Rekisteröityminen metsänviljelyaineiston toimittajaksi

Metsänviljelyaineiston toimittaja, joka ammattimaisesti tuottaa, markkinoi tai maahantuo metsänviljelyaineistoa, on merkittävä Ruokaviraston ylläpitämään metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin. Metsänviljelyaineiston toimittaja rekisteröityy samalla myös kasvinterveysrekisteriin. Kasvinterveysrekisteriin pitää kuulua, jos tuottaa tai myy kasvipassia vaativaa metsänviljelyaineistoa.

Metsänviljelyaineiston toimittajan on ilmoitettava Ruokavirastolle toiminnan aloittamisesta, lopettamisesta ja toiminnassa tapahtuneista oleellisista muutoksista. Ruokavirasto pitää metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriä MEVI-tietojärjestelmässä. Uusien toimijoiden rekisteröityminen tehdään aina oheisella rekisteröintilomakkeella. Toimijan rekisteriin merkitseminen on maksullista. Rekisteritietojen muutoksista ja toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan MEVI-tietojärjestelmän sähköisessä palvelussa, jonne rekisteröidyille toimijoille luodaan käyttäjätunnukset. Rekisteritietoihin tehtävät muutokset ja rekisteristä poistaminen toiminnan loppuessa ovat maksuttomia.

Ruokavirasto valvoo säännöllisesti metsänviljelyaineiston tuotantopaikkoja, joita ovat metsäpuiden taimitarhat, erilliset taimivarastot, siemenkaristamot, -pakkaamot ja -varastot sekä siementen pakkauspisteet. Lisäksi Ruokavirasto valvoo metsänviljelyaineiston markkinointia. Kasvipassivelvolliset toimijat tarkastetaan vuosittain. Toimipisteiden tarkastuksista peritään Ruokaviraston hinnaston mukaiset tarkastusmaksut.

Rekisteröinti tehdään alla olevalla lomakkeella. Lomake allekirjoitetaan ja toimitetaan Ruokavirastoon. Palautusosoite löytyy lomakkeen liitteenä olevista täyttöohjeista.  Rekisteritietojen päivittäminen tehdään sähköisessä asiakaspalvelussa. 

Hakemus metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin ja täyttöohje (doc)

Metsänviljelyaineiston toimittajarekisterin vuosipäivitys MEVI-tietojärjestelmässä (ohje)

Sivu on viimeksi päivitetty 21.2.2023