Ilmoitukset ja kirjanpito

Ilmoittautuminen valvontarekisteriin

Talouden toimijan on ennen lannoitevalmisteen valmistuksen, markkinoinnin tai tuonnin aloittamista tehtävä kirjallinen toiminnan aloitusilmoitus Ruokavirastoon. Ilmoitukseen on liitettävä tiedot tuotteista sekä kuvaus toiminnan järjestämisestä ja laatujärjestelmästä. Toiminnan muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on myös ilmoitettava kirjallisesti.

Ilmoitukset tehdään ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelu Toukon kautta. Ennen Toukoon kirjautumista yrityksen pitää valtuuttaa haluamansa henkilö Suomi.fi-palvelussa. Yrityksen valtuuttama henkilö kirjautuu Toukoon Suomi.fi- tunnistautumisen kautta osoitteessa https://touko.ruokavirasto.fi/. Ilmoitukset voi tehdä myös Ruokaviraston julkaisemilla lomakkeilla.

Rekisteröityminen on edullisempaa sähköisen asiointipalvelun Toukon kautta kuin lomakkeella. 

Kirjanpito ja vuosi-ilmoitus

Talouden toimijan on pidettävä tiedostoa tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tiedostoon on merkittävä lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden ostot ja alkuperä, valmistettujen tuotteiden määrät, tuotteiden luovutukset sekä varastopaikat. Lisäksi tuotteiden ja raaka-aineiden maahantuonti- ja vientimääristä on pidettävä kirjaa.

Talouden toimijan on kerran vuodessa ilmoitettava Ruokavirastolle tiedot valmistetuista tai markkinoille saatetuista lannoitevalmisteista. Vuosi-ilmoitus toimitetaan Ruokavirastoon toimintavuotta seuraavan vuoden alkupuolella. Ohjeet ilmoituksen toimittamiseen julkaistaan Ruokaviraston internetsivuilla vuoden vaihteessa. 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023