Lannoitelain keskeiset uudet asiat

Uusi lannoitevalmistelaki tuli voimaan 16.7.2022 eli samalla kun uuden EU-lannoitevalmisteasetuksen soveltaminen alkoi. Lakiuudistuksen tarve johtui uuden EU-lannoitevalmisteasetuksen toimeenpanosta sekä kansallisen lainsäädännön kehittämistarpeista. Uudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa lainsäädäntöä EU-lainsäädännön, tuotelainsäädännön ja elintarvikeketjun muun lainsäädännön kanssa.

Lannoitealan toimijan kannalta keskeisiä lannoitevalmisteen valmistamiseen ja markkinoille saattamiseen liittyviä muutoksia on tyyppinimistä luopuminen ja siirtyminen EU-lannoitevalmisteasetuksen kanssa samantapaiseen tuoterakenteeseen. Uudessa tuoterakenteessa lannoitevalmisteet luokitellaan tuoteluokkiin ja lannoitevalmisteen komponentteina ja raaka-aineina käytettävät aineet määritellään ainesosaluokissa ja ainesosina. Tyyppinimien poistuminen antaa nykyistä paremmin mahdollisuuksia uusien lannoitevalmisteiden kehittämiseen ja niiden tuomiseen markkinoille.

Lakiuudistuksessa kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota toimijoiden omaan vastuuseen tuotteesta ja tuotannossa. Toiminnalta edellytetään laatujärjestelmää, minkä lisäksi orgaanisten lannoitevalmisteiden laitoshyväksyntävelvoite poistuu. Tämä lisää toiminnan harjoittajan omaa vastuuta siitä, että toiminta tapahtuu vaatimusten mukaisesti ja laadukkaasti, kun viranomainen ei ennakkoon hyväksy toimintaa.

Laissa on uudistettu fosforin käytön määräyksiä siten, että fosforin käyttöön liittyvät vaatimukset koskevat jatkossa myös viher- ja ympäristörakentamista sekä viljelijöitä, jotka eivät ole fosforinkäytön ympäristökorvauksia koskevien rajoitusten piirissä.

Valvontaviranomaisen toimintaan liittyviä uudistuksia on mm. rangaistusluontoisen seuraamusmaksun lisääminen viranomaisten käytössä olevien pakkokeinojen joukkoon ja harmaan talouden torjuntaan liittyvä mahdollisuus toimijoiden luotettavuuden selvittämiseen. Tähän liittyvänä pakkokeinona valvontaviranomaisen on mahdollista peruuttaa toiminnan rekisteröinti, jos toimija ei täytä luotettavuuden vaatimusta.

Lannoitelaki 711/2022 (pdf) on luettavissa ja ladattavissa tästä. Yksityiskohtaisempia toimintaan ja tuotteisiin liittyviä vaatimuksia annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa, jotka ovat valmistelun alla. Myös näistä asioista tullaan tiedottamaan Ruokaviraston sivuilla ajallaan.

Lainsäädännön voimaantuloon liittyy siirtymäaikoja, jotta toiminta voidaan sopeuttaa uudistuvien vaatimusten mukaisiksi ja pyritään välttämään toimijoille aiheutuvaa haittaa. Lue lisää siirtymäajoista täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023