Toimijoiden rekisteröityminen

Rekisteröityminen

Rekisteröitymisen yhteydessä haetaan kasvipassin tai ISPM 15 -merkin käyttöoikeus silloin, kun yrityksen toiminta sitä edellyttää.

Yrityksellä Y-tunnus: Kirjaudu Touko-palveluun

Jos yritykselläsi ei ole Y-tunnusta, voit hoitaa rekisteröitymiseen liittyvät asiat sähköpostitse: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi.

Lisätietoa ja ohjeita kasvinterveys- ja taimiaineistorekisteristä

Metsänviljelyaineiston toimittaja, joka ammattimaisesti tuottaa, markkinoi tai maahantuo metsänviljelyaineistoa, on merkittävä Ruokaviraston ylläpitämään metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin. Metsänviljelyaineiston toimittaja rekisteröityy samalla myös kasvinterveysrekisteriin. Kasvinterveysrekisteriin pitää kuulua, jos tuottaa tai myy kasvipassia vaativaa metsänviljelyaineistoa.

Hakemus metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin (doc)

Rekisteritietojen päivittäminen tehdään sähköisessä asiakaspalvelussa. 

Lisätietoja ja ohjeita rekisteröitymisestä metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin

Toimijan on ennen lannoitevalmisteen valmistuksen, markkinoinnin tai tuonnin aloittamista tehtävä kirjallinen toiminnan aloitusilmoitus Ruokavirastoon.

Kirjaudu Touko-palveluun

Lisää tietoa ilmoittautumisesta lannoitevalmisteiden valvontarekisteriin

 

Siementen markkinointia, maahantuontia tai maastavientiä harjoittavan toimijan on tehtävä Ruokavirastolle ilmoitus toiminnan aloittamisesta, toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta. 

Kirjaudu Touko-palveluun

Jos sähköinen asiointi Touko-palvelun kautta ei ole mahdollista, ilmoitukset tulee tehdä ilmoituslomakkeella. Lomake toimitetaan: siemenvalvonta@ruokavirasto.fi

Lisätietoa ja ohjeita rekisteröitymisestä sekä siementen markkinoinnista

Siementen ja siemenperunan pakkaaminen on luvanvaraista toimintaa. Pakkaamon on haettava toiminnalleen hyväksyntä Ruokavirastolta.

Kirjaudu Touko-palveluun

Lisätietoa ja ohjeita siemenpakkaamorekisteristä

Asiointipalvelut

Kasvinterveystodistus (Phytosanitary Certificate) on kansainvälisessä kaupassa käytettävä asiakirja, jonka myöntää viejämaan kasvinterveysviranomainen vastaanottajamaan vaatimukset täyttäville lähetyksille. Suomessa kasvinterveystodistuksen myöntää Ruokavirasto. Kasvinterveystodistus on lähetyskohtainen ja maksullinen. Vaatimukset kuitenkin vaihtelevat maittain.

Kirjaudu kasvinterveystodistusten TETO- palveluun

Lisätietoa ja ohjeita palvelusta.

MEVI-tietotietojärjestelmä on metsänviljelyaineiston toimittajille tarkoitettu verkkopalvelu. Sen avulla voit:

  • päivittää metsänviljelyaineiston toimittajarekisterin tietoja
  • tehdä siemenkeräysilmoituksia
  • hakea kantatodistuksia ja OECD-todistuksia metsänviljelyaineistolle
  • ilmoittaa muihin EU-maihin markkinoiduista siemen- ja taimieristä

Kirjaudu Mevi-tietojärjestelmään

Lisätietoja ja ohjeita palvelusta.

Touko on Ruokaviraston sähköinen asiointipalvelu, jolla voit:

  • rekisteröityä rehu-, lannoite- siemenalan toimijaksi
  • rekisteröityä kasvinterveys- ja taimiaineistorekisteriin ja hakea kasvipassin ja ISPM 15 -merkin käyttöoikeutta
  • ilmoittaa toiminnassa tapahtuneista muutoksista.

Kirjaudu Tuoko-palveluun

Lisätietoja ja ohjeita palvelusta.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.2.2024