Toimipisteiden tuotantosuunnat

Toimipisteiden tuotantosuunnat

Jokaisesta toimipisteestä ilmoitetaan tuotantosuunnat seuraavasti:

 • Käpyjen tai siementen hankinta. Ammattimaisesti toimivat käpyjen ja siementen keräysten järjestäjät merkitsevät toimialakseen käpyjen ja siementen hankinnan. Tällaisia ovat mm. siemenkeskukset, metsähallitus, metsänhoitoyhdistykset tai metsäpalveluyritykset. Yksittäisen käpyjen kerääjän, ei tarvitse rekisteröityä, jos hän kerää käpyjä ”ohjattuna metsikkökeräyksenä” rekisteröityneen toimittajan osoittamista kohteista. Siemenkeräyksen aloittamisesta täytyy tehdä Ruokavirastolle siemenkeräysilmoitus MEVI-tietojärjestelmässä. (maksuton)
 • Siementuotanto (karistus). Metsäpuiden siemenkaristamot valitsevat toimialakseen siementen karistuksen. Siementuotanto sisältää kaikki siementuotannon vaiheet, karistuksen, puhdistamisen, varastoinnin, pakkauksen ja markkinoinnin, joten niitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Siemenkaristamo on kasvipassivelvollinen, jos se karistaa mäntyjen (Pinus) tai douglaskuusen (Pseudotsuga) siemeniä. (tarkastusmaksu)
 • Siemenerien jakamisella ja pakkauksella tarkoitetaan siemenerien jakamista myyntipakkauksiin, jotka markkinoidaan metsänomistajalle. Markkinoitavat siemenet on suljettava sellaiseen pakkaukseen, josta käy ilmi, onko pakkaus avattu ennen siementen toimittamista loppukäyttäjälle. Siemenpakkaamo on kasvipassivelvollinen, jos se pakkaa mäntyjen (Pinus) tai douglaskuusen (Pseudotsuga) siemeniä. Siemenpakkaukseen on kiinnitettävä toimijan oma kasvipassi ja siemenetiketti. Kasvipassi vaaditaan männyn ja douglaskuusen siemenille. (tarkastusmaksu)
 • Siementen varastoinnilla tarkoitetaan vähintään yhden vuoden kestävää säilyttämistä tarkoitukseen soveltuvassa viileä- tai pakkasvarastossa. Varastoinnilla ei tarkoiteta siementen markkinointiin liittyvää tilapäistä ja lyhytaikaista siementen varastointia. (maksuton)
 • Siementen välittämisellä tarkoitetaan siementen myyntiin tarjoamista, myymistä tai muuta luovuttamista korvausta vastaan sekä välittämistä kolmannelle osapuolelle. Markkinointi voi tapahtua kotimaassa tai Euroopan unionin alueella. Metsänviljelyaineiston toimittaja ei ole kasvipassivelvollinen, jos se välittää valmiiksi pakattuja ja kasvipassilla merkittyjä siemeneriä eteenpäin. (maksuton)
 • Taimituotannolla tarkoitetaan metsäpuiden taimien kasvattamista siemenistä tai kasvinosista. Taimituotanto sisältää taimien pakkauksen, varastoinnin ja markkinoinnin, joten niistä ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Taimituottaja on kasvipassivelvollinen toimija. Yhdistetty kasvipassi ja taimietiketti vaaditaan kaikilta metsänviljelyyn markkinoitavilta taimilta ja se on kiinnitettävä kaikkiin markkinoitaviin pakkauksiin. (tarkastusmaksu)
  • Kasvihuoneiden pinta-alaksi ilmoitetaan käytössä olevien kasvihuoneiden kokonaispinta-ala (kehyspinta-ala), joka sisältää kulkuväylät ja laitteet.
  • Paakkutaimien kasvatuskentillä tarkoitetaan käytössä olevien päällystettyjen, kivettyjen tai hiekkapohjaisten kenttien yhteenlaskettua pinta-alaa.
  • Paljasjuuritaimien osalta ilmoitetaan käytössä oleva kasvatuspinta-ala.
  • Lomakkeella ilmoitetaan taimituotantoon käytettävät pinta-alat seuraavasti:
 • Taimien varastoinnilla tarkoitetaan taimien talvivarastointia soveltuvassa avomaa- viileä- tai pakkasvarastossa, joka ei sijaitse taimitarhan yhteydessä (erillinen toimipiste). Taimien varastoinnilla ei tarkoiteta taimien markkinointiin liittyvää tilapäistä ja lyhytaikaista varastointia. Taimien varastoija ei ole kasvipassivelvollinen. (tarkastusmaksu)
 • Taimien välittäminen tarkoitetaan taimien myyntiin tarjoamista, myymistä tai muuta luovuttamista korvausta vastaan sekä välittämistä kolmannelle osapuolelle. Markkinointi voi tapahtua kotimaassa tai Euroopan unionin alueella. Metsänviljelyaineiston toimittaja ei ole kasvipassivelvollinen, jos se välittää valmiiksi pakattuja ja kasvipassilla merkittyjä taimieriä eteenpäin. (maksuton)
 • Maahantuonnilla tarkoitetaan metsänviljelyaineiston tuontia muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista. Metsänviljelyaineiston maahantuonti vaatii erillisen tuontiluvan ja tarvittavat todistukset. (esim. OECD todistukset ja kansainvälisen kasvinterveystodistuksen)
Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2022