Metsäpuiden siemenet ja taimet

Männyn oksan käpy.

Tältä sivustolta löydät tietoa metsänviljelyaineiston viljelystä, tuotannosta ja valvonnasta.

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu metsänviljelyaineisto koostuu metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 1999/105/EY, jäljempänä metsänviljelyaineistodirektiivi, liitteessä I lueteltujen puulajien ja niiden keinollisten risteymien siemenistä, muista siemenyksiköistä, kasvinosista ja taimista.

1) siemenyksiköillä taimien tuottamiseen tarkoitettuja käpyjä, siemenkotia, hedelmiä ja siemeniä;

2) kasvinosilla runko-, lehti- ja juuripistokkaita, pitkäpistokkaita, silmuja, taivukkaita, juuria, varttamisoksia, mikrolisäykseen tarkoitettuja kasvin lisäysosia, alkioita ja muita kasvinosia; sekä

3) taimilla siemenyksiköistä, kasvinosista tai luonnontaimista kasvatettuja taimia.

Taimierällä tarkoitetaan yhdestä siemenerästä peräisin olevaa tai kasvullisesti lisättyä taimijoukkoa, joka on kasvatettu rajattavissa olevalla alueella ja jota on käsitelty yhtenäisesti.

Metsänviljelyaineiston valvonta

Ruokaviraston kasvinterveysyksikkö valvoo lakia metsänviljelyaineiston kaupasta.
Metsänviljelyaineistolla tarkoitetaan metsätaloudelle tärkeiden puulajien käpyjä, siemeniä, kasvinosia ja taimia. Edellä mainitut puulajit on lueteltu oheisessa liitteessä:  
 
Luettelo puulajeista (pdf) 

Valvonnan tavoitteena on varmistaa:
• metsänviljelyaineiston tuottamiseen käytetyn perusaineiston korkealaatuisuus
• markkinoitavien siementen ja taimien vaatimusten mukaisuus
• sekä se, että ostajat saavat tarpeelliset tiedot tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvan aineiston valinnan tueksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2024