Lannoitevalmisteet

Lannoitteet ja lannoitevalmisteet -osiosta löytyvät muun muassa lannoitevalmisteiden laatu- ja pakkausmerkintävaatimuksia, tietoa seleenilannoituksesta sekä esimerkkejä erilaisten kierrätysravinteiden, kuten lannan, tuhkien ja jätevesilietteen käsittelystä ja hyödyntämisestä lannoitevalmisteena.

Toiminta -osioon on koottu lannoitealan toimintaan liittyvät lakisääteiset velvollisuudet, kuten ilmoitukset, omavalvonta ja laitoshyväksyntä sekä keskeinen lainsäädäntö

Valvonta -osiossa kerrotaan tuotteisiin ja toimintaan kohdistuvan valvonnan järjestämisestä ja tuloksista, lannoitevalvonnan yhteystiedot sekä valvontarekisteri

EU:n uusi lannoitevalmisteasetus -osiossa annetaan tietoa muun muassa CE-merkinnästä, ilmoitetusta laitoksesta sekä toimintaperusteisista tuoteluokista ja ainesosaluokista.

Uusi lannoitelaki -osiossa käydään läpi kansallisen lainsäädännön keskeisimmät muutokset.

Ajankohtaista lannoitevalmisteista

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023