Lannoitevalmisteiden valvontarekisteri

Ruokavirasto pitää valvontaa varten valtakunnallista rekisteriä ilmoitusvelvollisista toimijoista. Linkki rekisteriin ilmoittautuneista toimijoista löytyy sivun alaosasta. Luettelosta käy ilmi muun muassa yrityksen toimiala, kuten valmistus tai maahantuonti ja hyväksyntää vaativien laitosten osalta hyväksyntänumero.

Ilmoitusvelvollisuus koskee talouden toimijoita, jotka valmistavat, tuovat tai saattavat markkinoille toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta tuomiaan lannoitevalmisteita. Rekisteriin merkitsemisestä peritään hinnaston mukainen maksu.

Ajantasainen luettelo valvontarekisteriin ilmoittautuneista 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023