Eläinten, alkioiden ja sukusolujen vienti EU:n ulkopuolelle

Viennin lähtökohtana on, että noudatat toiminnassasi EU:n ja kansallista lainsäädäntöä. Jotta yrityksesi voi viedä eläviä eläimiä, alkioita tai sukusoluja EU:n ulkopuolelle, on yrityksesi oltava

Vientiehdot ovat kohdemaa- ja tuotekohtaisia

Kohdemaan viranomaiset määrittävät ehdot, joilla elävien eläinten, alkioiden ja sukusolujen vienti voi tapahtua. Selvitä omaa vientituotettasi koskevat ehdot hyvissä ajoin! Suomen ja EU:n eläintautitilanne voi vaikuttaa vientiehtoihin. Eläintaudin puhjetessa vaatimukset saattavat muuttua nopeasti.

Tarvitset eläinten, alkioiden ja sukusolujen vientiin EU:n ulkopuolelle lähes poikkeuksetta eräkohtaisen eläinterveystodistuksen. Paikallinen virkaeläinlääkäri myöntää eläinterveystodistuksen.

Noudata kuljettamista koskevia säädöksiä, kun kuljetat eläviä eläimiä. Muista, että eläimiä on suojeltava kuljetuksessa ja sen yhteydessä vahingoittumiselta ja sairastumiselta sekä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta ja kärsimykseltä.

Vientitietomme on koottu Konttiin

Kontista löydät vientitietoa Suomen ja eri maiden välisistä vientisopimuksista, -vaatimuksista ja käytössä olevista todistuksista. Kontin maasivut yhdistävät maakohtaiset tietomme eri vientituotteista. Löydät Kontista myös yleistä tietoa kohdemaasta ja verkostosta, joka auttaa sinua vientiin liittyvissä kysymyksissä.

⇒ Maakohtaista vientitietoa Kontissa

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.4.2022