Viejärekisterit kasvituotteiden, eläinten ja eläinperäisten tuotteiden viejille

Kasvinterveystodistuksia tarvitsevat viejät

Jos tarvitset tuotteesi viennissä kasvinterveystodistuksen, rekisteröidy Ruokaviraston ylläpitämään kasvinterveysrekisteriin. Rekisteröitymisvaatimus koskee säännöllistä ja jatkuvaa toimintaa; saat yksittäiselle vientierälle kasvinterveystodistuksen myös ilman rekisteröitymistä.

Hae kasvinterveysrekisteriin


Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden viejät

Eläviä eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita saavat viedä kaupallisessa tarkoituksessa Suomesta EU:n ulkopuolelle vain Ruokaviraston ylläpitämään viejärekisteriin ilmoittautuneet viejät.

Jos olet Y-tunnuksellinen toimija ja yrityksesi vie eläimiä tai eläinperäisiä tuotteita, ilmoittaudu viejärekisteriin eCert-järjestelmässä. Voit myös tarkastella ja muokata rekisteritietojasi järjestelmässä.

Ilmoittaudu viejärekisteriin eCert-järjestelmässä

Kirjaudu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnistautumisen kautta. Voit asioida järjestelmässä, jos olet nimenkirjoitusoikeuden omaava yrityksen vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Ohjeen eCert-järjestelmän käyttöön löydät viennin ohjeet ja lomakkeet -sivulta.

Jos olet yksityishenkilö ja viet esimerkiksi lemmikkieläimiä kaupallisessa tarkoituksessa, ilmoittaudu viejärekisteriin henkilöasiakkaana sähköisellä lomakkeella. Voit ilmoittaa samalla lomakkeella myös muutoksista alkuperäiseen ilmoittautumiseen.

Ilmoittaudu viejärekisteriin henkilöasiakkaana

Viejärekisteriin ilmoittautumisesta laskutetaan Ruokaviraston hinnaston mukaan (palvelut vientiyrityksille löytyvät hinnaston kohdasta "Muut suoritteet"). Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta ilmoittautumispäivästä tai viimeisimmästä muokkauspäivästä. Huomioi, että viejä ei saa vientilupaa tai -hyväksyntää kohdemaihinsa ilmoittautumalla viejärekisteriin. Vientihyväksynnästä päättää aina kohdemaan viranomainen.

Viejärekisteriin ilmoittautuneet viejät saavat Ruokavirastosta kohdennetusti tietoa esimerkiksi käynnissä olevista markkinoillepääsyhankkeista, eri kohdemaiden asettamista vientirajoituksista ja mahdollisten eläintautitapausten vaikutuksista vientiin.

Rekisteröidy, jos viet EU:n ulkopuolelle kaupallisessa tarkoituksessa

 • eläinperäisiä elintarvikkeita
 • eläinperäisiä sivutuotteita rehukäyttöön tai rehuseoksia
 • eläinperäisiä sivutuotteita tekniseen käyttöön ja lannoitteeksi
 • eläviä eläimiä
 • sukusoluja tai alkioita.

Löydät tarkan listauksen rekisteröintiä vaativista eläimistä ja eläinperäisistä tuotteista maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta (MMMa 331/2021, liite).

Rekisteröitymistä ei edellytetä, kun

 • kohdemaa kuuluu EU:n sisämarkkinakaupan alueeseen (esimerkiksi Norja ja Sveitsi)
 • eläinperäisiä tuotteita kuljetetaan tai lähetetään näytteiksi vähäisiä määriä
 • vietävät sivutuotteet ovat saavuttaneet päätepisteen (esimerkiksi asetuksen 142/2011 artiklan 3 mukaisesti kuivatut turkikset)
 • lemmikkieläimiä kuljetetaan tai lähetetään EU:n ulkopuolelle muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa
 • eläviä eläimiä tai eläinperäisiä tuotteita kuljetetaan toisesta maasta Suomen kautta EU:n ulkopuolelle
 • vietävät eläimet ovat olleet Suomessa vain väliaikaisesti (esimerkiksi eläinnäyttelyihin ja -kilpailuihin tuodut eläimet, sirkuseläimet, rekikoirat)
 • yksityishenkilö kuljettaa mukanaan tai lähettää toiselle yksityishenkilölle vähäisen määrän eläinperäisiä tuotteita (tuliaiset, eväät).

Eläinterveystodistukset myönnetään vain rekisteröityneille yrityksille

Virkaeläinlääkärin on ennen eläinterveystodistuksen myöntämistä varmistuttava, että viejä on ilmoittautunut viejärekisteriin. Tulosta tai tallenna viejärekisterin ilmoittautumistosite itsellesi, ja näytä se tarvittaessa virkaeläinlääkärille. Ruokavirasto ei laadi erillistä päätöstä ilmoittautumisesta viejärekisteriin.

Huolehdi, että viejärekisterin tiedot ovat ajan tasalla. Virkaeläinlääkäri ei voi myöntää eläinterveystodistusta sellaisille tuotteille tai kohdemaille, joita et ole ilmoittanut viejärekisteriin.

Muista uusia rekisteröinti kolmen vuoden välein

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta ilmoittautumispäivästä tai viimeisimmästä muokkauspäivästä. Sen jälkeen on ilmoittauduttava uudestaan. Muista myös ilmoittaa muuttuneista tiedoista.

Voit halutessasi poistaa rekisteröintisi eCert-järjestelmässä tai pyytää rekisteröinnin poistoa ennen kolmen vuoden määräajan päättymistä. Lähetä pyyntö poistettavasta rekisteröinnistä sähköpostitse osoitteeseen vienti@ruokavirasto.fi. Liitä pyyntöön tosite alkuperäisestä ilmoittautumisesta.

Selvitä nämä asiat ennen rekisteröitymistä

1. Toimitko viejänä?

Onko eläinten tai eläinperäisten tuotteiden vientitoimintasi sellaista, että teet vienti-ilmoituksen Tullille? Jos kyllä, on yrityksesi kuuluttava viejärekisteriin. Tee rekisteröitymisilmoitus aina vientiyrityksen nimissä - myös siinä tapauksessa, että huolitsija tai muu valtuutettu asiamies tekisi yrityksesi puolesta vienti-ilmoitukset.

Myös esimerkiksi lemmikkieläimiä kaupallisessa tarkoituksessa vievien yksityishenkilöiden tulee ilmoittautua viejärekisteriin.

2. Mitä olet viemässä?

Voit rekisteröidä samalla ilmoituksella kaikki vietävät eläimet ja eläinperäiset tuotteet, joita viet tai suunnittelet vieväsi. Löydät tarkan listauksen rekisteröintiä vaativista eläimistä ja eläinperäisistä tuotteista maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta (MMMa 331/2021, liite).

3. Tuotteita valmistavan laitoksen hyväksymisnumero tai eläinten pitopaikkatunnukset

4. Vientilastauspaikat

5. EU:n ulkopuoliset viennin kohdemaat

Sivu on viimeksi päivitetty 31.12.2023