Kasvinterveyden omavalvonta taimien tuotannossa ja markkinoinnissa

Metsätaimitarhat

Kasvintuhoojien omavalvonnan merkitys korostuu metsätaimitarhoilla. Kasvintuhoojat pitää tarkastaa jatkokasvatukseen tulevista taimista niiden vastaanoton yhteydessä, taimien kasvatuksen aikana esimerkiksi idätyksen tai kasvatuskentälle siirron jälkeen sekä ennen taimien pakkausta ja lähetystä. Jos taimissa havaitaan kasvintuhoojia tai niiden oireita, otetaan näytteitä, jotka lähetetään laboratorioon analysoitaviksi. Omavalvonnan ajankohta, tekijä, havainnot, mahdolliset löydökset ja otetut näytteet tuloksineen kirjataan tuotantojärjestelmään tai -kirjanpitoon. Kasvipassin saa antaa, jos myytävät taimet on todettu vapaiksi kasvintuhoojista.

Taimien välittäjät

Metsänviljelyaineiston välittäjä on toimija, joka välittää valmiiksi pakattuja ja etiketillä varustettuja taimieriä eteen päin toisille toimijoille tai metsänomistajille. Välittäjät eivät ole kasvipassivelvollisia. Heidän on kuitenkin huolehdittava siitä, että kaikkiin pakkauksiin on kiinnitetty kasvipassi ja taimietiketti.

Taimien pakkaajat

Metsänviljelyaineiston pakkaaja jakaa suuremman taimierän pienempiin pakkauksiin. Taimien pakkaajan tulee merkitä pakkaukset omalla kasvipassillaan ja taimietiketillään. Pakkaajat ovat kasvipassivelvollisia ja heidän toimintansa tarkastetaan säännöllisesti. Tarkastuksista peritään maksu.

Takaisinvetosuunnitelma

Suunnitelmassa kuvataan lyhyesti, miten metsänpuiden taimien tuottajan tai välittäjän tulee toimia, kun havaitaan, että markkinoilla olevassa taimierässä saattaa esiintyä karanteenituhooja. Malli takaisinvetosuunnitelmasta löytyy täältä.

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan toimijan kasvinterveyden varmistamiseksi tekemät keskeiset asiat. Omavalvontasuunnitelman laatiminen ei ole yrityksille pakollista. Ruokavirastolla on mahdollisuus harventaa maksullisia omavalvonnan tarkastuksia niissä yrityksissä, jotka ovat toimittaneet omavalvontasuunnitelmansa Ruokavirastolle ja noudattaneet sitä sen jälkeen kaksi vuotta. Omavalvontasuunnitelman voi toimittaa Ruokavirastolle rekisteröintilomakkeen liitteenä MEVI-tietojärjestelmässä. Omavalvontasuunnitelman mallipohja löytyy täältä.

Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan kasvinterveysasetuksen (EU 2016/2031 artikla 91) kasvintuhoojariskin hallintasuunnitelmaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2023