Kasvinterveyden omavalvonta siementen tuotannossa ja markkinoinnissa

Siemenkaristamot

Siemenkaristamojen omavalvonnassa tulee tarkastaa, että kaikki käpysäkit ja -kontit on merkitty kasvipasseilla ja käpyetiketeillä, joissa on siemenkeräysilmoituksen numero (jäljitettävyyskoodi). Lisäksi tarkastetaan, että vastaanotetuissa kävyissä tai siemenissä ei ole kasvintuhoojia. Karistetut siemenerät tarkastetaan karistuksen ja puhdistuksen jälkeen idätystestauksen yhteydessä ennen pakkaamista. Omavalvonnan ajankohta, tekijä, havainnot, mahdolliset löydökset ja otetut näytteet tuloksineen kirjataan tuotantokirjanpitoon. 

Siementen välittäjät

Metsänviljelyaineiston välittäjä on toimija, joka välittää valmiiksi pakattuja ja etiketillä varustettuja siemeneriä eteen päin toisille toimijoille tai metsänomistajille. Välittäjät eivät ole kasvipassivelvollisia. Heidän on kuitenkin huolehdittava siitä, että kaikkiin pakkauksiin on kiinnitetty kasvipassi ja siemenetiketti. Siementen välittäjän tulee lisäksi tarkastaa, että siemenpakkauksia ei ole avattu.

Metsänviljelyaineiston pakkaajat

Metsänviljelyaineiston pakkaaja jakaa suuremman siemenerän pienempiin myyntipakkauksiin. Siementen  pakkaajan tulee merkitä pakkaukset omalla kasvipassillaan ja siemenetiketillään. Pakkaajat ovat kasvipassivelvollisia ja heidän toimintansa tarkastetaan säännöllisesti. Tarkastuksista peritään maksu.

Takaisinvetosuunnitelma

Suunnitelmassa kuvataan lyhyesti, miten metsänpuiden siementen tuottajan tai välittäjän tulee toimia, kun havaitaan, että markkinoilla olevassa siemenerässä saattaa esiintyä karanteenituhooja. Malli takaisinvetosuunnitelmasta löytyy täältä.

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan toimijan kasvinterveyden varmistamiseksi tekemät keskeiset asiat. Omavalvontasuunnitelman laatiminen ei ole yrityksille pakollista. Ruokavirastolla on mahdollisuus harventaa maksullisia omavalvonnan tarkastuksia niissä yrityksissä, jotka ovat toimittaneet omavalvontasuunnitelmansa Ruokavirastolle ja noudattaneet sitä sen jälkeen kaksi vuotta. Omavalvontasuunnitelman voi toimittaa Ruokavirastolle rekisteröintilomakkeen liitteenä MEVI-tietojärjestelmässä. Omavalvontasuunnitelman mallipohjat siemenkaristamoille ja -pakkaamoille löytyvät sivun oikeasta laidasta.

Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan kasvinterveysasetuksen (EU 2016/2031 artikla 91) kasvintuhoojariskin hallintasuunnitelmaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2023