnan- tai kaupungineläinlääkäri. Voidakseen myöntää virallisen todistuksen, kunnan- tai kaupungineläinlääkärin on pystyttävä varmistumaan lemmikin alkuperästä ja tiedettävä ehdot, joilla lemmikki voidaan viedä kohdemaahan. Myös EU:n ulkopuolisen kauttakulkumaan asettamat ehdot tulee selvittää. Jotkin kohdemaat hyväksyvät myös EU-lemmikkieläinpassin eläimen terveyttä koskevana todisteena. Suosittelemme EU-lemmikkieläinpassin hankintaa kaikille matkustaville lemmikeille (kissat, koirat, fretit).

Mikäli kohde- ja/ tai kauttakulkumaan asettamia ehtoja ei noudateta, lemmikki voidaan kohde- tai kauttakulkumaasta riippuen joutua palauttamaan Suomeen, eristämään määräajaksi tai lopettamaan. Näistä toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa tapauskohtaisesti henkilö tai taho, jonka mukana lemmikki matkustaa tai kohdemaassa oleva vastaanottaja. Samoja periaatteita noudatetaan lemmikin tuonnissa Suomeen tai toiseen EU-jäsenvaltioon.

Mahdollisten yllätysten välttämiseksi ehtoihin on syytä perehtyä hyvin ja riittävän aikaisin, jotta muun muassa kaikki vaadittavat rokotukset varoaikoineen saadaan hoidettua ennen matkaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.6.2022