Kansallisen lannoitelain siirtymäkausi 31.12.2024 saakka

Uuteen lannoitelakiin sisältyy siirtymäsäännöksiä, joilla halutaan taata mahdollisimman sujuva siirtymä uuden lain piiriin. Vanhan lainsäädännön mukaisia tyyppinimiluettelon ja EY-lannoiteasetuksen mukaisia tuotteita voi valmistaa kansallisina tuotteina 31.12.2023 saakka ja niitä voi saattaa markkinoille 31.12.2024 saakka. Uuden EU:n lannoiteasetuksen siirtymäajoista voit lukea täältä.

Niiden hyväksyttyjen laitosten, jotka valmistavat muita kuin eläinperäisiä tuotteita, laitoshyväksyntä on voimassa 31.12.2023 saakka, vaikka laitoshyväksyntävelvoite näiltä laitoksilta poistuu uuden lain voimaantullessa. Tällä annetaan laitoksille aikaa järjestää toimintansa, mikäli se ei vielä täytä uuden lainsäädännön vaatimuksia. Laitokset, jotka käsittelevät eläimistä saatavia sivutuotteita, ovat edelleen sivutuoteasetuksen mukaisen hyväksynnän piirissä, eikä lakimuutoksella ole vaikutusta eläinperäisten tuotteiden käsittelyn vaatimuksiin.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.7.2022