Tarvitseeko yrityksesi rekisteröitymistä Suomessa? Tarkista vientituotteesi

Kasvinterveystodistuksia tarvitsevat viejät

Jos tarvitset tuotteesi viennissä kasvinterveystodistuksen, rekisteröidy Ruokaviraston ylläpitämään kasvinsuojelurekisteriin. Rekisteröitymisvaatimus koskee säännöllistä ja jatkuvaa toimintaa; saat yksittäiselle vientierälle kasvinterveystodistuksen myös ilman rekisteröitymistä.


Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden viejät

Eläviä eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita saa viedä kaupallisessa tarkoituksessa Suomesta EU:n ulkopuolelle vain Ruokaviraston ylläpitämään viejärekisteriin ilmoittautuneet yritykset.

1.1.2021 alkaen velvollisuus ilmoittautua viejärekisteriin koskee myös vientiä Isoon-Britanniaan.

Viejärekisteriin ilmoittautuminen on maksutonta. Huomioi, että yritys ei saa vientilupaa tai -hyväksyntää kohdemaihinsa ilmoittautumalla viejärekisteriin. Vientihyväksynnästä päättää aina kohdemaan viranomainen.

Viejärekisterissä olevat yritykset saavat Ruokavirastosta kohdennetusti tietoa esimerkiksi käynnissä olevista markkinoillepääsyhankkeista, eri kohdemaiden asettamista vientirajoituksista ja mahdollisten eläintautitapausten vaikutuksista vientiin.

Rekisteröidy, jos viet EU:n ulkopuolelle kaupallisessa tarkoituksessa

 • eläinperäisiä elintarvikkeita
 • eläinperäisiä sivutuotteita rehukäyttöön
 • eläinperäisiä sivutuotteita tekniseen käyttöön ja lannoitteeksi
 • eläviä eläimiä
 • sukusoluja tai alkioita.

Löydät tarkan listauksen rekisteröintiä vaativista eläimistä ja eläinperäisistä tuotteista maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta (MMMa 331/2021, liite).

Rekisteröitymistä ei edellytetä, kun

 • kohdemaa kuuluu EU:n sisämarkkinakaupan alueeseen (esimerkiksi Norja ja Sveitsi)
 • eläinperäisiä tuotteita kuljetetaan tai lähetetään näytteiksi vähäisiä määriä
 • vietävät sivutuotteet ovat saavuttaneet päätepisteen (esimerkiksi asetuksen 142/2011 artiklan 3 mukaisesti kuivatut turkikset)
 • lemmikkieläimiä kuljetetaan tai lähetetään EU:n ulkopuolelle
 • eläviä eläimiä tai eläinperäisiä tuotteita kuljetetaan toisesta maasta Suomen kautta EU:n ulkopuolelle
 • vietävät eläimet ovat olleet Suomessa vain väliaikaisesti (esimerkiksi eläinnäyttelyihin ja -kilpailuihin tuodut eläimet, sirkuseläimet, rekikoirat)
 • yksityishenkilö kuljettaa mukanaan tai lähettää toiselle yksityishenkilölle vähäisen määrän eläinperäisiä tuotteita (tuliaiset, eväät).

Eläinterveystodistukset myönnetään vain rekisteröityneille yrityksille

Virkaeläinlääkärin on ennen eläinterveystodistuksen myöntämistä varmistuttava, että viejä on ilmoittautunut viejärekisteriin. Tulosta tai tallenna viejärekisterin ilmoittautumistosite itsellesi, ja näytä se tarvittaessa virkaeläinlääkärille. Ruokavirasto ei laadi erillistä päätöstä ilmoittautumisesta viejärekisteriin.

Huolehdi, että viejärekisterin tiedot ovat ajan tasalla. Virkaeläinlääkäri ei voi myöntää eläinterveystodistusta sellaisille tuotteille tai kohdemaille, joita et ole ilmoittanut viejärekisteriin.

Muista uusia rekisteröinti kolmen vuoden välein

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta. Sen jälkeen on rekisteröidyttävä uudestaan. Tee uusi rekisteröinti myös, kun haluat ilmoittaa muuttuneista tiedoista tai lisätä tietoihisi esimerkiksi uusia kohdemaita.

Voit halutessasi pyytää rekisteröinnin poistoa ennen kolmen vuoden määräajan päättymistä. Lähetä pyyntö poistettavasta rekisteröinnistä sähköpostitse osoitteeseen vienti@ruokavirasto.fi. Liitä pyyntöön tosite alkuperäisestä ilmoittautumisesta.

Selvitä nämä asiat ennen rekisteröitymistä

 1. Toimitko viejänä?

Onko eläinten tai eläinperäisten tuotteiden vientitoimintasi sellaista, että teet vienti-ilmoituksen Tullille? Jos kyllä, on yrityksesi kuuluttava viejärekisteriin. Tee rekisteröitymisilmoitus aina vientiyrityksen nimissä - myös siinä tapauksessa, että huolitsija tai muu valtuutettu asiamies tekisi yrityksesi puolesta vienti-ilmoitukset. 

 1. Mitä olet viemässä?

Voit rekisteröidä samalla ilmoituksella kaikki vietävät eläimet ja eläinperäiset tuotteet, joita yrityksesi vie tai suunnittelee vievänsä. Löydät tarkan listauksen rekisteröintiä vaativista eläimistä ja eläinperäisistä tuotteista maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta (MMMa 331/2021, liite).

 1. Tuotteita valmistavan laitoksen hyväksymisnumero tai eläinten pitopaikkatunnukset
 2. Vientilastauspaikat
 3. EU:n ulkopuoliset viennin kohdemaat
Sivu on viimeksi päivitetty 28.6.2022