Rekisteritietojen vuosipäivitys MEVI-tietojärjestelmässä

Metsänviljelyaineiston toimittaja, joka ammattimaisesti tuottaa, markkinoi tai maahantuo metsänviljelyaineistoa, on merkittävä Ruokaviraston ylläpitämään metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin. Metsänviljelyaineiston toimittaja rekisteröityy samalla myös kasvinterveysrekisteriin. Kasvinterveysrekisteriin pitää kuulua, jos tuottaa tai myy kasvipassia vaativaa metsänviljelyaineistoa

Metsänviljelyaineiston toimittajan on ilmoitettava Ruokavirastolle toiminnan aloittamisesta, lopettamisesta ja toiminnassa tapahtuneista oleellisista muutoksista. Rekisteritietojen muutoksista ja toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan MEVI-tietojärjestelmässä, jonne rekisteröidyille toimijoille luodaan käyttäjätunnukset. Rekisteritietoihin tehtävät muutokset ja rekisteristä poistaminen toiminnan loppuessa ovat maksuttomia.

Ruokavirasto valvoo säännöllisesti metsänviljelyaineiston tuotantopaikkoja, joita ovat metsäpuiden taimitarhat, erilliset taimivarastot, siemenkaristamot, -pakkaamot ja -varastot sekä siementen pakkauspisteet. Lisäksi Ruokavirasto valvoo metsänviljelyaineiston markkinointia. Kasvipassivelvolliset toimijat tarkastetaan vuosittain.

Rekisteritietojen päivitys MEVI-tietojärjestelmässä

Ruokavirasto on lähettänyt jokaiselle rekisterissä olevalle metsänviljelyaineiston toimittajalle tai toimittajan edustajalle käyttäjätunnuksen MEVI-tietojärjestelmään.imagex7esn.pngKirjaudu järjestelmään tästä.

Unohtuneen salasanan ja käyttäjätunnuksen saat kirjautumissivulla olevasta linkistä: ”Unohtuiko käyttäjätunnus tai salasana”. Unohtuneet käyttäjätunnukset ja salasanat lähetetään sähköpostiisi.

Toimijan tulee tarkastaa sekä yrityksen tiedot että jokaisen toimipisteen tiedot. Tiedot löytyvät otsikon toimittajatiedot alta Yrityksen tiedot / Toimipisteet.

 Yrityksen tiedot

 1. Avaa lomake klikkaamalla riviä taulukossa.
 2. Tarkasta tiedot.
 3. Jos tiedot ovat oikein ja korjattavaa ei ole klikkaa painiketta Tiedot oikein. Tietojen tarkastaminen kirjautuu lomakkeelle. Siirry välilehdelle toimipisteet .
 4. Jos tiedoissa on korjattavaa, klikkaa painiketta Tee muutoslomake.
 5. Korjaa  ja täydennä lomakkeen tiedot
 6. Jos yrityksen toiminta lopetettu, ilmoita siitä lomakkeella. Lopettamisilmoitus löytyy lomakkeen otsikon Ilmoitus toiminnan lopettamisesta alta. Lisätietoa.
 7. Laskutustiedot kysytään kaikilta toimijoilta pakollisena tietona riippumatta siitä, onko toimijalla maksullista toimintaa. Laskutustiedot annetaan tällä (yrityksen tiedot) lomakkeella.
  • Toimipisteiden tarkastuksista peritään Ruokaviraston hinnaston mukaiset tarkastusmaksut, jotka määräytyvät toimipisteiden tuotantosuunnan perusteella.
 8. Merkitse kohdassa Rekisteritietojen vahvistus tiedot tarkastetuiksi
 9. Lähetä lomake Ruokavirastoon klikkaamalla painiketta Lähetä.

Siirry välilehdelle toimipisteet.

Toimipisteet

 Yrityksen kaikkien rekisteröityjen toimipisteiden tiedot löytyvät otsikon toimipisteet alta.

 1. Avaa lomake klikkaamalla riviä taulukossa.
 2. Tarkasta tiedot.
 3. Jos tiedot ovat oikein ja korjattavaa ei ole klikkaa painiketta Tiedot oikein. Tietojen tarkastaminen kirjautuu lomakkeelle.
 4. Jos tiedoissa on korjattavaa klikkaamalla painiketta Tee muutoslomake.
 5. Jos toiminta kyseisessä toimipisteessä on lopetettu, ilmoita siitä lomakkeella. Lopettamisilmoitus löytyy lomakkeen otsikon Ilmoitus toiminnan lopettamisesta alta. Lisätietoa.
 6. Korjaa lomakkeen tiedot ja täydennä puuttuvat tiedot jokaisen toimipisteen osalta.
  • Tarkasta erityisesti, että toiminnot on ilmoitettu oikein. Toimintojen kuvaukset on annettu täällä. Huomaa, että kasvipassivelvolliset toimijat tarkastetaan vuosittain ja tarkastus on maksullinen.
  • Kasvinterveysvastaavalla tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa toimipisteen kasvinterveyteen liittyvistä asioista. Lisätietoa.
 7. Tiedot tuotetuista ja markkinoiduista puulajeista annetaan jokaiselle toimipisteelle 
 8. Tarkasta, että lomakkeella on seuraavat liitteet, jotka on tarvittaessa päivitetty:
 9. Liitteen lisäys
  • Kirjoita liitteelle kuvaus
  • Liitettävä tiedosto valitaan Valitset tiedosto näppäimellä
  • Tiedosto liitetään lomakkeelle painamalla näppäintä Siirrä.
 10. Toimipisteelle annetaan laskutustiedot vain, jos toimipisteellä on oma laskutusosoite. 
 11. Merkitse kohdassa Rekisteritietojen vahvistus tiedot tarkastetuiksi
 12. Lähetä lomake Ruokavirastoon klikkaamalla painiketta Lähetä.

Uuden toimipisteiden lisäys

 1. Uuden toimipisteen voit lisätä vasemmassa palkissa olevasta linkistä lisää uusi toimipiste.
 2. Täydennä uuden toimipisteen tiedot.
 3. Tiedot tuotetuista ja markkinoiduista puulajeista annetaan jokaiselle toimipisteelle
 4. Lisää lomakkeelle seuraavat liitteet.
  • Takaisinvetosuunnitelma (pakollinen kaikilla toimipisteillä)
  • Omavalvontasuunnitelma (vapaaehtoinen dokumentti)
 5. Liitteen lisäys
  • Kirjoita liitteelle kuvaus
  • Liitettävä tiedosto valitaan Valitset tiedosto näppäimellä
  • Tiedosto liitetään lomakkeelle painamalla näppäintä Siirrä.
 6. Laskutustiedot annetaan pääsääntöisesti yrityksen tiedoissa.
 7. Toimipisteelle annetaan laskutustiedot vain, jos sillä on oma laskutusosoite.
 8. Merkitse kohdassa Rekisteritietojen vahvistus tiedot tarkastetuiksi
 9. Lähetä lomake Ruokavirastoon klikkaamalla painiketta Lähetä.

Rekisteröinnin perusteena olevat säädökset:

 • Laki metsänviljelyaineiston kaupasta (241/2002)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänviljelyaineiston kaupasta (1055/2002)
 • Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetus 1056/2012.
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista (1193/2021)
 • EU:n valvonta-asetus (EU) 2017/625
 • EU:n kasvinterveysasetus (EU) 2016/2031
 • Kasvinterveyslaki 1110/2019
 • Hallintolaki 434/2003, 34 §N 2 mom. 4 kohta

 Lisätietoja:      

Ruokavirasto, Kasvinterveysyksikkö, Metsänviljelyaineisto 
Mustialankatu 3 
00790 HELSINKI  

Metsänviljelyaineisto 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.5.2023