Rekisteröityminen kasvinterveys- ja taimiaineistorekisteriin

Rekisteröityminen perustuu kasvinterveys- ja taimiaineistosäädöksiin. Rekisteröitymisen yhteydessä haetaan kasvipassin tai ISPM 15 -merkin käyttöoikeus silloin, kun yrityksen toiminta sitä edellyttää.

Rekisteriin kuuluvat toimijat

Esimerkiksi alla olevien ryhmien ammattimaisten toimijoiden pitää rekisteröityä. Tarkemmin voit katsoa täältä pitääkö yrityksen rekisteröityä ja hakea kasvipassin tai ISPM 15 -merkinnän käyttöoikeus.

 • Viljelijät: Puutarhakasvien taimiaineisto, taimitarhakasvit, ruukku- ja ryhmäkasvit (jos tukkumyyntiä), peruna
 • Puutarhatukut, puutarhamyymälät, viherrakentajat
 • Verkkokaupat yms., joissa myydään taimitarhakasveja (ammattimainen toiminta)
 • Perunapakkaamot ja -tukut
 • Maahantuojat: Kasvinterveystodistusta vaativien kasvien, puutavaran ym. kasvituotteiden tuonti EU:n ulkopuolelta.
 • Viejät: Kasvinterveystodistusta vaativien kasvien, puutavaran ym. kasvituotteiden vienti EU:n ulkopuolelle
 • ISPM 15 -toimijat, jotka tarvitsevat merkinnän käyttöoikeuden

Jos yritys on rekisterissä, mutta sen ei nykyisten vaatimusten mukaan tarvitse kuulua rekisteriin, ilmoita asiasta: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi. 

Uudet yritykset hakevat rekisteröintiä Touko-asiointipalvelussa

Kasvinterveys- ja taimiaineistorekistereihin haetaan Touko-asiointipalvelussa. Palvelussa haetaan myös kasvipassin tai ISPM 15 -merkinnän käyttöoikeus. Palvelusta toimija saa tietoturvallisesti valvontaan liittyvät asiakirjat kuten tarkastuspöytäkirjat ja tutkimustodistukset näytteistä.

Touko-asiointipalvelua voivat käyttää yritykset, jolla on Y-tunnus.
Jos yritykselläsi ei ole Y-tunnusta, voit hoitaa rekisteröitymiseen liittyvät asiat sähköpostitse: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi.

Sivun alaosasta löydät ohjeet Touko-palvelun käyttöönottoon.

Rekisteröitymisen yhteydessä yritys nimeää kasvinterveysvastaavan

Kasvinterveysvastaava huolehtii kasvinterveyslainsäädäntöön liittyvien velvoitteiden noudattamisesta, esimerkiksi kasvipassin tai ISPM 15 -merkinnän asianmukaisesta käytöstä. Jos yritys myöntää kasvipasseja, kasvinterveysvastaava suorittaa Ruokaviraston verkkokoulutuksen. 

Yritys nimeää kasvinterveysvastaavan Touko-asiointipalvelussa rekisteröitymisen yhteydessä. Jos yrityksellä on useita toimipaikkoja, jokaiselle niistä pitää nimetä oma kasvinterveysvastaava. Yritysketju voi nimetä lisäksi yhteisen kasvinterveysvastaavan.

Henkilö, joka on nimetty kasvinterveysvastaavaksi tai joka Touko-ilmoituksessa on valittu ilmoitusten vastaanottajaksi ei pääse automaattisesti Touko-palveluun tutkimaan asiakirjoja tai lukemaan ilmoituksia. Ainoastaan henkilö tai henkilöt, joille on annettu valtuudet Touko-palveluun, pääsevät lukemaan näitä.

Rekisteriin jo kuuluvat yritykset tekevät muutosilmoituksen Touko-palvelussa

Kasvinterveys- ja taimiaineistorekisteriin kuuluvat yritykset kusutaan toimiala kerrallaan päivittämään rekisteritietonsa Touko-asiointipalvelussa. Kutsu lähetetään sähköpostitse niihin osoitteisiin, joita yrityksellä on merkittynä rekisteriin. Tee muutosilmoitus mahdollisimman pian kun yritys on saanut kutsun. Ilmoitus pitää tehdä, vaikka toiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia. Jos yritystä ei tavoiteta tai rekisteritietoja ei päivitetä määräpäivään mennessä, ottaa alueen kasvintarkastaja yhteyttä yritykseen.

Rekisteritiedot päivitetään vuosittain muutosilmoituksella

Rekisteröidyllä yrityksellä on velvollisuus päivittää kasvinterveys- ja taimiaineistorekisterin tiedot vuosittain 30.4. mennessä. Päivittämisen tarkoituksena on, että rekisteri pysyy ajan tasalla ja valvonta voidaan kohdistaa oikein rekisteritietojen avulla.

Päivittäminen tehdään uudella muutosilmoituksella - vaikka yrityksen toiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia. Ruokavirasto lähettää vuosittain tammi-huhtikuussa muistutuksia siitä, että ilmoituksen teko on taas ajankohtaista. Päivitys on nopea ja helppo tehdä. 

Touko-asiointipalvelussa käyttäjät voivat

 • Päivittää rekisteritietonsa vuosittain 30.4. mennessä (tehdään vaikkei muutoksia ole ollut)
 • Ilmoittaa muutokset yhteystiedoissa ja yhteyshenkilöissä sekä omistajavaihdokset (tehtävä 30 pv sisällä muutoksesta)
 • Hakeutua kasvinterveys- ja taimiaineistorekisteriin
 • Hakea kasvipassin, taimitodistuksen ja ISPM 15 -merkin käyttöoikeutta
 • Lähettää valvonnassa tarvittavia asiakirjoja (puutavaran hankinta, omavalvontasuunnitelma…)
 • Ladata viimeisimpiä tarkastuspöytäkirjoja, tutkimustodistuksia ja päätöksiä

Touko-asiointipalvelua voivat käyttää yritykset, jolla on Y-tunnus.
Jos yritykselläsi ei ole Y-tunnusta, voit hoitaa rekisteröitymiseen liittyvät asiat sähköpostitse: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi.

Näin otat Touko-palvelun käyttöön

1. Käyttöoikeuksien hakeminen

Voit kirjautua suoraan Touko-palveluun, jos sinulle on merkitty kaupparekisterissä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) edustamisoikeus yritykseen tai organisaatioon (esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja).

Jos sinulla ei ole yrityksen edustamisoikeutta, hae Yritys-Suomelta valtuudet. Kuitenkin, jos yhtiöjärjestykseen on kirjattu, ettei voi hoitaa yksin yrityksen asioita, on haettava Yritys-Suomelta valtuudet kirjautua Toukoon. Yhteystiedot ovat sivun alalaidassa.

Suositus on, että ainakin kasvinterveysvastaaville annetaan valtuudet Touko-palveluun. Se tehdään Suomi.fi -sivustolla.

Jos kyseessä on esimerkiksi kunta, seurakunta, kuolinpesä tms., jolla ei ole nimettyä henkilöä, jolla olisi edustamisoikeus,  käytä vaihtoehtoista tapaa valtuuttamiseen

2. Toukoon kirjautuminen

 1. Kirjaudu Touko-palveluun osoitteessa https://touko.ruokavirasto.fi 
  • Palvelu toimii parhaiten Chrome- Firefox- ja Safari -selainten uusimmilla versioilla.
  • Jos et pääse sisälle palveluun, ei Suomi.fi-valtuutesi ole kunnossa. Voit kysyä apua Yritys-Suomen puhelinpalvelusta (arkisin klo 9-16.15), puh. 0295 020 500.
 2. Kun pääset kirjautumaan palveluun, valitse yritys, jonka puolesta haluat asioida. 

3. Muutosilmoituksen tai rekisterihakemuksen tekeminen

Jos yritys on jo rekisterissä, tee muutosilmoitus

Jos yritys on ennestään kasvinterveysrekisterissä ennen Touko-palvelun käyttööottoa, tee muutosilmoitus.

Jos yritys ei ole vielä rekisterissä, tee rekisterihakemus

Ilmoita toiminnan päättymisestä sähköpostitse

Kun yrityksen toiminta päättyy, tai toiminta ei enää edellytä rekisteriin kuulumista, ilmoita siitä Ruokavirastoon sähköpostitse: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi.

Rekisteröityminen on maksullista

Rekisteröitymisen yhteydessä maksetaan rekisteröintiä edeltävän tarkastuksen maksu sekä rekisteröitymismaksu. Kasvipassin ja ISPM 15 -merkin käyttöoikeudet sisältyvät näihin maksuihin. Hinnat Ruokaviraston hinnastossa / Kasvintuotanto ja lannoitteet: Kasvinterveys ja taimiaineistot > Tarkastukset ja valvonta > Kasvinterveys- ja taimiaineistolainsäädännön edellyttämät rekisteröinnit ja rekisteröintitarkastukset.

Yhteydenotot

 • Apua käyttöoikeuden eli valtuuksien hakemiseen: Yritys-Suomen puhelinpalvelusta (arkisin klo 9-16.15), puh. 0295 020 500
 • Apua Touko-palvelun käyttöön: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi
Sivu on viimeksi päivitetty 1.2.2023